Navigace

Obsah

JAK ZÍSKAT INFORMACE O DĚNÍ V OBCI?

Obecní úřad rozšířil možnosti, kterými můžete být, pokud se zajímáte o dění v obci, informováni o důležitých a zajímavých akcích, či jak můžete být upozorněni na závažné situace. Jsou to:

  1. Zpravodaj - tradiční tištěný zpravodaj obce Lelekovice,distribuovaný do všech domácností v obci
  2. Webové stránky obce www.lelekovice.cz kde se můžete přihlásit k odběru novinek a zpráv - dolní modrá lišta - NOVINKY EMAILEM

Chtěli bychom upozornit občany, kteří se snažÍ zaregistrovat k odběru novinek e-mailem, že je nutné u potvrzovacího emailu, který je ihned automaticky zasílán zpět na vaši adresu, zaškrtnout správný požadavek. Jsou zde nabízeny dvě možnosti - potvrdit odběr nebo odmítnout. 

     3. Rozhlas – není dostupný na všech místech a proto je nově zřízena možnost dostávat SMS zprávy s hlášením rozhlasu

     4. SMS zprávy

 

Zasílání SMS zpráv je zřízeno ve dvou režimech - Občan a Rozhlas.
Zájemci se mohou registrovat zasláním přihlašovací SMS. Kdykoliv je možné se odhlásit.

SMS ZPRÁVY - OBČANÉ - URGENTNÍ ZPRÁVY

Zasílány jen závažné informace typu - přerušení dodávky vody, plynu, elektrické energie a případně havarijní či urgentní situace.

Nový příjemce se do seznamu Občané zaregistruje odesláním SMS ve tvaru:
ADD BEC5811 na telefonní číslo 608 512 513

Stávající příjemce se ze seznamu Občané odhlásí odesláním SMS ve tvaru:
DEL BEC5811 na telefonní číslo 608 512 513

 

SMS ZPRÁVY - ROZHLAS - HLÁŠENÍ ROZHLASU

Občané, kteří neslyší obecní rozhlas a nemají možnost dostávat informační emaily z obecního úřadu, mohou v případě zájmu dostávat SMS zprávy obsahující hlášení obecního rozhlasu.

Nový příjemce se do seznamu Rozhlas zaregistruje odesláním SMS ve tvaru:
ADD BEC5157 na telefonní číslo 608 512 513.     

Stávající příjemce se ze seznamu Rozhlas odhlásí odesláním SMS ve tvaru:
DEL BEC5157 na telefonní číslo 608 512 513.

 

 

Archiv

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE


Obecní úřad Lelekovice oznamuje, že veřejné jednání Zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 24. dubna v 18 h. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

  

Program jednání :

 

        1. Zahájení

  2. Opatření obecné povahy – Územní plán

  3. Výběrové řízení – Oprava částí MK K Radosti a Tišnovka

  4. Výběrové řízení – Zpracovatel PD včetně AD na rekonstrukci silnice III/37917

  5. Dodatek č.1 k SOD – Multifunkční areál K Hasičce v Lelekovicích

  6. Dar částí pozemků pod místní komunikací Mackovec obci

        7. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1530/1, ulice Mackovec

        8. Směna pozemků u obecní prodejny

  9. Pronájem části pozemku u účelové komunikace Tišnovka

10. Přijetí finančního daru pro základní školu

11. Souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ“

12. Doplnění Zřizovací listiny MŠ

      13. Smlouva o věcném břemeni

      14. Žádosti o individuální dotace

      15. Stanovení výše stočného pro rok 2017

      16. Zpráva kontrolního a finančního výboru

17. Veřejná zakázka na dodavatele služby svozu a likvidace odpadů

18. Rozpočtová opatření – Obec, Ponávka

19. Proplacené faktury  

20. Různé

21. Závěr

 

   

 

 

                             

 

 


19. 4. 2017

MUDR. POSPÍŠIL OZNAMUJE


Praktický lékař MUDr. Pospíšil oznamuje, že v pátek 21. dubna a v pondělí 24. dubna bude mít ordinační hodiny pouze od 8 do 10 h.


19. 4. 2017

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY


Základní škola Lelekovice oznamuje, že 20. dubna se od 13 do 18 h. koná zápis dětí do první třídy. K zapsání dítěte zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.


19. 4. 2017

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH


Svozová firma AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o. oznamuje, že svoz komunálního odpadu bude probíhat jako obvykle  v pátek.


12. 4. 2017

VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO MŠ


12. 4. 2017
Archiv