Obec Lelekovice
Lelekovice

II.světová válka,1939-listopad (zápisy z roku 1939)

..postaviti na Skalce sokolovnu přes nepřízeň doby i poměrů.

K zavření vysokých škol v listopadu 1939 byla vydána tato úřední zpráva: „Po jistou dobu pokouší se skupina českých intelektuálů v součinnosti s uprchlým expresidentem Benešem menšími nebo většími akty odporu rušiti klid a pořádek v Protektorátě Čechy a Morava. Bylo při tom zjištěno, že osnovatelé těchto aktů odporu jsou zvláště také na českých vysokých školách. Protože se 28. října a 15. listopadu tyto živly daly strhnouti, aby násilně postupovaly proti jednotlivým Němcům, byly české vysoké školy zavřeny na tři roky. 9 pachatelů bylo zastřeleno“.
V souvislosti s demonstracemi 15.listopadu bylo zatčeno asi 1 200 osob a dopraveno do koncentračního tábora. Z České byl internován právník L.Bartoš, posluchač Masarykovy univerzity v Brně.30.listopadu byla zahájena Finsko-Ruská válka. Mezitím dál pokračovala stavba dráhy v České, někteří dělníci při úkolových mzdách vydělávali i 100 Kč denně.

1Pro naprostý nedostatek vhodných místností v obci rozhodla se v tomto roce tělocvičná jednota Sokol postaviti na Skalce sokolovnu přes nepřízeň doby i poměrů. Členstvo konalo od jara přípravné práce ke stavbě z pracovní povinnosti 20 hod., kterou někteří překračovali i několikrát. Byla přemísťována půda, hašeno vápno, voženy cihly autem z nádraží v České, tyto i při 15-20ti stupňovém mrazu potmě.Členstvo konalo práce rádo a se zpěvem; pro množství práce bylo nutno zdolávati ji i v neděli, což někteří velmi kritizovali. Zaznamenáno, že i mnozí nečlenové vydatně pomáhali.

Provedení stavby bylo svěřeno zednickému mistru F. Novotnému z Kuřimi, který začal s prací 2.října1939. Válečné poměry zavinily, že bylo nutno materiál velmi pracně sháněti. Byla snaha dostati stavbu do zimy pod střechu; pro neustálé mrazy se to však nepodařilo. Byly postaveny sklepy a asi polovice zdí sálu - v tomto stádiu přečkává stavba zimu, aby v ní bylo na jaře pokračováno.

Poslední zápis v této první kronice -“Pamětní knize“ obce Lelekovice zní: Na základě přípisu okr. Úřadu v Brně č.3356-II/2-1940 byla kronika odevzdána jmenovanému úřadu 21.listopadu 1940. Adolf Roth, kronikář. Psaní kroniky bylo na několik let přerušeno. 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...