Obec Lelekovice
Lelekovice

Přehled spolků a organizací

Ještě jednou se vracím k zápisu z r.1933, neboť je zde uveden podrobný přehled spolků a organizací, které v té době existovaly:

Tělocvičná jednota Sokol. Byla zalo.ena v r. 1919, má 81 členů, měsíčně platí se 2Kč příspěvků, za rok bylo 11 schůzí  výboru a jedna členská.Vedoucí pracovníci: Kincl Frant., úředník, Mikauš Ant., dělník, Dvořák Ant., dělník, Suchý Josef, malorolník. Za rok 1933 konáno 23 proslovů, 2 přednášky, 5 divadelních představení.
 
Tělocvičná jednota Orel. Byla založena r.1923, má 42 členů, měsíčně platí se 60hal. příspěvků,za rok 1933 konány 2 schůze výborové, 4 členské.Vedoucí činovníci:Fr.Alexa, mlynář, P.Kar.Smutek (z Vranova),vzdělavatel, Oldř.Beran, rolník, Fr.Škarohlíd, studující. V roce konány 2 přednášky se světelnými obrazy, okrskové cvičení a 3 divadla.
 
Sbor dobrovolných hasičů. Založen r. 1893, má členů: 24 činných, 11 přispívajících, 7 čestných, 5 žen, příspevku není. V uplynulém roce konáno 5 schůzí výboru a 10 členských. Vedoucí činovníci: Filka Čenek, dělník, Tatera Jan, dělník, Krejčí Adolf, rolník. V r.1933 konán v obci župní sjezd na oslavu 40 letého trvání sboru. Mimo to konáno 6 cvičení, 3 prednášky, 2 proslovy, 3 signálové školy. 
 
Organisace čsl.socialistů. Založena r.1919, má 35 mužů, 4 ženy, platí se 2Kč čtvrtletně příspevků, za rok bylo 6 schůzí výboru, 9 členských. Vedoucí činovníci: Roman Josef, kožišník, Pleva Josef, sazeč, Sedlácek Josef, dělník.
 
Organisace čs. soc. demokracie. Založena r.1903, má 47 mužů, 3 ženy, měsíčně platí se 1 Kč příspěvků. Konáno 7 schůzí výboru, 5 členských. Vedoucí činovníci: Zouhar Frant., Tatera Jan, Bauer Adolf.
 
Organisace strany lidové. Založena r.1903, má 61 členů, platí 3Kc ročně, konány 4 schůze výboru, 3 členské. Činovníci: Alexa Fr., Škarohlíd Fr. a Krejcí Adolf. Domovináři. Založ. 1920, 34 členu, měs.přísp. 50hal., konáno 5 schůzí výboru. 
 
Strana křest.soc. /Čuříkova/. Založena r.1932, má 32 členu, příspěvek 5 Kč ročně, konala 4 schůze výboru, 6 členských. Činovníci: Kříž Josef, zedník, Závodník Klement, Kuta Stanislav. Činnost . 1 veřejná schůze, propagační den junáctva čsl.
 
Obecní knihovna. Byla založena r.1920, obec poskytuje na ni 700 Kč ročně. Činovníci: Střítežský Jaroslav, Bružicka Alois, Jurán Antonín, knihovník. Knihovna měla 324 svazků, Sokol jí předal svou knihovnu 268 svazků, celkem má 592 svazků. V roce 1933 vypůjčilo si 44 čtenárů 1139 knih. 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...