Obec Lelekovice
Lelekovice

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE

Strategie rozvoje obce Lelekovice 2021–2027

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás touto cestou požádali o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který bude sloužit jako jeden z důležitých podkladů pro aktualizaci Strategie rozvoje obce. Hlavním cílem této strategie je stanovení prioritních os a navazujících opatření, která povedou k harmonickému rozvoji celé obce. Budeme tedy velmi rádi za vyjádření Vašich názorů, připomínek či přání, které pomohou k dalšímu zlepšování života v Lelekovicích.

Dotazník lze elektronicky vyplnit do 31. 5. 2021 zde: https://www.survio.com/survey/d/S3W2V9Q4R8P7O3E2T

Vyplněné tištěné dotazníky můžete odevzdat na obecním úřadě taktéž do 31. 5. 2021. 

Děkuji Vám za spolupráci a zájem o budoucnost obce.

Aleš Mikauš, starosta


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...