Navigace

Obsah

    INFORMACE Z OKOLÍ

 

 

Stránka

Archiv

SKAUTI Z VRANOVA HLEDAJÍ NOVÉ ČLENY


 

září 2018

                              

FOTO

               

                                      

Skauti na Vranově hledají nové členy!  Proč by vás to jako rodiče mělo zajímat?


Nemůžete se rozhodnout, jakou z velké nabídky volnočasových aktivit zvolit pro vašeho syna? Zapřemýšlet o skautingu se vyplatí, je prověřený generacemi, ale zároveň reaguje na trendy v moderním vzdělávání a nabízí atraktivní a aktuální program. Vychovává, aniž by si toho holky a kluci všimli.

Na rozdíl od jednostranně zaměřených kroužků si ve skautu můžou vaše děti vyzkoušet širokou paletu aktivit a činností. Hry, při kterých si protáhnou svaly nebo vyzkouší pozornost, rukodělné aktivity procvičující jemnou motoriku, zpěv. Skauti jezdí na výpravy a tábory, poznávají bližší i vzdálenější kraje, tříbí charakter, zkouší různé sporty, poznávají historii a přírodu, pomáhají v okolí. Skaut přináší každému možnost najít oblast, ve které vyniká, a rozvíjet se v ní.  

„Na Vranově působí už od roku 2013 91. skautský oddíl, a to některé jeho družiny - Zelená šestka vlčat (kluci 7 – 11 let) a skautská družina Jelenů (kluci, kteří již vyrostli z vlčat – 12 - 15 let). Větší části 91. oddílu působí v Brně, v současnosti máme 78 členů. Vranovská část oddílu, ve které tvoří velkou část i kluci z Lelekovic, se  schází ke schůzkám v klubovně v areálu kláštera na Vranově. Letos bychom rádi přivítali v našich řadách nové kluky, hlavně z první až třetí třídy základní školy,“ říká vedoucí oddílu Václav Procházka.

Ve skautu vznikají díky společným zážitkům zdravé a silné přátelské vztahy, často na celý život. Pevné a bezpečné místo tu najdou všechny děti, i ty, které jsou třeba trošku nemotorné či zakřiknuté. Skauting je postavený na spolupráci a podpoře druhých. Kluky vede k samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti poradit si v každé situaci. Důležitým principem skautingu je pobyt v přírodě, kde se skauti snaží trávit maximum času.

Kluky a holky ve skautu vedou zkušení vedoucí, kteří svedou připravit dobrodružný program a nezapomenout u toho na bezpečnost. Skautští vedoucí jsou dobrovolníci, odměnou je jim jen dobrý pocit a radost dětí – i díky tomu je skauting finančně dostupný.

A co bude skauting vyžadovat od vás jako od rodiče? Nejdůležitější je uvědomit si, že skaut není obyčejný kroužek, ohraničený dvěma hodinami týdně. Od dětí vyžaduje více aktivity a času a od vás podporu. Třeba při balení svačiny na výpravu nebo výběru pohorek!

Zelená šestka vás ráda uvidí na schůzce či výletě, přijít podívat se můžete každé pondělí v 16:00 hod. do klubovny v klášteře na Vranově.

Dotazy rodičů rád zodpoví vedoucí V. Procházka na emailu vpsalvehaus@centrum.cz nebo telefonu 732521571.

Kam dále pro informace?

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 12 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.


4. 9. 2018 Zobrazit méně
Archiv

Stránka