Navigace

Obsah

Zprávy

NOCLEŽENKA PRO POTŘEBNÉ


Kdo by chtěl přispět poměrně zanedbatelnou částkou, která však lidem v nouzi může výrazně pomoci, uvádíme odkaz... https://armadaspasy.cz/pomahejte-nam/aktualni-kampane/noclezenka-2/#3

Podpoříte konkrétního člověka bez domova, který tak bude moci díky Vašemu daru strávit noc v teple v noclehárně Armády spásy.


12. 2. 2021

SLOVO STAROSTY - KÁCENÍ LÍPY


Doplnění ke kácení lípy u odbočky na Paseky. Po skácení stromu je zřejmé, že posudek byl vypracován správně. Hniloba stromu stoupala od kořenů do výšky sedmi metrů, přičemž první dva metry byl kmen stromu hnilobou postižen velmi intenzívně.
 

lípa


11. 2. 2021

SLOVO STAROSTY


Tak jako všechno na světě má svůj počátek a konec, tak ke svému konci, bohužel, dospěla i lípa pod odbočkou na Paseky. Podle znaleckého posudku, který zpracovala Mendelova univerzita v Brně v červnu roku 2020 má strom výrazně sníženou vitalitu, zdravotní stav a hlavně je výrazně zhoršená stabilita stromu. Výkopy v minulých letech, které se v blízkosti stromu prováděly  poškodily kořeny a velmi omezily kořenový prostor. Navržený prioritní zásah je odstranění stromu. Do uvolněného prostoru bude vysazen nový strom. Ve čtvrtek 11.2. tedy odborná firma strom pokácí.
 


10. 2. 2021

UPOZORNĚNÍ - ODCHYT VOLNĚ POBÍHAJÍCÍCH PSŮ PO OBCI


Obec uzavřela Smlouvu o odchytu volně pobíhajících psů. Tato služba je zpoplatněna.

Upozorňujeme majitele psů, že každý pes má mít identifikační známku ( při přihlášení psa vydáváme na OÚ ). Pokud bude po obci volně pobíhat pes, kterého nelze podle známky identifikovat, bude odchycen a převezen do Kuřimi do Výcvikového centra pro psy " Na Samotě Kuřim ", tel. 773 163 598, www.psi-centrum-kurim.cz.    

Odchyt psa je zpoplatněn částkou 1500,- Kč + pobyt za 1 den 350,- Kč.  

Úhrada za odchyt a pobyt bude přeúčtována obcí Lelekovice majiteli.


8. 2. 2021

ZRUŠENÍ PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGE NA UL. PASEKY


Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - nebude přerušena dodávka elektrické energie

Dne 8.2.2021 od 08:00 do 16:00 hod.

Vypnutá oblast: Lelekovice ul. Paseky
č.393/15,394/17,395/19,396/21,397/23,398/25,399/27,400/29,401/31,402/33,403/35,404/37,453/44,429/46
a parc.č.410/3.


8. 2. 2021

MUDr. LUKÁŠ POSPÍŠIL 5.2.2021 NEORDINUJE


Praktický lékař MUDr. Pospíšil Lukáš oznamuje, že v pátek 5.2.2021 neordinuje.

Akutní případy ošetří pohotovostní služba Úrazové nemocnice Brno.


4. 2. 2021

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021 - NECHOĎTE-VOLEJTE-PODEJTE DO 1.4.2021


3. 2. 2021

SLOVO STAROSTY


Objednali jsme arboristický průzkum stromů, které rostou v parku na náměstí, na hřišti u hasičky, u kostela a na fotbalovém hřišti. Ze zprávy vyplynulo, že přestože většina stromů je v poměrně dobrém stavu, tak je nutný odborný zásah. Bude tedy proveden u všech stromů buď zdravotní, nebo bezpečnostní řez, u některých redukce koruny, nebo zabezpečení koruny dynamickou vazbou.


3. 2. 2021

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET


I v roce 2021 je v rozpočtu obce vyčleněna částka pro Vaše nápady a projekty jak vylepšit veřejný prostor obce.

Pro letošní rok je stejně jako v minulých letech vyhrazeno 250 tis. Kč.

Návrhy v rámci participativního rozpočtu můžete podávat  do pátku 12. února 2021.

Pro návrhy platí, že:

 1. nesmí porušovat platné právní předpisy ČR a EU,
 2. musí být podávány na investiční a neinvestiční akce,
 3. náklady na realizaci nesmí překročit celkovou částku stanovenou k rozdělení (participativní části rozpočtu),
 4. investiční a neinvestiční akce musí být realizovány ve veřejném prostoru (veřejných prostranstvích) na území obce Lelekovice,
 5. investiční a neinvestiční akcí se rozumí provedení stavební nebo jiné činnosti vedoucí k pořízení nového či zhodnocení stávajícího movitého nebo nemovitého majetku obce Lelekovice,
 6. zastupitelé obce při sestavování rozpočtu určí částku, která bude určena na participativní část rozpočtu.
   

Návrhy je možné podávat:

 1. písemně na adresu: Obecní úřad Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31, Lelekovice,
 2. e-mailem na adresu: lelekovice@gmail.com
 3. osobně na podatelně Obecního úřadu Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31, Lelekovice.

 

Navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště a telefon či e-mail.

V zpravodaji březen - duben budou zveřejněny projekty vybrané do ankety.


27. 1. 2021

SLOVO STAROSTY


Malé zamyšlení o poštovních schránkách.
Někteří z nás mají poštovní schránky umístěné u domovních dveří, přestože k nim vede třeba dlouhá přístupová cesta přes pozemek a možná i ve svažitém terénu, někteří nemají schránky označeny jménem a někdo nemá schránku vůbec. Pokusme se zamyslet, zda by nebylo vhodné, mít schránku na hranici pozemku snadno dostupnou z místní, nebo účelové komunikace. Asi by to usnadnilo nelehkou, a co si budeme povídat, mizerně placenou práci poštovním doručovatelkám. Aby se nám nepřihodilo, že budeme na poštu čekat dlouhé dny, nebo si ji budeme vyzvedávat na poště…


27. 1. 2021

REVIZE A KONTROLY KOTLŮ, ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ


Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PONDĚLÍ dne 15.2.2021

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

LETÁK


26. 1. 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - VYBRANÁ ČÁSTKA


Od 6.1. do 22.1.2021 bylo možné přispět do Tříkrálových pokladniček na Obecním úřadě, minimarketu GUSTO a potravinách Richard Dvořák. Celková vybraná částka činí 22 772,- Kč. Všem dárcům děkujeme.    


26. 1. 2021

NÁLEZ PENĚŽENKY


21.1.2021 byla v ranních hodinách na zastávce autobusu Lelekovice u Kříže nalezena malá (zřejmě dámská) modrá peněženka. Případný majitel ať se hlásí na tel. č. 724 925 292.


21. 1. 2021

DRŮBEŽÁRNA PRACE


Drůbežárna Prace bude ve středu 20.1.2021 v 9:00 hod. prodávat mladé červené kuřice, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.


18. 1. 2021

OČKOVÁNÍ PROTI COVI-19 PRO SENIORY 80+


13. 1. 2021

MEDAILONEK ČT O KRONIKÁŘI PANU ZDEŇKU CHLUPOVI


Medailonek České televize Brno o panu Zdeňku Chlupovi, kronikáři a živoucí paměti obce...


https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/321281381990107-udalosti-v-regionech/obsah/811834-historie-lelekovic


12. 1. 2021

ŘEZNICTVÍ UZAVŘENO


Z důvodu karantény je prodejna Řeznictví a uzenářství Štulpovi s.r.o. do úterý 19.1.2021 uzavřena.


11. 1. 2021

POMOC SENIORŮM - REGISTRACE K OČKOVÁNÍ


Zájemci z řad seniorů v Lelekovicích, kteří budou mít zájem o pomoc při registraci k očkování proti nemoci COVID-19, se mohou od 15.1.2021 obrátit na Obecní úřad Lelekovice osobně nebo telefonicky na tel. č. 541 232 223.


11. 1. 2021

VÁNOČNÍ STROMKY - LIKVIDACE


Vánoční stromky k likvidaci je možné do 3.2.2021 ukládat u kontejnerových stání v obci Lelekovice, odkud budou zaměstnanci obce odvezeny ke štěpkování.


11. 1. 2021

VINAŘSTVÍ HOLÁNEK - PRAVIDELNÝ PRODEJ VÍNA


Vinařství Holánek přijede v pátek 8.1.2021 do Lelekovic s pojízdnou vinotékou. Přivezou kvalitní moravská vína sudová i lahvová. Tento týden můžete navíc nakoupit za zvýhodněnou cenu sladké šumivé Frizzante SARAH nebo suché Rulandské Šedé 2019. Prodej proběhne od 19:30 do 20:00 vedle samoobsluhy Hruška.

Vinařství Holánek bude do naší obce jezdit jednou za 14 dní.


8. 1. 2021

DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI V OBCI LELEKOVICE V ROCE 2020


6. 1. 2021

TŘÍKRÁLOVÉ POKLADNIČKY V OBCI LELEKOVICE


Diecézní charita Brno zajistila v obci Lelekovice rozmístění pokladniček pro možnost Tříkrálové sbírky.

Od 6.1.2021 do 22.1.2021 je možné přispět do Tříkrálových pokladniček:

- na Obecním úřadě Lelekovice, vždy v pondělí 8:00 - 13:00 hod. a středu 12:00 - 17:00 hod.

- v samoobsluze Hruška, v čase dle prodejní doby samoobsluhy

Tříkrálová sbírka 2021

 


5. 1. 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ OBCI POUZE ON-LINE


 

Tříkrálová sbírkaTříkrálová sbírka v Lelekovicích  proběhne pouze on-line. 

I Tříkrálovou sbírku ovlivňuje epidemiologická situace v České republice. Naše koledníčky i dárce hlídá Protiepidemický systém - PES, který v 5. stupni klasickou koledu nedovoluje.

Je pro Vás připravena online koleda a doufáme, že naše společná radost a požehnání nebude o nic menší, když bude sdílená prostřednictvím obrazovek telefonů, počítačů či televizí. Přispějte do Tříkrálové sbírky bezpečně.

Více na https://dchb.charita.cz/trikralova-sbirka/

 

 


5. 1. 2021

KNIHOVNA DOČASNĚ UZAVŘENA


Z důvodu nových nařízení vlády souvisejících s epidemiologickou situací od 27. prosince 2020 je Obecní knihovna Lelekovice uzavřena, a to do odvolání.


4. 1. 2021

SLOVO STAROSTY - PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 2021


Vážení spoluobčané,

přeji Vám jménem Zastupitelstva obce i úřadu klidné prožití Vánoc, pevné zdraví a mnoho štěstí. Co si přát do nového roku, než abychom si dokázali pomáhat, byli soudržní, obezřetní a ohleduplní. Ale nesmíme ztratit odvahu brát osud do vlastních rukou. Přeji nám, ať spěch, který nás stále doprovází není motivován stresem a nedostatkem času, ale nadšením a touhou po setkání.                                                                                                            

                                                                                                  Aleš Mikauš

 


21. 12. 2020

OZNÁMENÍ - DOVOLENÁ KANCELÁŘ OÚ LELEKOVICE


Obecní úřad Lelekovice oznamuje, že poslední úřední den před vánočními svátky je pondělí 21.12.2020 v době od 8.00 do 13.00 hod. (upravena úřední doba, dle nařízení vlády z důvodu opatření proti šíření onemocnění COVID-19)  

DOVOLENÁ   22.12.2020 - 3.1.2021


18. 12. 2020

INFORMACE EKODVŮR


Ekodvůr Lelekovice bude v tomto roce naposledy otevřen  ve středu 23.12.2020.

Po svátcích znovu otevře 2.1.2021.

 


18. 12. 2020

ZUBNÍ LÉKAŘKA MDDr. EVA OKÁČOVÁ - DOVOLENÁ


Zubní lékařka MDDr. Eva Okáčová oznamuje, že v termínu od 22.12. do 31.12.2020 neordinuje.

Akutní případy ošetří LSPP Úrazová nemocnice Brno.  


17. 12. 2020

OZNÁMENÍ - KNIHOVNA LELEKOVICE


Milí čtenáři,
v úterý 22. prosince 2020 bude knihovna v provozu v běžném čase 14.00-18.00 hod. v režimu výdejního okénka, tzn. budou se vydávat předem objednané výpůjčky. Výpůjčky můžete objednávat e-mailem, telefonicky nebo poslat vzkaz na webových stránkách knihovny.
V úterý 29. prosince 2020 bude knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

Aktuální informace o provozu či případném uzavření knihovny v souvislosti s epidemiologickou situací najdete také na webových stránkách a na Facebooku.
 


17. 12. 2020

PRODEJ RYB - POJÍZDNÁ PRODEJNA


Ve dnech  pondělí 21.12. a ve středu 23.12.2020 vždy ve 13.30 hod. přijede do naší obce pojízdná prodejna s rybami. Prodej se uskuteční u samoobsluhy Hruška. Prodejce se zdrží dle zájmu občanů.

Ceník :

Pohořelický kapr - 1 tř. (do váhy 2,5kg)  100,- Kč/kg

                              - výběr ( nad 2,5 kg)     108,- Kč/kg

Amur                                                            120,-Kč/kg

Tolstolobik                                                     70,-Kč/kg 

 

 


17. 12. 2020

SLOVO STAROSTY OBCE - ZELEŇ


Firma E.ON musí z důvodu dodržení ochranného pásma pod vedením velmi vysokého napětí na začátku obce vykácet vzrostlou zeleň. Pod uvedeným vedením je přípustná zeleň jen do výšky 3 m. Po vykácení takovou zeleň na uvolněné místo ve spolupráci s ADAM - zahradnická a.s. vysadíme.
 


16. 12. 2020

VINAŘSTVÍ HOLÁNEK - PRAVIDELNÝ PRODEJ VÍNA


                                     
skleniceVinařství Holánek jezdí do obce pravidelně s pojízdnou vinotékou.

Najdete je vždy v pátek v 18:30 - 20:00 hod. na parkovišti u samoobsluhy Hruška.

Nabízí moravská vína, nově můžete nakoupit do vánočních dárkových krabiček.
Ochutnejte nově i polosladké stáčené víno Chardonnay.
 


16. 12. 2020

NÁLEZ KOTĚTE


kotěV  sobotu 12.12.2020 bylo nalezeno na ul. Poňava kotě.  K vyzvednutí je v miniškolce Pivoňce, Poňava171/68, Lelekovice . Bližší informace na tel. 603 718 788.


15. 12. 2020

OZNÁMENÍ - NÁLEZ KLÍČŮ


klíče V pondělí 14.12. byly u Hasičky nalezeny klíče.

K vyzvednutí jsou v kanceláři OÚ Lelekovice.

 

 

 

 

 

Klíče I.

V pátek v odpoledních hodinách byly nalezeny na hřišti u Hasičky klíče, k vyzvednutí jsou v kanceláři OÚ Lelekovice.


15. 12. 2020

KNIHOVNA OD 8.12.2020 OTEVŘENA


Od úterý 8. prosince 2020 je knihovna opět otevřena v obvyklém režimu. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné dodržovat povolený počet osob ve stejném čase v prostorách knihovny - maximálně čtyři osoby současně (počítá se podle podlahové plochy knihovny).

 

Knihovna má nové webové stránky : www.lelekovice.knihovna.cz


2. 12. 2020

SLOVO STAROSTY OBCE K ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU


Vážení spoluobčané,

za normálních okolností bychom teď společně byli na návsi a očekávali rozsvícení vánočního stromu. Bohužel, je to ze zřejmých důvodů jinak. Dnes tedy tímto netradičním způsobem rozsvítíme náš vánoční strom a zítra i první svíčku na adventním věnci. Světlo těch čtyřech svíček, které postupně zapálíme, nám může svítit na pomyslné cestě hledání, která mnohdy nebývá jednoduchá a přímá a často vede k zamyšlení, zda zvolený směr je ten správný. Přál bych si, aby to světlo na té nesnadné pouti svítilo nám všem jako celku. V jeho jasné záři se rozplynou symbolická gesta planých slibů a vytratí se z paměti. Naopak ve vzpomínkách zůstanou každodenní skutky, které vychází z odpovědné svobody, nezávislosti a lidské důstojnosti.

Přeji vám všem především pevné zdraví, klidný čas adventní a krásné Vánoce.

                                                                                                   

                                                                                                             Aleš Mikauš, starosta obce

 


28. 11. 2020

NABÍDKA PRO DĚTI I SENIORY OD SKAUTŮ


27. 11. 2020

OZNÁMENÍ PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍ ZŠ LELEKOVICE


25. 11. 2020

PŘEDNÁŠKA - MGR. JIŘÍ HALDA - ZRUŠENA


Přednáška speciálního pedagoga Jiřího Haldy plánovaná na tento týden je zrušena.


24. 11. 2020

SLOVO STAROSTY - testy na COVID-19 pro pedagogy ZŠ Lelekovice


Ve spolupráci s p. MUDr. Pospíšilem zajišťuje Obec Lelekovice plošné testy na COVID-19 pro pedagogy ZŠ Lelekovice před nástupem dětí do 1. a 2. třídy.


16. 11. 2020

SLOVO STAROSTY - stavební práce na křižovatce ul. Paseky a Poňava


Na ulici Paseky přidáváme u křižovatky s ulicí Poňava dvě uliční vpusti, které zabrání nadměrnému natékání dešťové vody na náměstí. V ulici K Hluku čistíme příkop a opravujeme částečné zatrubnění, aby se zlepšil odtok dešťové vody do Ponávky.

                                                                                                                                                       Aleš Mikauš


13. 11. 2020

OZNÁMENÍ - zrušení lampionového průvodu


Z důvodu epidemologické situace, která letos panuje, rušíme hromadný lampionový průvod, ale můžete i nadále využít pro děti miniškolku Pivoňku, nebo se k nám přijít podívat na dílničku, seminář, jejichž realizaci a termín aktuálně vždy uvádíme na Facebookových stránkách Miniškolka a RC Pivoňka Lelekovice.


11. 11. 2020

ZŘÍZENÍ ODBĚROVÉHO MÍSTA NA COVID - 19 V LELEKOVICÍCH


MUDr. Lukáš Pospíšil ve spolupráci s obcí Lelekovice zřídil odběrové místo na odběry PCR na Covid-19 v Lelekovicích. Více informací  níže.

 

INFORMACE - odběrové místo Lelekovice

Foto - momentka ,, naši odběratelé "

 


9. 11. 2020

ZPROVOZNĚNÍ SÍTĚ WIFI


Obec Lelekovice zprovoznila síť WiFi4EU, která, jak už název naznačuje, je hrazená z prostředků EU částkou 15.000 Euro. Obec platí pouze konektivitu. Připojit se můžete na hřišti u hasičky, na náměstí, na Skalce a ve fotbalovém areálu. Pro přihlášení se nezadávají žádné osobní údaje. Stačí stisknout tlačítko a budete na internetu.


6. 11. 2020

NABÍDKA VÝPOMOCI PRO SENIORY V LELEKOVICÍCH


Vážení senioři, Vám, kterým zdravotní důvody brání, nebo se obáváte nákazy, nabízíme obstarání nákupu, nebo i jiných drobnějších záležitostí. V případě potřeby nás nekontaktujte osobně, ale využijte tyto kontakty:

emailem: oulelekovice@gmail.com 
SMS :       724 347 469
telefon v pracovní době 7.00 – 15.00: 724 347 469 nebo 541 232 223


5. 11. 2020

OZNÁMENÍ - získání licence programu GstarCAD


Naše obec získala licenci na profesionální program GstarCAD. Jde o program na kreslení (https://www.gstarcad.cz/instalacni-soubory/s technickým zaměřením. Zaměstnancům obecního úřadu bude nápomocný při práci.


4. 11. 2020

28.10.2020 SVOZ POPELNIC


Svozová firma SAKO Brno oznamuje, že ve středu 28.10.2020 bude svoz popelnic beze změn. Prosíme o přistavení nádob k vývozu.


26. 10. 2020

27.10.2020 PRODEJ ZELENINY U SAMOOBSLUHY


V úterý 27.10.2020  od 10:00 do 12:00 hod. bude na parkovišti za samoobsluhou Hruška prodávat  ,,Zelinář z Blanska"
sezonní zeleninu a ovoce, ( brambory na uskladnění červené i žluté, cibuli, česnek, zelí...). Dále nabízí možnost si objednat již  nakrouhané zelí v balení 10kg na nakládání, případně jablka na uskladnění.
Své objednávky volejte na telefonní číslo 728 828 857.

25. 10. 2020

KNIHOVNA DOČASNĚ UZAVŘENA


Z důvodu nových nařízení vlády souvisejících s epidemiologickou situací od čtvrtka 22. října 2020 je Obecní knihovna Lelekovice uzavřena, a to do odvolání. 


22. 10. 2020

E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.10.2020 - odběrná místa napájená z TS Poňava, TS Pod mlýnem, TS Farma


Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 29.10.2020  od 08:00 do 15:00 hod.

Vypnutá oblast
Lelekovice ul. Za Kostelem, Paseky, Příhon, Mackovec, část ul. Poňava (od odbočky na Paseky směr Vranov), část ul. Podemlýn (od zahradnictví Holzbecher směr chatová oblast), chatová oblast K Hluku a Pod Mlýnkem. Jedná se o odběrná místa napájená z TS č. 7186 Poňava, TS č. 7179 Pod mlýnem, a TS č. 7166 Farma odběratelská trafostanice.

 

mapa omezené oblasti TS Poňava

mapa omezené oblasti TS Pod mlýnem


22. 10. 2020

IDS JMK - JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSU Č. 41 OD 1.9.2020


20. 10. 2020

PRODEJ DUŠIČKOVÝCH VAZEB 24.10.2020


Zahradnictví  Grolich bude v sobotu 24.10.2020 od 7:30 hod. do 11.00 hod. na parkovišti za samoobsluhou Hruška prodávat dušičkové věnce, věnečky, lesní kytice , misky ....

Plakátek


19. 10. 2020

Změna úředních hodin OÚ Lelekovice - platnost od 12.10.2020 do odvolání


Obecní úřad Lelekovice oznamuje, že dle usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 994 o přijetí krizového opatření s účinností od pondělí 12.10.2020 bude agenda vykonávána v úřední dny v rozsahu pěti hodin v daném dni. Úřední hodiny jsou upraveny následovně :

Kancelář                     pondělí    8 - 13 hodin                 středa 12 - 17 hodin

Starosta obce            po  předchozí telefonické domluvě.  

Pro informace a vyřízení Vašich žádostí upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt, kancelář: tel.č. 541 232 223, 724 347 469, e-mail: oulelekovice@volny.cz, starosta e-mail: lelekovice@gmail.com. Příjem veškerých dokumentů lze podávat prostřednictvím pracoviště podatelny ve vyhrazených úředních hodináchvhazovat do dopisní schránky u vchodu do budovy Obecního úřadu nebo zasílat elektronicky na výše uvedené e-maily.


9. 10. 2020

Zkáza hradu Lelekovice - reportáž České televize


Reportáž o hradě a jeho výzkumu nazvaná Duchové míst: Dobytí Lelekovic natočená do pořadu Týden v regionech.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1181680258-tyden-v-regionech-brno/320281381890926-tyden-v-regionech/


5. 10. 2020

VÝSLEDKY VOLEB - do Zastupitelstev krajů konaných dne 2.a 3.10.2020 v obci Lelekovice


5. 10. 2020

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ 25.9.- 9.10.2020


E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že od 25.9. do 9.10.2020 bude provádět odečty elektroměrů v naší obci. Žádáme tímto občany, aby v uvedených dnech umožnili přístup k elektroměrům. V případně nedostupnosti elektroměru, prosíme o vyvěšení odečtu na viditelném a volně přístupném místě.  Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností.


23. 9. 2020

MUDr. LUKÁŠ POSPÍŠIL 25.9.2020 NEORDINUJE


Praktický lékař MUDr. Pospíšil Lukáš oznamuje, že v pátek 25.9.2020 neordinuje.

Akutní případy ošetří pohotovostní služba Úrazové nemocnice Brno.

 


23. 9. 2020

OZNÁMENÍ - DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ


Místem konání voleb do Zastupitelstev krajů konaných v pátek, dne 2.10.2020 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu, dne 3.10.2020 od 8.00 do 14.00 hodin v okrsku Lelekovice je Polyfunkční budova Lelekovice, obecní sál, Hlavní 94/21, 664 31 Lelekovice, (Obecní sál nad samoobsluhou).


23. 9. 2020

VÁCLAVSKÉ HODY LELEKOVICE ZUŠENY


Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a s ohledem na zpřísnění vládních opatření rozhodli se stárky, stárci a pořadatelé letošní Václavské hody zrušit


23. 9. 2020

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY LELEKOVICE OD 1.10.2020


Od 1.10.2020 dochází ke změně otevírací doby Pošty Lelekovice,  Hlavní 75/7 následovně :

Pondělí        10:00 – 12:00        13:00 – 18:00
Úterý              8:00 – 12:00        13:00 – 16:00
Středa          10:00 – 12:00        13:00 – 18:00
Čtvrtek           8:00 – 12:00        13:00 – 16:00
Pátek              8:00 – 12:00        13:00 – 16:00


17. 9. 2020

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU DNE 19.9.2020


V sobotu 19.9.2020 proběhne v Ekodvoře sběr velkoobjemového odpadu v době od 9.00 do 12.00 hodin.


14. 9. 2020

15.9.2020 UZAVŘENA KNIHOVNA


Knihovna oznamuje čtenářům, že v úterý 15.9.2020 bude knihovna uzavřena.


9. 9. 2020

ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 14.-16.9.2020


Obecní úřad Lelekovice oznamuje, že od pondělí 14. do středy 16.9.2020 bude probíhat čištění místních komunikací. Prosíme o sledování dopravního značení.

 


9. 9. 2020

NOVÁ STEZKA KOLEM PONÁVKY NA VRANOV


Sdružení obcí Česká, Lelekovice a Vranov – Ponávka zprůchodnilo starou cestu na Vranov okolo Ponávky. Cesta začíná u jehnické křižovatky, kde se před silničním mostem přes potok vstoupí do lesa a pokračuje se po zelených značkách na stromech.  Místy je to jen úzká pěšinka, vedoucí těsně kolem říčky, která čeká na drobnější úpravy, ale většinou je cesta široká a pohodlná a nabízí pohledy na vodní tok z výšky. Končí lávkou přes potok u vranovské čističky. Dají se tedy spojit všechny tři cesty kolem Ponávky – stezka od hasičky, Pěšina Dušana Peterky a obnovená cesta na Vranov. Délka celé cesty je asi 3,8 km.

Foto I

Foto II

Foto III

Foto IV

 


4. 9. 2020

SENIOR TAXI V LELEKOVICÍCH


4. 9. 2020

CUP KOMINICTVÍ s.r.o.


28. 8. 2020

VÝKUP JABLEK - ČEBÍN


26. 8. 2020

VINAŘSTVÍ HOLÁNEK - PRODEJ VÍNA A BURČÁKU 21.8.2020


Vinařství Holánek, které do obce vozí pravidelně vína, již tento pátek přiveze i burčák.

Prodej se uskuteční 21.8.2020 od 18:30 do 20:00 hod. za samoobsluhou Hruška.


20. 8. 2020

OZNÁMENÍ - NÁLEZ DĚTSKÉ PENĚŽENKY


Dne 22.7.2020 byla v dopoledních hodinách na hřišti u Hasičky nalezena dětská peněženka.

K vyzvednutí je v kanceláři OÚ Lelekovice.


19. 8. 2020

JAK JSME V LOŇSKÉM ROCE TŘÍDILI ODPAD V NAŠÍ OBCI


18. 8. 2020

VINAŘSTVÍ HOLÁNEK - PRODEJ VÍNA 14.8.2020


Vinařství Holánek bude v naší obci prodávat vína z rodinného vinařství,  kvalitní suchá i sladší vína sudová i lahvová. Sudová vína od 60 Kč za litr, lahvová od 120 Kč za láhev.

Prodej se uskuteční v pátek 14.8.2020 za samoobsluhou Hruška od 18:30 do 20:00 hod.


12. 8. 2020

OZNÁMENÍ - DOVOLENÁ EKODVŮR


Ekodvůr bude v sobotu 15.8. a ve středu 19.8.2020 z důvodu čerpání dovolené uzavřen.


10. 8. 2020

PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDr. POSPÍŠIL - DOVOLENÁ


Praktický lékař MUDr. Pospíšil Lukáš oznamuje, že od 17.8. do 21.8.2020 neordinuje.

Zástup :

AVE SURGEON s.r.o., ordinace praktického lékaře 

Charbulova 1229, 618 00 Brno-Černovice

tel.: 606 612 435 


10. 8. 2020

E.ON PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE 12.8.2020 - CHMELNÍKY, ÚVOZ


6. 8. 2020

MIMOŘÁDNÝ SVOZ POPELNIC Z ULIC KORETINA


Ve čtvrtek 6.8.2020 proběhne mimořádný svoz popelnic z ulice Koretina. Z důvodu opravy místní komunikace v této ulici neproběhne běžný svoz popelnic ve středu. Žádáme občany o přistavení nádob k vývozu.


4. 8. 2020

NABÍDKA PRÁCE - LIKOV


4. 8. 2020

PETICE D43


Téměř každý den, když se na silnicích směrem do Kuřimi a směrem na Lipůvku vytvoří v odpoledních hodinách velké kolony, objíždí mnoho řidičů tento úsek přes naši obec. A situace je rok od roku horší. Jediné řešení, které může pomoci je výstavba nové komunikace D 43 s obchvatem Kuřimi. O stavbě se jedná již spoustu let. Nyní se konečně rýsuje proveditelná varianta. Pokud Vám není lhostejná dopravní situace v obci, podpořte prosím svým podpisem petici, která pomůže při rozhodování Zastupitelstva Jihomoravského kraje na jejich jednání 17. 9. 2020, kde budou schvalovat I. Aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, která určuje trasu D 43. Petici můžete podepsat na Obecním úřadě, v prodejně Hruška a v prodejně Gusto.

Petice za schválení I. aktualizace Zásad územního rozvoje JMK tak, jak je navržena


4. 8. 2020

UZAVÍRKA ULICE KORETINA


Obecní úřad Lelekovice oznamuje, že ve středu 5.8.2020 v době  od 8.00 hod. do 15.00 hod. bude neprůjezdná ulice Koretina a to z důvodu přeložky vedení NN, stavbu provádí firma E.ON.


3. 8. 2020

OZNÁMENÍ - NÁLEZ KLÍČŮ


Dne 28.7.2020 byly na hřišti na Poňavě nalezeny klíče.

K vyzvednutí jsou v kanceláři OÚ Lelekovice.


29. 7. 2020

OBECNÍ ÚŘAD - DOVOLENÁ


Obecní úřad oznamuje, že v termínu od 27.7. do 14.8. bude z důvodu čerpání řádné dovolené pracovní doba v neúřední dny zkrácena.

Pracovní doba v úřední dny zůstává nezměněna:

pondělí a středa 8:00 – 11:15, 12:15 – 17:00 hod.


24. 7. 2020

ZUBNÍ LÉKAŘKA MDDr. EVA OKÁČOVÁ - DOVOLENÁ


Zubní lékařka MDDr. Eva Okáčová oznamuje, že v termínu od 27.7. do 6.8.2020 neordinuje.

Akutní případy ošetří LSPP Úrazová nemocnice Brno.  


23. 7. 2020

OZNÁMENÍ - NÁLEZ KOČIČKY


Kočička nalezena včera v Lelekovicích, na Hlavní, nedaleko zastávky U Hrazdírů- sražená autem. Po veterinárním ošetření se zatím zotavuje u nás. Majitel, či informace o něm, prosím volejte na 606 739 149.

 

I. Foto

II. Foto


17. 7. 2020

17.7. - 20.7.2020 UZAVŘENÁ A NEPRŮJEZDNÁ ULICE ZAHUMENÍ


Z důvodu pokládky první vrstvy asfaltového povrchu bude ulice Zahumení od č.p. 176 ( naproti ordinaci MUDr. Pospíšila ) až na konec komunikace - směr k rybníku -  zcela uzavřena, tedy neprůjezdná pro automobily a to od pátku 17.7. do pondělí 20.7.2020 odpoledne.Děkujeme za trpělivost a pochopení.                                   Aleš Mikauš, starosta obce

 

 

 

 


15. 7. 2020

ZNALECKÝ POSUDEK - posouzení stromu, pozemek p.č. 708


Na základě podnětů majitelů sousedních nemovitostí a viditelně špatného stavu jsme nechali zpracovat Znalecký posudek o stavu lípy na pozemku č. p. 708 (u odbočky do ulice Paseky). Posudek jsme nechali vypracovat na Mendlově univerzitě v Brně, lesnická a dřevařská fakulta. Zpracovatelem byl Ing. Luděk Praus, Ph. D. a Mgr. Bc. Alena Klimešová, DiS. a je k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Provádělo se jednak vizuální posouzení stromu a tahová zkouška. Bylo zjištěno, že strom má výrazně sníženou vitalitu, výrazně zhoršený zdravotní stav, a i stabilita stromu je výrazně zhoršená. Na kmeni se projevily defekty jako je hniloba kmene (mezi 20 % až 60 % průřezu kmene), otevřené dutiny, nezahojené rány, kořenový systém trpí výrazným omezením a zřejmě poškozením výkopovými pracemi v minulosti. Návrh zásahu tedy primárně uvádí bohužel kácení, neboť strom má výrazně zhoršenou vitalitu a na řez redukující výšku a korunu by strom reagoval negativně a zřejmě by se musel skácet i po řezu. Strom pokácí odborná firma a po odstranění kořenového systému se provede úprava jámy a zkvalitnění půdy. Na takto upravené místo se vysadí nový strom.


13. 7. 2020

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU DNE 11.7.2020


Sběr velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 11.7.2020 od  9.00 do 12.00 hod. v Ekodvoře.


7. 7. 2020

OZNÁMENÍ - v sobotu 11.7.2020 neprůjezdná ulice Koretina


Obecní úřad Lelekovice oznamuje, že v sobotu 11.7.2020 v době  od 8.00 hod. do 18.00 hod. bude neprůjezdná ulice Koretina a to z důvodu přeložky vedení NN, stavbu provádí firma E.ON..


7. 7. 2020

MUDr. DIRHANOVÁ JITKA - Změna ordinační doby po dobu letních prázdnin


Dětská lékařka MUDr. Jitka Dirhanová má po dobu letních prázdnin upravenu ordinační dobu :

pondělí, úterý a čtvrtek  8.00 hod.  - 12.00 hod. 


1. 7. 2020

OBJÍŽĎKA PŘES LELEKOVICE 4.- 17.7.2020


Od  4.7 do 17.7.2020 bude naší obcí vedena objížďka pro osobní automobily směr Svitavy, z důvodu opravy křižovatky Kuřim - Prefa. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.


24. 6. 2020

UPOZORNĚNÍ - NEUHRAZENÉ POPLATKY


Obecní úřad Lelekovice upozorňuje, že splatnost poplatků za popelnice, psy a nájmy pozemků je do 30.6.2020.

V letošním roce evidujeme značné množství neuhrazených poplatků, žádáme tímto občany o kontrolu  úhrady.  


22. 6. 2020

PRODEJ JAHOD


Soukromý prodejce bude v úterý 23.6.2020 od 10:30 do 11:00 hod. na parkovišti u samoobsluhy Hruška prodávat jahody.


22. 6. 2020

16.6.2020 MIMOŘÁDNÝ SVOZ POPELNIC Z ULIC KORETINA A ČÁST ULICE ZAHUMENÍ


Zítra, tj. 16.6.2020 proběhne  mimořádný svoz popelnic z části ulice Zahumení a to od rozcestí na konec ulice směrem k Napoušťce a celá ulice Koretina. Z důvodu oprav místních komunikací v těchto ulicích neproběhne běžný svoz popelnic ve středu. Žádáme občany o přistavení nádob k vývozu.  


15. 6. 2020

PRODEJ JAHOD 16.6.2020


Soukromý prodejce bude v úterý 16.6.2020 od 10:30 do 11:00 hod. na parkovišti u samoobsluhy Hruška prodávat jahody.


11. 6. 2020

SAKO Brno, a.s. - PRODEJ POUŽITÝCH POPELNIC


Společnost SAKO Brno, a.s. nabízí k prodeji použité popelnice v dobrém stavu, s objemem 110 litrů a 120 litrů.

Tyto nádoby poskytují za zvýhodněnou cenu 200 Kč/kus.

V případě zájmu kontaktujte do 26.6.2020 Obecní úřad Lelekovice.


11. 6. 2020

PRODEJ JAHOD 9.6.2020


Soukromý prodejce bude v úterý 9.6.2020 od 10:30 do 11:00 hod. na parkovišti u samoobsluhy Hruška prodávat jahody.


8. 6. 2020

PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE 17.6. a 19.6.2020 část ulice ZAHUMENÍ


Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 17.6. 2020 v době od  8.30 do 16.00 hod.  a  dne 19.6. 2020 v době od 8.00 do 17.30 bude přerušena dodávka elektrické energie v části ulice Zahumení.

Oznámení E.ON

Mapka oblasti


5. 6. 2020

PRODEJ JAHOD 4.6.2020


Soukromý prodejce bude ve čtvrtek 4.6.2020 od 9:45 do 10:15 hod. na parkovišti u samoobsluhy Hruška prodávat jahody.


3. 6. 2020

OČKOVÁNÍ PSŮ 30.5.2020


Veterinární lékař MVDr. Josef Navrátil bude v sobotu 30.5.2020 od 13.30 hod. na parkovišti u stolařství Kožina provádět očkování psů proti vzteklině, kombinované očkování, případně čipování. S sebou si přineste očkovací průkaz psa.  


28. 5. 2020

ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE


25. 5. 2020

GUSTO - ZAHÁJENÍ PROVOZU


Firma GUSTO oznamuje zahájení provozu od čtvrtka 21.5.2020 od 7:00 hod.


19. 5. 2020

ODEČTY VODOMĚRŮ


V termínech od středy 20.5.2020 do pondělí 25.5.2020, budou provádět v naší obci Brněnské kanalizace a vodárny odečty vodoměrů. Kdo nebude v daném termínu přítomen, prosíme o vylepení samoodečtu na viditelné místo.


15. 5. 2020

OZNÁMENÍ - MUDr. POSPÍŠIL


Praktický lékař MUDr. Pospíšil Lukáš oznamuje, že ve středu 13.5. a v pátek 15.5.2020 NEORDINUJE.

Akutní případy ošetří pohotovostní služba Úrazové nemocnice Brno.


11. 5. 2020

OZNÁMENÍ - OTEVŘENÍ KNIHOVNY OD 5.5.2020


Knihovna Lelekovice oznamuje čtenářům, že od úterý 5.5.2020 bude knihovna znovu otevřena za přísných bezpečnostních opatření. Počet vstupujících osob do knihovny bude omezen, každý návštěvník musí mít na rukou vlastní rukavice a nasazenou roušku.  

Otevírací doba knihovny : 

14.00 -16.00 hod. vyhrazený vstup pro seniory

16.00 - 18.00 hod. vstup pro  ostatní čtenáře


4. 5. 2020

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, oznamuje informace ke změnám v zápisu dětí do mateřské školy, v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.

Termín podání přihlášek proběhne od 5.5. do 15.5.2020.

DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ZMĚNÁM V ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kritéria přijetí - MŠ


4. 5. 2020

PRODEJ PŘÍSADY, BALKÓNOVÝCH KVĚTIN A BYLINEK 2.5. a 9.5.2020


letákZahradnictví Otmar Grolich bude v sobotu 2.5. a 9.5. 2020 od 7.30 do 11.00 hod. na parkovišti za samoobsluhou Hruška prodávat přísady, balkónové květiny a bylinky.

Zahradnictví Otmar Grolich - leták


27. 4. 2020

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU DNE 2.5.2020


Sběr nebezpečného odpadu proběhne v Ekodvoře tuto sobotu 2.5.2020 v době od 9.00 do 12.00 hod.

 


27. 4. 2020

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU DNE 18.4.2020


Sběr velkoobjemového odpadu proběhne v Ekodvoře tuto sobotu 18.4.2020 v době od 9.00 do 12.00 hod.


17. 4. 2020

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET NA ROK 2020


Participativní rozpočet

Anketa participativního rozpočtu proběhne v letošním roce z důvodu trvajícího nouzového stavu poněkud nestandardně.
Od 1.5. do 15.5. 2020 bude možné hlasovat ve vstupní chodbě OÚ. Po vpuštění na OÚ bude v zádveří urna a anketní lístky. Hlasovat se bude natržením anketního lístku na místě preferovaného projektu.
Zastupitelé obce na svém jednání 14.4.2020 schválili do ankety tyto projekty:

Asfaltový povrch na pumptrack na hřišti u hasičky.
Doplnění zábradlí na rampě k nadstavbě samoobsluhy.
Výsadba stromů na ulici Hlavní a na Plástkách.

                                                               Aleš Mikauš, starosta obce

 

Návrhy projektů  :

Asfaltový povrch pro Dětský Mini Pumptrack

Zábradlí k rampě

Výsadba stromů

 

 

 


16. 4. 2020

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY


15. 4. 2020

ODEČTY PLYNOMĚRŮ


V termínu od 14. do 17.4. budou v naší obci probíhat odečty stavu plynoměrů. V případě nedostupnosti plynoměru je třeba zanechat lístek se jménem a stavem plynoměru na viditelném místě.

Svoz komunálního odpadu proběhne mimořádně tento týden ve čtvrtek 16.4.2020.  


15. 4. 2020

SMS ZPRÁVY


Od března 2020 je pro zasílání informačních SMS zpráv občanům využívána moderní aplikace MOBILNÍ ROZHLAS
Noví zájemci se mohou registrovat k odběru sms zpráv:

 


6. 4. 2020

OZNÁMENÍ - NÁLEZ KLÍČŮ


Na náměstí byl nalezen svazek klíčů. Jsou k vyzvednutí v kanceláři OÚ Lelekovice.


2. 4. 2020

OZNÁMENÍ - V SOBOTU 4.4.2020 EKODVŮR OTEVŘEN


Oznamujeme, že v sobotu 4.4.2020 bude Ekodvůr za přísných bezpečnostních opatření ( rouška, rukavice ) otevřen v době od 10.00 do 12.00 hod.


2. 4. 2020

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY


Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, oznamuje informace ke změnám v zápisu dětí do 1. ročníku, v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.

Termín podání přihlášek proběhne od 6. 4. do 30. 4 2020.

 

Bližší informace:

Zápis 2020 ZŠ Lelekovice

http://www.zslelekovice.cz/aktualne-oznameni/

 


1. 4. 2020

JIHOMORAVSKÝ KRAJ - ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ COVID-19 ( šíření koronaviru )


27. 3. 2020

DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ


25. 3. 2020

OZNÁMENÍ - POŠTA LELEKOVICE


Pošta Lelekovice bude z důvodu dezinfekce prostor dne 25.3.2020 v čase 12:00 - 14:00 hod. uzavřena.

 


24. 3. 2020

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA LELEKOVICE


23. 3. 2020

UPRAVENÍ NÁKUPNÍ DOBY PRO SENIORY


Vláda ČR  rozhodla o úpravě včera vyhlášeného mimořádného opatření o vyhrazené nákupní době  pro seniory nad 65 let. Na základě poznatků z praxe rozhodli změnit vyhrazené časy, kdy kromě seniorů nebudou moci být maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží jiní zákazníci, a to na 7.00 až 9.00 hodin. Zákaz vstupu se nově nebude vztahovat i na osoby s průkazem ZTP-P starší 50 let včetně jejich doprovodu a o osoby pracující v pečovatelských službách. Na lékárny se toto opatření vztahovat nebude.


20. 3. 2020

UPRAVENÁ OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY LELEKOVICE


Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášenému nouzovému stavu na území ČR mají všechny pošty od 19.3.2020 do odvolání upravenou otevírací dobu.

Pošta Lelekovice: Po-Pá 8:00 - 16:00 hod.

Každý den bude od 8:00 do 9:00 hod. obsluha pouze pro klienty starší 65 let se službou výplata důchodů!

V sobotu a v neděli budou všechny pošty uzavřeny.

 


19. 3. 2020

OZNÁMENÍ - UZAVŘENÍ MŠ LELEKOVICE


Obecní úřad oznamuje, že v rámci skončení důvodu pro omezený provoz, bude  Mateřská škola Lelekovice od 20.3.2020 do odvolání uzavřena.


19. 3. 2020

PROSBA O POMOC PŘI ŠITÍ ROUŠEK


Milí lelekovičtí,

 

obracím se na Vás s prosbou o pomoc:

V rámci šití obecních roušek by našemu kolektivu pomohlo

- darování kloboukové gumy a prádlové gumy (šířka max. 8-10 mm)

- šití roušek (odměna 15 Kč za kus).

Darování věcí - prosím o doručení na OÚ (předtím volejte kdy je otevřeno).

Žehlení a šití - kontakt pí Bařinková - 777 733 900.

 

Děkuji Vám v těchto nelehkých dobách za Vaši solidaritu.

 

Aleš Mikauš

starosta obce

 


19. 3. 2020

NABÍDKA ROUŠEK + ŠITÍ


Obecnímu úřadu Lelekovice se nabídla dobrovolnice, která pro potřeby místních občanů bude šít bavlněné roušky. Obec náklady na roušky uhradí. Z důvodu vysoké poptávky budou prozatím dodávány  1ks/ osoba s  trvalým pobytem v obci. Ušité roušky budou postupně distribuovány dobrovolníky.  Zájemci o roušky se mohou hlásit prioritně na e-mail: oulelekovice@volny.cz nebo oulelekovice1@gmail.com (v krajním případě na tel. 541 232 223, mob. 724 347 469).

ŠITÍ - dobrovolníci, kteří by se chtěli připojit k šití roušek a vlastní šicí stroj, kontaktujte Obecní úřad Lelekovice na výše uvedené kontakty. 

 


16. 3. 2020

OZNÁMENÍ - omezení úředních hodin a vstupu do kanceláří OÚ


OZNÁMENÍ

V souvislosti s dalšími zpřísněnými opatřeními státu, která vstoupila v platnost od půlnoci 16.3.2020, omezuje Obecní úřad Lelekovice úřední hodiny a zamezuje vstup osob do kanceláří budovy až do odvolání.

Nelze vyřídit:   

 • platby v hotovosti
 • výpisy z CzechPOINTU
 • ověřování listin a podpisů

Ostatní agenda bude vykonávána pouze po předchozí telefonické domluvě v úřední dny v pondělí 8:00 -11:00 hod. a ve středu 14:00 – 17:00 hod.

Pro informace a vyřízení Vašich žádostí kontaktujte Obecní úřad Lelekovice,

tel. 541 232 223, mob. 724 347 469, e-mail: oulelekovice@volny.cz,

Starosta obce:      mob. 724 186 155, e-mail: lelekovice@gmail.com


16. 3. 2020

NABÍDKA VÝPOMOCI PRO SENIORY V LELEKOVICÍCH


Vážení senioři, Vám, kterým zdravotní důvody brání, nebo se obáváte nákazy, nabízíme obstarání nákupu, nebo i jiných drobnějších záležitostí. V případě potřeby nás nekontaktujte osobně, ale využijte tyto kontakty:

emailem: oulelekovice@gmail.com 
SMS :     724 347 469
telefon v pracovní době 7.00 – 15.00:  724 347 469 nebo 541 232 223


14. 3. 2020

INFORMACE STAROSTY OBCE


Byl vyhlášen stav nouze a opatření, která jsou vyhlášena v boji proti koronaviru mohou ještě přitvrdit a může nastat situace, že bude potřeba pomoci třeba seniorům, kteří jsou pevnou součástí naší komunity. Chceme být připraveni, a proto dáváme dohromady tým dobrovolníků, kteří v případě potřeby by byli ochotni pomoci třeba s nákupem ap. Pokud byste tedy chtěli a mohli takto pomoci, prosím, pošlete nabídku s kontaktem na mail lelekovice@gmail.com


13. 3. 2020

OZNÁMENÍ - ZRUŠENÍ PONDĚLNÍHO SETKÁVÁNÍ SENIORŮ , KLAS


Oznamujeme, že do odvolání je zrušeno pondělní setkávání seniorů KLAS.


13. 3. 2020

OZNÁMENÍ - ZRUŠENÍ BOHOSLUŽEB


Farní úřad Vranov oznamuje věřícím, že z rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho jsou až do odvolání zrušeny všechny bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluje biskup dispens od osobní účasti na  nedělní bohoslužbě.


13. 3. 2020

OMEZENÍ DOPRAVY IDS JMK


Vážení cestující!

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v uzavření všech škol v České republice kvůli zamezení šíření koronaviru bude s platností od čtvrtka 12.3.2020 do odvolání provoz na všech regionálních linkách IDS JMK veden podle jízdních řádů, které platily o jarních prázdninách. Omezení se tak týká prakticky pouze posilových školních spojů.

Změněné jízdní řády budou zahrnuty do vyhledávačů spojení předběžně zítra 11.3.2020 odpoledne .

 

V brněnské městské dopravě bude od středy 11. března 2020 do odvolání zrušen provoz speciálních autobusových školních spojů (jedná se o speciální linky označené š85 až š88 a dále několik spojů vybraných denních autobusových linek s poznámkou v jízdním řádu, že se jedná o školní spoj). Další linky 1 až 99 pojedou dle jízdních řádů pro pracovní dny.


 

Je možné, že se situace bude měnit podle aktuálního vývoje. Sleduje prosím web www.idsjmk.cz a pro situaci v brněnské městské dopravě i web www.dpmb.cz.

 

KORDIS JMK, a.s.

koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

 

 


11. 3. 2020

VÝVOZ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD V BŘEZNU 2020


Obecní úřad Lelekovice oznamuje, že kontejnery na bioodpad v měsíci březnu budou vyváženy vždy v pátek.


11. 3. 2020

OBEC NABÍZÍ NOVOU SLUŽBU PRO SENIORY


Obec Lelekovice nabízí v rámci péče o seniory,  pro starší a nemohoucí občany tyto služby:

vyzvednutí zdravotních zpráv a nálezů od praktického lékaře MUDr. Lukáše Pospíšila, dále

vyzvednutí lékařských předpisů na léky

vyzvednutí lístků na sanitku

vyzvednutí léků v lékárně

odnos složenek na Poštu, atd.

zajistíme donos až do domu ( bez poplatku )

V případě zájmu o tuto  službu  volejte tel.č. 704 794 152 - paní Zdeňka Hájková  nebo  tel.č. 541 232 223 kancelář OÚ Lelekovice  

 

Plakátek - péče o seniory

 

 


4. 3. 2020

OBECNÍ ÚŘAD - 9.3. 2020 omezen provoz kanceláře


Obecní úřad Lelekovice oznamuje, že v pondělí 9.3.2020 bude provoz kanceláře OÚ Lelekovice omezen.

Nebude možné platit poplatky, přihlašovat trvalý pobyt,vydávat výpisy z CZECHPOITU, ověřovat listiny a podpisy. 


4. 3. 2020

OZNÁMENÍ - MUDr. Lukáš Pospíšil


Praktický lékař MUDr. Lukáš Pospíšil  oznamuje, že v pátek 6.3.2020 neordinuje.


4. 3. 2020

OZNÁMENÍ - BESEDA ZRUŠENA


Beseda s bývalým radistou 311. československé bombardovací perutě RAF p. Tomášem Lomem a spisovatelkou p. Hanou Bergmannovou Klímovou, která se měla konat 4.3.2020 od 17 hodin v obecním sálu nad samoobsluhou, je ze zdravotních důvodů ZRUŠENA! O náhradním termínu Vás budeme informovat.


4. 3. 2020

OZNÁMENÍ - uzavření zubní ordinace dne 4. a 11.3.2020


Zubní lékařka MDDr. Eva Okáčová oznamuje, že ve středu 4.3.2020 a ve středu 11.3.2020 neordinuje. Akutní případy ošetří LSPP Úrazová nemocnice Brno.  


3. 3. 2020

NÁBOR STÁRKŮ PRO LETOŠNÍ HODY


25. 2. 2020

OZNÁMENÍ - uzavření zubní ordinace dne 26.2.2020


Zubní lékařka MDDr. Eva Okáčová oznamuje, že ve středu 26.2.2020 neordinuje. Akutní případy ošetří LSPP Úrazová nemocnice Brno.  


25. 2. 2020

OZNÁMENÍ - PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDr. POSPÍŠIL - DOVOLENÁ


Praktický lékař MUDr. Pospíšil Lukáš oznamuje, že v pátek 21.2.2020 neordinuje. Akutní případy ošetří pohotovostní služba Úrazové nemocnice Brno.


19. 2. 2020

OBECNÍ ÚŘAD - 18.2. a 20.2. PROVOZ KANCELÁŘE OMEZEN


Obecní úřad oznamuje, že v úterý 18.2.2020 a ve čtvrtek 20.2.2020 bude provoz kanceláře Obecního úřadu omezen. Nebude možné přijímat platby za poplatky a platby za stočné.


17. 2. 2020

PŘIPOMENUTÍ - PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2020


Připomínáme, že do 29.2.2020 je možné předkládat návrhy v rámci participativního rozpočtu. Zatím byly doručeny asi tři náměty na vylepšení veřejného prostranství naší obce. Pokud v hlavě nosíte nějaký nápad, tak neváhejte, sepište a doručte na obecní úřad…


12. 2. 2020

9.2.2020 PROVÁDĚNÍ REVIZÍ KOTLŮ A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ PRO ZÁJEMCE


4. 2. 2020

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V OBCI LELEKOVICE ZA OBDOBÍ OD 1.1.2019 DO 31.12.2019


Zpráva od POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, úz. odbor Brno-venkov, OOP Kuřim:

Trestná činnost spáchaná v obci Lelekovice v r. 2019 - spácháno celkem 8 trestných činů, kdy u jednoho trestného činu byl zjištěn pachatel

Přestupkové jednání spáchané v obci Lelekovice v r. 2019 - spáchané celkem 11 přestupků, kdy u šesti přestupků byl zjištěn jejich pachatel

Spolupráce s Obecním úřadem Lelekovice a občany - Případné poznatky a informace o výskytu podezřelých osob, podezřelých motorových vozidlech apod. lze sdělit nejlépe prostřednictvím telefonní linky přímo na Obvodní odd. Kuřim, a to na tel. 974 626 710, 541 230 333 případně 606 646 993, či e-mailovou adresu:  bo.oop.kurim@sekret@pcr.cz. S případnými dotazy  a informacemi se obracejte přímo na územně příslušného inspektora Obvodního odd. Kuřim, nstržm. Dvořáčka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 


3. 2. 2020

SEZONNÍ PRACOVNÍK/CE PRO SPRÁVU A ÚKLID UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENI


15. 1. 2020

REPORTÁŽ - Koncert - Vranov 2019, svazek obcí Ponávka


18. 12. 2019

NÁVRHY - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET NA ROK 2020


13. 12. 2019

UZAVÍRKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU PŘES TRAŤ ČD BRNO - TIŠNOV PŘED LELEKOVICEMI PRO VOZIDLA NAD 11 TUN OD 1.1.2020


13. 12. 2019

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU S BUDOVOU BÝVALÉHO ZDR. STŘ.


Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 14/12 ze dne 4. 11. 2019 záměr prodat pozemek č. 281 k. ú. Lelekovice o výměře 334 m2 společně s budovou bývalého zdravotního střediska.

Prodej se uskutečňuje formou veřejné aukce:

www.verejnedrazby.cz/r/A4976

 


21. 11. 2019

OMEZENÍ PROVOZU NA HLAVNÍ SILNICI OD 29.11. DO 1.12.2019 A UZAVÍRKA SILNICE PŘED ZŠ LELEKOVICE V SOBOTU 30.11.2019


Z důvodu montáže jeřábu bude v pátek 29.11.2019 od poledních hodin provoz na silnici III/37917 v prostoru u Základní školy řízen semafory. V sobotu 30.11.2019 od 7.00 do 17.00 hodin bude silnice v prostoru  Základní školy pro dopravu uzavřena. Průjezd bude umožněn pouze autobusům MHD a vozidlům záchranného systému. Objízdné trasy pro ostatní dopravu povedou přes Jehnice, nebo Vranov.

mapa


19. 11. 2019

UZAVŘENÍ KNIHOVNY PRO NEMOC 19.11.2019


Knihovna Lelekovice oznamuje čtenářům, že v úterý 19.11.2019   je z důvodu  nemoci uzavřena. 


18. 11. 2019

POŘÍZENÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY ZA PŘISPĚNÍ JMK v r. 2019


12. 11. 2019

OZNÁMENÍ - EKODVŮR - 2.11.2019 nebezpečný a velkoobjemový odpad


V sobotu 2.11.2019 proběhne v Ekodvoře sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v době od 9.00 do 12.00 hodin.

 


30. 10. 2019

OZNÁMENÍ - Prodej dušičkových vazeb 26.10.2019


Zahradnictví Otmar Grolich oznamuje, že bude v sobotu 26.10.2019 od 7.30 hod. do 11.00 hod. na parkovišti za samoobsluhou Hruška prodávat dušičkové vazby - lesní kytice, věnečky, věnce a zdobené misky.

 

Prodej dušičkových vazeb - leták


17. 10. 2019

STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DOPRAVY LELEKOVICE


Na začátku září proběhlo v Lelekovicích u fotbalového hřiště týdenní měření počtu projíždějících aut a jejich rychlosti.
Orientačně lze konstatovat, že obousměrná intenzita vozidel v měřené lokalitě pro průměrný pracovní den dosahovala v době měření hodnoty cca 2 800 voz/den.
ZJIŠTĚNÍ OHLEDNĚ RYCHLOSTI VOZIDEL JE ALARMUJÍCÍ!!!

 90 % řidičů překročilo rychlost 30 km/h
 81 % řidičů překročilo rychlost 35 km/h
 62 % řidičů překročilo rychlost 40 km/h


Výsledky měření vykazují značnou míru překračování maximální povolené, a dokazují, že místní úpravou stanovená maximální povolená rychlost na 30 km/h není většinou řidičů respektována. 113 záznamů je vyšších než 60 km/h. 11 záznamů je přes 70 km/h, nebezpečný rekord drží řidič s naměřenou rychlostí 88 km/h!!!
 

STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DOPRAVY V LELEKOVICÍCH


30. 9. 2019

OZNÁMENÍ - odečty stavů elektroměrů 26.9.- 4.10.2019


Odečty elektroměrů Lelekovice


23. 9. 2019

OZNÁMENÍ - vývoz popelnic - změna svozového dne


Změna svozového dne


23. 9. 2019

UZAVÍRKA KUŘIM - ETAPA 2


17. 9. 2019

UPOZORNĚNÍ - letáky o zjištění kvality vody


V posledních dnech se ve schránce objevily letáky „OZNÁMENÍ“ o kontrole kvality vody. Upozorňujeme, že se může jednat o podomní prodej výrazně předražených výrobků. Kvalitně provedený rozbor vody není možné provést ani za akční částku uvedenou na letáku. Doporučujeme se obrátit na akreditovanou laboratoř. Pokud budete potřebovat pomoct s kvalitou vody, obraťte se na odbornou firmu.


12. 9. 2019

Zubní lékařka MUDr. Růžičková - DOVOLENÁ


Zubní lékařka MUDr. Růžičková oznamuje, že v termínu 9.9. - 12.9.2019 neordinuje.

Bolestivé případy ošetří zubní pohotovost:  ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ, PONÁVKA, Tel.: 545 538 421
Ordinační a provozní doba: pracovní dny 18.00 - 24:00, volné dny 8:00 - 20:00 hod.


5. 9. 2019

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE DNE 6.9.2019


Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Lelekovice dne 06.09.2019 od 08:00 do 16:00 hod.

Vypnutá oblast:
Lelekovice ul. Hlavní č.1/46,449/48,77/27,ul. Podemlýn od ul. Hlavní po č.249/6 a dále od č.215/8 po
č.286/47,ul. Na Hrázi,ul. Pindula po č.218/26.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

SEZNAM


2. 9. 2019

PARKOVÁNÍ PASEKY


Když se opravovala komunikace na Pasekách, tak obec chtěla na svém pozemku vybudovat parkoviště pro šest aut. Proti tomu se zvedla vlna nevole Pasekářů, tak se udělala anketa a zastupitelé respektovali odmítavý názor rezidentů. Ale sotva se ulice opravila a na obecním pozemku se instaloval mobiliář z projektu participativního rozpočtu, tak už si tam někdo našel místečko na parkování… hned vedle krokodýla, ještě, že nám ho nezajel.
                                                                                                                                                Aleš Mikauš

PARKOVÁNÍ PASEKY


30. 8. 2019

KUŘIM - UZAVÍRKA UL. LEGIONÁŘSKÁ


29. 8. 2019

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ LELEKOVICE


Obecní úřad oznamuje, že ve dnech 19. - 21.9.2019 proběhne čištění místních komunikací.


29. 8. 2019

OZNÁMENÍ - Zahájení nového školního roku v ZŠ A MŠ Lelekovice


                                                             OZNÁMENÍ

                                   Zahájení školního roku 2019/2020 v ZŠ a MŠ Lelekovice

 

Ředitelství  základní školy oznamuje žákům a rodičům, že v pondělí  2.9.2019  od 8.00 hodin proběhne zahájení nového školního roku 2019/2020. Slavnostní zahájení pro první třídy proběhne  v obecním sále nad samoobsluhou. Ostatní ročníky zahájí školní rok v budově  ZŠ Lelekovice v jednotlivých třídách. 

 

Provoz MŠ Lelekovice bude zahájen 2.9.2019. Provoz zůstává i v tomto roce stejný, a to od 7.00 do16.30 hod. Máte-li zájem o zjištění třídy, kterou bude Vaše dítě navštěvovat, můžete si zavolat přímo do mateřské školy, kde Vám bude informace podána. Telefonovat můžete od  27. do 30.8.2019 v době od 9.00 do 12 hod., a to na číslo  733 720 609.

 

Obědy lze odhlašovat na emailové adrese sekretariat@zslelekovice.cz. Tato adresa je prozatímní, dokud nebudou spuštěny nové webové stránky MŠ Lelekovice, na kterých naleznete veškeré potřebné kontakty.


27. 8. 2019

OZNÁMENÍ - Informace pro rodiče dětí z MŠ


Informace pro rodiče

 

Do doby než budou zprovozněny stránky MŠ, budou informace týkající se mateřské školy, uváděny na stránkách školy.

V případě potřeby nás kontaktujte na mail sekretariat@zslelekovice.cz

Informace ohledně plateb za stravné.

Platby provádějte na účet 18 12 14 955/0300,

variabilní symbol přidělený při odevzdání přihlášky, stejný po celou dobu školní docházky
specifický symbol 001

Platby, které byly zaslány na staré číslo účtu, budou samozřejmě zpracovány.

Děkujeme a přejeme hezký zbytek prázdnin


19. 8. 2019

NABÍDKA PRÁCE - MŠ LELEKOVICE


ZŠ a MŠ Lelekovice hledá kuchařku do kuchyně MŠ - možno na zkrácený úvazek.
Nástup 2. 9. 2019
V případě zájmu volejte na tel. číslo 737 913 730


15. 8. 2019

EKODVŮR - OZNÁMENÍ


Z důvodu dovolené bude od 10.8. - 14.8.2019 ekodvůr uzavřen.

V sobotu 17.8. proběhne sběr velkoobjemového odpadu od 9:00 - 12:00 hod.

Kontakt a informace na tel. 774 274 682


8. 8. 2019

OZNÁMENÍ ZŠ A MŠ LELEKOVICE


6. 8. 2019

UPOZORNĚNÍ - ztráty a nálezy


Na zastávce U Hrazdírů směr Brno byly nalezen svazek klíčů. Jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu.

V obci Lelekovice byl nalezen dron. Informace podá kancelář OÚ.


25. 7. 2019

OZNÁMENÍ - praktický lékař MUDr. POSPÍŠIL - dovolená


Praktický lékař MUDr. Pospíšil Lukáš oznamuje, že v termínech 26.7, 2.8. a 9.8.2019 neordinuje. Akutní případy ošetří pohotovostní služba Úrázové nemocnice Brno.


25. 7. 2019

OZNÁMENÍ - zubní lékařka MUDr. Růžičková - dovolená


Zubní lékařka MUDr. Růžičková oznamuje, že v termínu 29.7. - 9.8.2019 neordinuje.

Bolestivé případy ošetří zubní pohotovost:  ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ, PONÁVKA, Tel.: 545 538 421
Ordinační a provozní doba: pracovní dny 18.00 - 24:00, volné dny 8:00 - 20:00 hod.


25. 7. 2019

MIMOŘÁDNÝ SVOZ PDO 4.7.2019


Společnost AVE oznamuje občanům, že svoz domácího odpadu proběhne tento týden mimořádně ve čtvrtek 4.7.

Popelnice budou vyváženy v průběhu dne.


1. 7. 2019

OBECNÍ ÚŘAD - ÚŘEDNÍ HODINY 3.7.2019


Obecní úřad oznamuje, že úřední hodiny ve středu 3.7.2019 budou 8:00 - 11:15, 12:15 - 15:00 hod.


1. 7. 2019

NÁLEZ - NÁRAMKOVÉ HODINKY


Na hřišti u hasičky byly nalezeny náramkové hodinky. Jsou k vyzvednutí v kanceláři OÚ Lelekovice.


1. 7. 2019

PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDr. POSPÍŠIL - 3. a 4.7. dovolená


Praktický lékař MUDr. Pospíšil Lukáš oznamuje, že v termínu: 3. - 4.7. neordinuje. Akutní případy ošetří pohotovostní služba Úrázové nemocnice Brno.


26. 6. 2019

OZNÁMENÍ - dovolená zubní lékařka MUDr. Růžičková


Zubní lékařka MUDr. Růžičková oznamuje,  že v termínu od 27.6. - 5.7. neordinuje.

Bolestivé případy ošetří zubní pohotovost:  ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ, PONÁVKA, Tel.: 545 538 421
Ordinační a provozní doba: pracovní dny 18.00 - 24:00, volné dny 8:00 - 20:00 hod.


21. 6. 2019

OZNÁMENÍ - MUDr. Dirhanová - změna ordinační doby ve čtvrtek po dobu letních prázdnin


Dětská lékařka MUDr. Dirhanová oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené  od  27.6.2019   po celou dobu letních prázdnin vždy ve čtvrtek bude zastupovat v ordinaci v Lelekovicích  MUDr. Eva Hošnová a to v době od 8.00 do 12.00 hodin.


19. 6. 2019

EKODVŮR - SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU, DOVOLENÁ


Ekodvůr bude v sobotu 10. 8. a středu 14. 8. 2019 z důvodu dovolené uzavřen.

Sběr velkoobjemového odpadu je naplánován na sobotu 17. 8. 2019 od 9:00 do 12:00.

 


17. 6. 2019

OZNÁMENÍ - dovolená zubní lékařka MUDr. Růžičková


Zubní lékařka MUDr. Růžičková oznamuje,  že ve čtvrtek 30.5.2019 neordinuje. Bolestivé případy ošetří zubní pohotovost :  ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ, PONÁVKA, Tel.: 545 538 421
Ordinační a provozní doba Po–Pá: 18–24; So, Ne, svátky: 8–20


29. 5. 2019

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU SOBOTA 25.5.


23. 5. 2019

ODEČTY VODOMĚRŮ


V termínech od pondělí 13. května do čtvrtka 16. května, se budou provádět v naší obci odečty vodoměrů. Kdo nebude v daném termínu přítomen, prosíme o vylepení samoodečtu na viditelné místo.


10. 5. 2019

NABÍDKA PRÁCE - VILLA VLAĎKA LELEKOVICE


29. 4. 2019

ŠTĚPKOVÁNÍ - 13. a 14.4.2019


O víkendu 13. – 14. 4. 2019 proběhne odkládání materiálu ze zahrad vhodného ke štěpkování. Větve do průměru max. 70 mm bude možno odkládat na místech k tomu určených. Zaměstnanci obce je pak naštěpkují. Místa k ukládání větví budou označena cedulí a bude zde možno větve odkládat pouze o daném víkendu!!!

Štěpka bude volně k dispozici po dobu dvou týdnů před hasičkou.

Místa určená k ukládání větví :

K Radosti – zpevněná plocha pod lípou

 Křižovatka u HD Kovo – plocha u kontejnerů při odbočce Na Hrázi-Podemlýn

 Parkoviště vzadu v Podemlýně

 Před hasičkou u skruže

Paseky – pod horními kontejnery

Kontejnery pod ulicí Příhon

Poňava pod točnou autobusů – dole u odbočky na Pěšinu

 Zahumení – „u širokého“  u kontejnerů


10. 4. 2019

NABÍDKA PRÁCE - OBEC ČESKÁ - údržbář


10. 4. 2019

GOobec - nový geoportál pro obce na našich www stránkách


Nově jsme na stránky obce umístili ucelený mapový informační geoportál pro města a obce, který najdete v sekci OBČAN / GOBEC.


3. 4. 2019

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ - UPOZORNĚNÍ!


Ve sportovním areálu Miloše Kunzfelda na Poňavě byla  dne 28.3.2019 zahájena rekonstrukce šaten.

Stavba potrvá do konce listopadu 2019. Nyní se provádějí bourací práce na starých šatnách, na jejich místě bude vybudován nový objekt.

Upozorňujeme všechny návštěvníky areálu, že po dobu rekonstrukce je dětské a multifunkční hřiště nepřístupné. Stavba je ohrazena a do prostoru stavby je přísný zákaz vstupu. Upozorňujeme zejména rodiče dětí a mládeže na nebezpečí úrazu. 

 

Travnatá plocha fotbalového hřiště v provozu zůstává a je možné ji naplno využívat. Pro mládežnická družstva jsou zde umístěny provizorní kontejnerové šatny a mobilní WC, které budou sloužit pro tréninky a soutěžní utkání. Muži fotbalové hřiště budou využívat pouze k tréninkovým účelům, domácí zápasy odehrají v Jundrově. 


31. 3. 2019

OZNÁMENÍ - 14.3.2019 od 13 hod. uzavřena kancelář


Ve čtvrtek dne 14.3.2019 bude kancelář OÚ od 13:00 hod. z důvodů školení uzavřena.


13. 3. 2019

NABÍDKA PRÁCE - VILLA VLAĎKA LELEKOVICE


7. 3. 2019

NABÍDKA PRÁCE - zahradník Botanické zahradnictví Holzbecher Lelekovice


7. 3. 2019

ZPRAVODAJ BŘEZEN - DUBEN


Nové číslo zpravodaje již k přečtení na webu:

BŘEZEN - DUBEN


25. 2. 2019

OZNÁMENÍ - OÚ LELEKOVICE DOVOLENÁ


Kancelář Obecního úřadu Lelekovice bude od 12.2. do 15.2.2019 z důvodu dovolené uzavřena.

V tyto dny nelze hradit poplatky za stočné, PDO, psa a dále nelze provádět ověření podpisů, listin a výpisy CZECH POINTU.

Služby CZECH POINT lze využít nejblíže na Obecním úřadě Česká nebo Městském úřadě Kuřim v úřední dny, tj. pondělí a středa.


7. 2. 2019

OZNÁMENÍ - dovolená - MUDr. Dirhanová


Dětská lékařka MUDr. Dirhanová oznamuje, že ve čtvrtek 31.1.2019 z důvodu dovolené bude zastupovat MUDr. Eva Hošnová. Ordinační hodiny jsou proto upraveny následovně:

zástup MUDr. Eva Hošnová   -  8,00 - 10,00   Veverská Bitýška

                                                     12,00 -  14,00   Lelekovice

 


25. 1. 2019

OZNÁMENÍ - dovolená zubní lékařka MUDr. Růžičková


Praktická zubní lékařka MUDr. Růžičková oznamuje, že v době od 28.1 do 1.2.2019 z důvodu dovolené neordinuje.


25. 1. 2019

POZVÁNKA - Dny otevřených dveří Státního archivu Brno - venkov


Státní okresní archiv Brno-venkov v Rajhradě srdečně zve na  Dny otevřených dveří v archivu, které se uskuteční v pátek  

26.10.2018 od 10.00 do 18.00 hodin a v sobotu 27.10.2018 od 10.00 do 14. 00 hodin k příležitosti 100 let od zřízení Československé republiky.

zde ke stažení


8. 10. 2018

OZNÁMENÍ - praktický lékař MUDr. Pospíšil


Praktický lékař MUDr. Pospíšil oznamuje, že v pátek 21.9.2018 z technických důvodů neordinuje.

Akutní případy ošetří LSPP, Úrazová nemocnice Brno.


19. 9. 2018

Oznámení - nález psa


V neděli 2.9.2018 byl v areálu kamenolomu Vranov nalezen německý ovčák, stáří cca 2-3 roky. Bližší informace podá p. Kroupa na tel.č. 777 452 852.

zde ke stažení


3. 9. 2018

LÉKÁRNA LELEKOVICE - nově prodej obuvi


27. 8. 2018

VÝKUP JABLEK ČEBÍN


20. 8. 2018

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST LELEKOVICE


FIRMA NÁBYTEK KYSELKA Lelekovice přijme zaměstnance do výroby na hlavní pracovní poměr. Bližší informace na tel.č. 603 311 606.


16. 8. 2018

OÚ Lelekovice - změna úředních hodin kanceláře OÚ


Obecní úřad oznamuje, že  od  8.srpna do  22.srpna 2018  z důvodu čerpání řádné dovolené jsou  úřední hodiny kanceláře OÚ Lelekovice  upraveny  následovně :

Pondělí  13.8. a  20.8. 2018                  od 12.15 hod. do 17.00 hod.

Středa    8.8., 15.8. a 22.8.2018           od 8.00 hod. do 14.00 hod. / polední přestávka 11.15 – 12.15 hod./

 


7. 8. 2018

LÉKÁRNA Lelekovice - úprava otevírací doby


Lékárna Lelekovice oznamuje, že v měsíci srpnu je zkrácena otevírací doba následovně :

pondělí  a  středa          7.30 -12.30 hod.                13.00 -15.00 hod.

Ostatní dny zůstává otevírací doba beze změn.


3. 8. 2018

DĚTSKÝ lékař Lelekovice - omezení provozu v době prázdnin


Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Dirhanová oznamuje, že  během prázdnin bude ve čtvrtky na dětském středisku omezen provoz od 8.00 do 12.00 hod. a bude zastupovat MUDr. Hošnová. Pondělí a úterý zůstávají beze změny.


10. 7. 2018

VÝSTAVA MOZAIK BRNO


10. 7. 2018

OZNÁMENÍ - svoz komunálního odpadu 6.7.2018


Svozová firma AVE oznamuje, že ve státní svátek  6.7.2018 proběhne svoz komunálního odpadu beze změn.


4. 7. 2018

UPOZORNĚNÍ - ztráty a nálezy


Upozorňujeme, že na hřišti u Hasičky byla nalezena juniorská softschellová bunda a dále byly v obci nalezeny pánské dioptrické brýle v pouzdře. Oba nálezy jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecníhu úřadu.


4. 7. 2018

UPOZORNĚNÍ - přesunutí kontejneru na šatstvo


Obecní úřad Lelekovice upozorňuje občany , že došlo k přesunutí kontejneru na šatstvo na parkoviště za samoobsluhou.


29. 6. 2018

DOVOLENÁ - Zubní ordinace Lelekovice


Zubní lékařka MUDr. Růžičková oznamuje, že od 2.7. do 4.7.2018 neordinuje, akutní případy ošetří zubní pohotovostní služba Úrazové nemocnice Brno.


28. 6. 2018

OZNÁMENÍ DOVOLENÁ- změna úředních hodin, kancelář OÚ Lelekovice


Obecní úřad oznamuje, že  od  2.7. do  11.7. 2018  z důvodu čerpání řádné dovolené jsou  úřední hodiny kanceláře OÚ Lelekovice  upraveny  následovně :

Pondělí  2.7. a  9.7. 2018            od 12.15 hod. do 17.00 hod.

Středa    4.7. a 11.7.2018           od 8.00 hod. do 14.00 hod. / polední přestávka 11.15 – 12.15 hod./


27. 6. 2018

Základní podklady k informační kampani města Brna o novém systému parkování v centru.


25. 6. 2018

OBJÍŽĎKA VOZIDEL PŘES LELEKOVICE


Od 1.7. do 29.7.2018 se musíme obrnit zvýšenou trpělivostí.

Z důvodu opravy a uzavírky části silnice I/43 mezi Kuřimí a Lipůvkou bude přes naši obec vedena objížďka vozidel s tonáží do 12 tun, ve směru do Svitav po trase Česká, Lelekovice, Vranov, Šebrov, Svinošice, Lipůvka. Ze Svitav bude objízdná trasa z Lipůvky přes Malhostovice, Čebín a Kuřim do České, kde se ve směru do Brna napojí zpět na silnici I/43.

Vyzýváme občany k maximální opatrnosti, aby se při tomto extrémním zatížení silničního průtahu obcí, které zásadním způsobem zhorší dopravní bezpečnost, předešlo mimořádným událostem.


25. 6. 2018

Zrušení hasičských závodů


SDH oznamuje, že z důvodu malé účasti závodníků byli nuceni zrušit soutěž mladých hasičů O pohár starosty Lelekovic, která se měla konat 26.5.2018. 

 


23. 5. 2018

KNIHOVNA - OTEVŘENA MIMOŘÁDNĚ 7.5.2018


Knihovna Lelekovice oznamuje čtenářům, že bude mimořádně otevřena v pondělí 7.5.2018 od 14.00 do 18.00 hodin.


3. 5. 2018

OBECNÍ ÚŘAD LELELEKOVICE - 7.5.2018 DOVOLENÁ


Obecní úřad Lelekovice oznamuje, že v pondělí 7.5.2018 bude kancelář OÚ z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.


3. 5. 2018

UZAVÍRKA MOSTU NA HRÁZI


Úplná uzavírka mostu Na Hrázi bude od 30. dubna do 10.května 2018 a to pro veškerou dopravu, bez výjimky. V tomto období nebude proveden ani svoz komunálního a bioodpadu.

Od 11. května 2018 do odvolání bude most uzavřen pro veškerá vozidla nad 3,5 tuny. Svoz odpadu bude prováděn.

                                                                                                                                       Stavby a statika spol. s r.o.

                                                                                                                                       Obec Lelekovice


25. 4. 2018

PRODEJ BYLINEK, PŘÍSADY A PRODEJ BALKÓNOVÝCH KVĚTIN


Zahradnictví Otmar Grolich oznamuje, že prodej přísady, balkónových květin a bylinek se uskuteční

ve dnech 5. a 12. května 2018 od 7.30 do 11.00 hod. za samobsluhou Hruška v Lelekovicích .     

zde ke stažení


25. 4. 2018

PROVOZNÍ DOBA POŠTY LELEKOVICE OD 24.4. do 11.5.2018


Česká pošta, s.p. oznamuje změnu provozní doby na poště Lelekovice od 24.4. - 11.5.2018

Po     10.00 - 12.00        13.00 -17.00

Út        8.00 - 12.00        13.00 -16.00

St      10.00 - 12.00        13.00 -17.00

Čt        8.00 - 12.00        13.00 -16.00

PÁ                                    13.00 -17.00 


24. 4. 2018

PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDr. POSPÍŠIL - 30.4., 3.5., 7.5. - dovolená


Praktický lékař MUDr. Pospíšil Lukáš oznamuje, že v pondělí 30.4., ve čtvrtek 3.5. a v pondělí 7.5. neordinuje. Akutní případy ošetří pohotovostní služba Úrázové nemocnice Brno.


23. 4. 2018

OTEVŘENÍ NOVÉ LÉKÁRNY V LELEKOVICÍCH


Zahájení provozu Lékárny v nových prostorách nad samoobsluhou od 13.4.2018.

Provozní doba :

PO  7:30-12:30     13:00-17:00

ÚT  7:30-12:30     13:00-15:00

ST   7:30-12.30     13:00-17:00

ČT   7:30-12:30     13:00-15:00

PÁ   7:30-12:30     

 


12. 4. 2018

OMEZENÍ PRACOVNÍ DOBY - POŠTA LELEKOVICE


Omezení pracovní doby z důvodu nemoci na poště v Lelekovicích od 9.4.-13.4.2018

 

PO  8.00 - 11.00     14.00-17.00                                                                 

ÚT  8.00 - 11.00                                                                      

ST  8.00 - 11.00     14.00 - 17.00                                              

ČT                           12.00 - 17.00                                        

PÁ  8.00 - 11.00     13.00 - 15.00

 

 


9. 4. 2018

OZNÁMENÍ - MUDr. POSPÍŠIL - neordinuje


Praktický lékař MUDr. Pospíšil oznamuje občanům, že ve středu 14.března a ve čtvrtek 15.března 2018 neordinuje. Akutní případy ošetří pohotovostní služba Úrazové nemocnice Brno.


13. 3. 2018

OMEZENÉ ÚŘEDNÍ DNY NA OÚ LELEKOVICE


V týdnu od 12.3. do 16.3. bude mít z důvodu nemoci kancelář OÚ omezené úřední dny. Podrobnější info v letáčku.

zde ke stažení


8. 3. 2018

VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK MŠ Lelekovice


23. 2. 2018

KONKURZ na ředitele/ředitelku ZŠ Tyršova, Kuřim


19. 2. 2018

MIMOŘÁDNÝ SVOZ PDO 19.2.2018


Obecní úřad Lelekovice oznamuje občanům, že z  důvodu ztížené sjízdnosti silnic vyveze svozová  firma AVE  popelnice z ulic Koretina, Příhon, Skalka, Mackovec a Paseky v pondělí 19.2.2018 v ranních hodinách.


16. 2. 2018

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM


Řešíte volbu nebo změnu povolání? V Centru vzdělávání všem zdarma poradí

 

Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.

 

Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.

 

Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.

 

Co dělá kariérový poradce?

Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.

 

Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.

 

Udělejte první krok

Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.

 

Martina Milotová

Kariérová poradkyně - Brno

milotova@vzdelavanivsem.cz

+420 702 157 701

www.vzdelavanivsem.cz

 

Miluše Těthalová

Kariérová poradkyně - Hodonín

hodonin@vzdelavanivsem.cz

+420 702 165 343

www.vzdelavanivsem.cz

 

Radka Kučerová

Kariérová poradkyně – Znojmo

znojmo@vzdelavanivsem.cz

+420 727 969 592

www.vzdelavanivsem.cz

 

Pavla Frňková

Kariérová poradkyně – Boskovice

frnkova@vzdelavanivsem.cz

+420 727 965 847

www.vzdelavanivsem.cz

 

 

 

 

 

       
   
 
 

 


14. 2. 2018

Pracovní pozice - Truhlář


13. 2. 2018

Výsledky volby PREZIDENTA ČR - II.kolo, v obci Lelekovice


              

zde ke stažení


27. 1. 2018

Zubní ordinace Lelekovice - dovolená


Zubní lékařka MUDr. Růžičková oznamuje, že od 22.1.2018  do  25.1.2018 neordinuje.

Bolestivé případy ošetří LSPP Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka, tel. 545 538 421.

Ordinační a provozní doba Po - Pá 18.00 -24.00 hod., So ,Ne a svátky  8.00 - 20.00 hod.


18. 1. 2018

MAS BRÁNA BRNĚNSKA VYPSALA DALŠÍ DOTACE


 

Rádi bychom Vás informovali, že dne 10. ledna 2018 vyhlásila Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. v pořadí již třetí výzvu z Operačního programu zaměstnanost.

Tato výzva má název Prorodinná opatření II. a je zaměřena na podporu dětských skupin a příměstských táborů.

 

Celková alokace této výzvy je 1.553.883 Kč, příjem žádostí probíhá do 14.2.2018.

 

K výše uvedené výzvě pořádá MAS Brána Brněnska v pondělí 29. ledna 2018 od 12 hod informační seminář. Na semináři bude podrobně představena samotná výzva, možnosti projektů v této výzvě a také bude vysvětlen způsob podání žádosti o dotaci v rámci této výzvy. Pozvánku na semináře, stejně jako bližší informace k výzvě najdete v přílohách.

Případně jsou k dispozici na https://branabrnenska.cz/vyzva-opz-c-3-mas-brana-brnenska-z-s-prorodinna-opatreni-ii/#obsah

 

VÝZVA - INFORMACE

SEMINÁŘ - POZVÁNKA

 

Ing. Michaela Košvicová

MAS Brána Brněnska, z.s.
Křížkovského 48/2
664 34 Kuřim
mobil: + 420 725 016 886

email: kosvicova@branabrnenska.cz

web: www.branabrnenska.cz

cid:image001.jpg@01D30A15.EEC47600

 


17. 1. 2018

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v Lelekovicích


V sobotu 6.1.2018 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Vybráno bylo celkem 74.450,-Kč.

Děkujeme všem občanům, kteří do sbírky přispěli a také všem koledníčkům a vedoucím skupinek.


16. 1. 2018

Výsledky volby PREZIDENTA ČR v obci Lelekovice


13. 1. 2018

DAŇ Z NEMOVITOSTI 2018


Rošířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Bližší info v letáčku.

zde ke stažení


8. 1. 2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ


V minulém roce se do listopadu narodilo v Lelekovicích 16 dětí.

Vzhledem k opakovaným žádostem z řad novopečených rodičů, zvažuje obec znovuzavedení vítání občánků. Obec nesmí sama oslovovat rodiče novorozených dětí. Žádáme tedy rodiče dětí narozených v roce 2017, kteří by měli zájem se zúčastnit tohoto společenského obřadu, aby svůj zájem, včetně adresy, jména a data narození dítěte, nahlásili do 31. 1. 2018 na obecním úřadě. V případě většího zájmu se toto uvedení občánků do života obce uskuteční o některé březnové sobotě.

 


8. 1. 2018

MAS BRÁNA BRNĚNSKA VYPSALA DOTACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ I JINÉ PODNIKATELE


Místí akční skupina Brána Brněnska vypisuje výzvu v rámci Programu rozvoje venkova.

VÝZVA MAS BRÁNA BRNĚNSKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ

V rámci této výzvy Místní akční skupina Brána Brněnska rozděluje více než 19 mil. Kč.

Ve výzvě lze podpořit zemědělské podnikatele, ale i jiné drobné podnikatele z jiných oborů (Fiche č. 4), dále lesníky, ale i obce v rámci opatření (Fiche) č. 3, která je zaměřeno na podporu oprav lesních cest. Dále pak ve výzvě je možné podpořit zpracování zemědělských produktů a podnikatele v oblasti agroturistiky.

K této výzvě Místní akční skupina Brána Brněnska pořádá dva informační semináře a to v termínu 15. ledna a 29. ledna 2018. Na těchto seminářích bude výzva podrobně představena a žadatelé budou informování o postupu, jak žádost o dotaci do výzvy podat. 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Příjem žádostí v této výzvě bude probíhat od 26.2. do 12.3.2018. Veškeré informace k výzvě jsou zveřejněné na https://branabrnenska.cz/vyzva-prv-c-3/#obsah

 

Pokud byste měli zájem o bližší informace nebo měli k výzvě dotazy, neváhejte mě kontaktovat.

 

S přáním pěkného dne

Michaela Košvicová

 

Ing. Michaela Košvicová

MAS Brána Brněnska, z.s.
Křížkovského 48/2
664 34 Kuřim
mobil: + 420 725 016 886

email: kosvicova@branabrnenska.cz

web: www.branabrnenska.cz

 

 


5. 1. 2018

ZPRAVODAJ LEDEN - ÚNOR 2018


31. 12. 2017

ORDINAČNÍ HODINY MUDR. POSPÍŠILA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH


21. 12. 2017

NOVÝ RANNÍ SPOJ NA LINCE 41


Od 10.12.2017 platí nový jízdní řád na lince 41.

K tradičním spojům přibyl jeden ranní spoj s odjezdem 7:18 z Lelekovic u Kříže, tj. 7:21 od školy.


12. 12. 2017

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ


Prodej vánočních stromků ve dvoře OÚ Lelekovice  6. a 7.12.2017 od 8.00 do 16.00 hodin.

zde ke stažení


29. 11. 2017

PŘESTĚHOVÁNÍ ORDINACE MUDr. DIRHANOVÉ


Dětská lékařka MUDr. Dirhanová oznamuje, že od pondělí 4.12.2017 ordinuje v nové ordinaci nad samoobsluhou v Lelekovicích.


29. 11. 2017

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU DNE 17.11.2017


Svozová firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. oznamuje, že svoz v pátek 17.11.2017 proběhne bez ohledu, že je Státní svátek. Nachystejte svozové nádoby ke svozu.


14. 11. 2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie


E.on oznamuje přerušení dodávky el.energie ve čtvrtek 23. listopadu v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.. Vypnuté oblasti:   ul . Podemlýn od zahradnictví Holzbecherovi směrem k čistírně odpadních vod, dále chatová oblast Pod Mlýnkem, chatová oblast Plástky a chatová oblast K Hluku, celá ul. Plástky až po koňkou farmu č.p.545, část ul. Pindula a to pouze nová výstavba rodinných domů. Dále bude vypnuta ul. Poňava od č.p. 51 až nakonec obce, ul. Paseky, ul. Za Kostelem, ul. Příhon a ul. Mackovec.


10. 11. 2017

UZAVŘENÍ MOSTU NA HRÁZI!!!


Z důvodu osazování lávky pro pěší vedle mostu Na Hrázi bude krátkodobě tento most uzavřen.

A to v pondělí 13.listopadu 2017 v době od 12:00 do 13:00 hodin.

Asistovat bude Městká policie. 

Žádáme o trpělivost a pochopení.


9. 11. 2017

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARMALENTU ČR


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Obci Lelekovice, konaných ve dnech 20. a 21.10.2017

zde ke stažení


21. 10. 2017

NA HRÁZI A PINDULA - PROJÍŽDĚJTE OPATRNĚ!!!


Firma Stavby a statika Třinec, s.r.o. započala se stavbou lávky pro pěší vedle mostu Na Hrázi. Následovat bude samotná rekonstrukce mostu.

Vzhledem k tomu, že do lokality není jiný regulérní příjezd, bude stavba prováděna za provozu. Určitě dojde v určitých časových úsecích k omezení dopravy, proto apelujeme na všechny, aby při projíždění stavbou zvýšili pozornost a respektovali pokyny pracovníků stavby a dopravní značení. Dodavatel stavby má povinnost o dopravním omezení dotčené občany v dostatečném předstihu informovat. 


19. 10. 2017

UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE


Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel informaci, že některé sady hlasovacích lístků, dodané tiskárnou pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. – 21. října 2017, neobsahují kompletní počet hlasovacích lístků. Bližší info v letáčku

zde ke stažení


18. 10. 2017

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) NA POTŘEBU OŘEZU, PŘÍP. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN


E.ON ČR, s.r.o. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.

zde ke stažení

zde ke stažení

 


17. 10. 2017

PRODEJ DUŠIČKOVÝCH VAZEB A VĚNCŮ


Zahradnictví Otmar Grolich prodej "Dušičkových vazeb a věnců" v sobotu 21.10.2017 od 7.30 do 11.00 hod. parkoviště za Samoobsluhou Lelekovice.

zde ke stažení


11. 10. 2017

ODEČÍTÁNÍ STAVU ELEKTROMĚRŮ V OBCI LELEKOVICE


Od 22.9. do 6.10. bude v naší obci probíhat odečítání stavu elektroměrů od všech energetických společností.V případě nedostupnosti elektroměru ponechejte stav odečtu na viditelném místě.


21. 9. 2017

PARKOVIŠTĚ ZA SAMOOBSLUHOU


Od 1.9.2017 lze využívat parkoviště za samoobsluhou. 

Ano, budou se ještě malovat čáry, ale vzhledem k uložení stavebního materiálu na části parkoviště, se zatím neví kdy... :-)


1. 9. 2017

OPRAVA KOMUNIKACE R/43 V ÚSEKU KUŘIM - LIPŮVKA


Informujeme předběžně veřejnost, zejména pak řidiče, že v polovině září 2017 by mělo dojít k omezení provozu na silnici I/43 v úseku Kuřim - Lipůvka. Uzavírka by měla trvat 16 dní.

Návrh dopravního omezení:

Vozidla nad 3,5 tuny vč. autobusové dopravy budou projíždět úsekem kyvadlově.

Vozidla do 3,5 tuny v úseku Svitavy - Brno budou vedena po objízné trase Lipůvka - Nuzířov - Malhostovice - Čebín - Kuřim a zpět na I/43 v obci Česká.

Vozidla do 3,5 tuny v úseku Brno - Svitavy budou vedena po objízné trase Česká - Lelekovice - Vranov - Šebrov - a zpět na I/43 v obci Lipůvka.

Na objízných trasách bude zachován obousměrný provoz vozidel. Na vybraných křižovatkách objízdných tras bude upraven po dobu uzavírky provoz.

 

http://www.tisnov.cz/oprava-komunikace-i43-v-useku-kurim-lipuvka


28. 8. 2017

KAM DÁL V KARIÉŘE


Kam dál v kariéře? Udělejte první krok za vysněným cílem

 

Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli být jako malé děti, náctiletí? Komu z vás se podařilo dávný sen proměnit ve skutečnost? Téma profese se chtě nechtě v našem životě objevuje už od mateřské školy. Jak ale vybrat tu správnou? Kdy uvažovat, že je na čase brát tyto úvahy zcela vážně? Možná dříve, než si vůbec dokážete představit. Skvělým pomocníkem může být kariérový poradce – odborník, který dobře pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláváním. Je dostupný úplně pro každého.

 

Volba povolání

Služby, které pomáhají najít smysl profesního směrování, již čtvrtým rokem poskytuje Centrum vzdělávání všem (CVV). Je odborníkem v rámci individuálních i skupinových aktivit a prezentuje se také na veřejných akcích typu veletrhy pracovních příležitostí.

 

„Můžete nás navštívit na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji (Brno, Hodonín, Boskovice a Znojmo). Lidem v odlehlých částech regionu se chceme přiblížit pomocí online služeb. Těší nás rostoucí zájem o skupinové programy, například Re:START pro rodiče na/po rodičovské dovolené. Kariérové poradenství chceme podpořit především na základních, středních a vyšších odborných školách,“ popsala současnou strategii vedoucí centra CVV Hana Rozprýmová. Velký krok dopředu v této oblasti činí právě Jihomoravský kraj. Jako jediný v ČR zajišťuje dostupnost kariérového poradenství v takovém rozsahu.

 

„Dlouhodobě pracujeme s jednotlivci a jsme navázáni i na další instituce. Spolupracujeme s HR odborníky v oblasti kariéry i se školami. Poskytujeme maximálně až 10 konzultací, zpravidla ale zájemci využijí v průměru dvě až tři,“ upřesnila Martina Milotová, kariérová poradkyně, která má na starosti pobočku v Brně a v Boskovicích.

 

Konzultace probíhají zdarma v diskrétním prostředí. Jen za loňský rok jich poradci CVV absolvovali více než 500. „Na pohovor jsem šla s daleko větším sebevědomím. Cítila jsem se příjemně a sebejistě a hlavně jsem věděla, že to je práce, kterou skutečně hledám,“ prozradila Martina, absolventka vysoké školy. Služeb CVV využila v době, kdy hledala pracovní uplatnění. Během několika setkání odcházela s jasnou vizí, co chce v životě skutečně dělat. Zjistěte více informací o kariérovém poradenství na www.vzdelavanivsem.cz, nebo se rovnou objednejte na konzultaci:

 

Martina Milotová

Kariérová poradkyně - Brno, Boskovice

milotova@vzdelavanivsem.cz

+420 702 157 701

 

 

 


28. 8. 2017

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU SOBOTA 2.9.


25. 8. 2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL.ENERGIE


24. 8. 2017

PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDr. POSPÍŠIL - DOVOLENÁ


Praktický lékař MUDr. Pospíšil oznamuje, že od 21.8. do 25.8.2017 z důvodu čerpání dovolené neordinuje. Zastupuje MUDr. Kaplan, Brno, ul. Charbulova 86, tel.č. 548 211 556.


16. 8. 2017

NALEZEN APPLE IPHONE


Byl nalezen Apple iPhone - barva černá. Je možné si jej vyzvednout v kanceláři OÚ Lelekovice.


15. 8. 2017

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN - MUDr. DIRHANOVÁ


Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Dirhanová oznamuje, že ji do konce srpna bude zastupovat vždy ve čtvrtky v ordinaci v Lelekovicích MUDr. Hošnová od 8 - 11 hod, tel. č. 602 733 174 . Ostatní ordinační dny a hodiny zůstávají.


4. 8. 2017

SENIOŘI ANIMUJÍ


1. 8. 2017

POLICISTOU NA ZKOUŠKU


POLICISTOU NA ZKOUŠKU


24. 7. 2017

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRU


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č.1/2017 ze dne 18.7.2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - doba trvání od 18.7.2017 do odvolání.

zde ke stažení


19. 7. 2017

HŘIŠTĚ U HASIČKY


Hřiště u hasičky ještě není zkolaudováno a předáno k užívání.

Na pravidlech organizace využívání se pracuje.


19. 7. 2017

MUDR. RŮŽIČKOVÁ OZNAMUJE


Zubní lékařka MUDr. Růžičková oznamuje, že od 17.7. do 3.8. z důvodu dovolené neordinuje.


14. 7. 2017

MUDR. POSPÍŠIL OZNAMUJE


Praktický lékař MUDr. Pospíšil oznamuje, že v pátek 30. června 2017 neordinuje. Akutní případy ošetří pohotovostní služba Úrazové nemocnice Brno.

Dále oznamuje, že od 10.7. do 14.7. z důvodu dovolené neordinuje.

Zastupuje MUDr. Kaplan, Charbulova 86, Brno, tel.č. 548 211 556.


28. 6. 2017

OBECNÍ ÚŘAD - DOVOLENÁ


Obecní úřad Lelekovice oznamuje, že od 3.7. do 7.7. z důvodu čerpání dovolené bude uzavřen.


28. 6. 2017

EKODVŮR - VELKOOBJEMOVÝ ODPAD


Ekodvůr oznamuje

Dne 1.7.2017 bude sběr velkoobjemového odpadu od 9:00 – 12:00 (do VOK patří veškerý nábytek, koberce, matrace, dveře, PVC krytina, popř. pařezy, desky, velké plastové nádoby, plastový nábytek, ….)


26. 6. 2017

ROZŠÍŘENÍ DOBY PRO VÝDEJ DOKLADŮ V ČERVNU NA Městském úřadě v Kuřimi


Občanské průkazy a cestovní doklady v měsíci červnu úřední hodiny, určené pouze pro výdej dokladů - každý pátek v době od 8:30 do 11:30 hod.

zde ke stažení

 


12. 6. 2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE


E.ON oznamuje, přerušení dodávky el. energie v pondělí 12.6. od 8 do 18 hod. Vypnuté oblasti - ul. Na Hrázi, ul. Pindula, ul. Podemlýn, ul. K Hluku.

Další přerušení  dodávky el. energie ve čtvrtek 22.6. od 8 do 17 hod. Vypnuté oblasti - ul. Na Hrázi, Pindula, Plástky, Podemlýn, K Hluku, ul. Poňava od odbočky na Paseky směrem k točně autobusů, ul. Paseky, Za Kostelem, Příhon, Mackovec.


6. 6. 2017

INFORMACE - VEŘEJNÁ SLUŽBA - klienti pobírající dávky hmotné nouze


6. 6. 2017

DRŮBEŽÁRNA PRACE OZNAMUJE


Drůbežárna Prace oznamuje, že bude v úterý 13. června  v 9 h. prodávat kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice, káčata, housata, husokačeny, krůty, kuřata kaldero, brojlerová kuřata, krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky, dále bude vykupovat králičí kůže, cena 5,- Kč/ks.


5. 6. 2017

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE


E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v pondělí 12. června od 8 – 18 hod., vypnutá oblast - ul. Na Hrázi, ul. Pindula, ul. Podemlýn a ul. K Hluku.


5. 6. 2017

OBECNÍ ÚŘAD - DOVOLENÁ


Obecní úřad Lelekovice oznamuje občanům, že od 27.4. do 12.5. má kancelář z důvodu čerpání dovolené zavřeno.

Ověřování podpisů a listin a služby Czechpoint je možné využít na Obecním úřadě Česká, na Městském úřadě v Kuřimi.


26. 4. 2017

PRODEJ PŘÍSADY A BALKONOVÝCH KVĚTIN


Zahradnictví Otmar Grolich oznamuje, že prodej přísady a balkonových květin se uskuteční ve dnech 6. května a 13. května od 8 do 11 h. na parkovišti u Obecního úřadu v Lelekovicích. Podrobné info v letáčku.

zde ke stažení


26. 4. 2017

INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ


31.květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2017, nebo její první splátky. Od 19. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu daně, kde je na alonži uvedena výše daňové povinnosti na rok 2017. Složenky jsou distribuovány postupně, v rámci klientského přístupu jsou zasílány nejprve seniorům. Bližší info v létáku z Finančního úřadu pro JmK.

zde ke stažení


26. 4. 2017

ZUBNÍ LÉKAŘKA MUDR. RŮŽIČKOVÁ NEORDINUJE


Zubní lékařka MUDr. Růžičková oznamuje, že ve dnech 26. a 27. dubna neordinuje. Akutní případy ošetří Zubní pohotovost Úrazové nemocnice Brno.


25. 4. 2017

ODEČET PLYNOMĚRŮ


Firma Innogy oznamuje občanům, že v týdnu od 24. do 28. dubna  v naší obci provádí odečítání stavu plynoměrů od všech společností.  V případě nedostupnosti plynoměru je třeba zanechat stav odečtu na viditelném místě.


25. 4. 2017

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE


Obecní úřad Lelekovice oznamuje, že veřejné jednání Zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 24. dubna v 18 h. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

  

Program jednání :

 

        1. Zahájení

  2. Opatření obecné povahy – Územní plán

  3. Výběrové řízení – Oprava částí MK K Radosti a Tišnovka

  4. Výběrové řízení – Zpracovatel PD včetně AD na rekonstrukci silnice III/37917

  5. Dodatek č.1 k SOD – Multifunkční areál K Hasičce v Lelekovicích

  6. Dar částí pozemků pod místní komunikací Mackovec obci

        7. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1530/1, ulice Mackovec

        8. Směna pozemků u obecní prodejny

  9. Pronájem části pozemku u účelové komunikace Tišnovka

10. Přijetí finančního daru pro základní školu

11. Souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ“

12. Doplnění Zřizovací listiny MŠ

      13. Smlouva o věcném břemeni

      14. Žádosti o individuální dotace

      15. Stanovení výše stočného pro rok 2017

      16. Zpráva kontrolního a finančního výboru

17. Veřejná zakázka na dodavatele služby svozu a likvidace odpadů

18. Rozpočtová opatření – Obec, Ponávka

19. Proplacené faktury  

20. Různé

21. Závěr

 

   

 

 

                             

 

 


19. 4. 2017

MUDR. POSPÍŠIL OZNAMUJE


Praktický lékař MUDr. Pospíšil oznamuje, že v pátek 21. dubna a v pondělí 24. dubna bude mít ordinační hodiny pouze od 8 do 10 h.


19. 4. 2017

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY


Základní škola Lelekovice oznamuje, že 20. dubna se od 13 do 18 h. koná zápis dětí do první třídy. K zapsání dítěte zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.


19. 4. 2017

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH


Svozová firma AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o. oznamuje, že svoz komunálního odpadu bude probíhat jako obvykle  v pátek.


12. 4. 2017

VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO MŠ


12. 4. 2017

Upozornění Finančního úřadu - navýšení inkasního limitu SIPO


Upozornění na nutnost kontroly a případného navýšení inkasního limitu SIPO

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.

Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO.

Všechny potřebné informace jsou dostupné na adrese http://www.financnisprava.cz/sipo.

 


7. 4. 2017

EKODVŮR - VELKOOBJEMOVÝ ODPAD, NEBEZPEČNÝ ODPAD


Ekodvůr oznamuje, že v sobotu 8.4. 2017 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad.

Sběr jiného odpadu bude v sobotu dopoledne omezen.


4. 4. 2017

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY


27. 3. 2017

INVESTIČNÍ AKCE E.ON V LELEKOVICÍCH


Vážení občané,

společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně způsobem šetrným k životnímu prostředí.

I ve vaší obci realizujeme rozsáhlou investiční akci v hodnotě 2,9 mil. Kč s termínem dokončení 30. 6. 2017. Venkovní trafostanice U Mlýna bude nahrazena kioskovou (včetně kabelových přívodů, vývodů a příslušné demontáže stávajícího zařízení).

Vážení zákazníci, snažíme se, abyste byli co nejvíce spokojeni s kvalitou našich služeb. To je také důvodem, proč realizujeme tuto rekonstrukci sítě, která umožní spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie do vašich odběrných míst, výrazně prodlouží životnost energetického zařízení a je také předpokladem pro další navyšování odběrných míst ve vaší obci.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás tímto zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné.

O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším obecním úřadem např. vyvěšením na úřední desce.

Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky el. energie kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti 800 77 33 22 nebo získáte informaci o plánovaném vypnutí na webových stránkách www.eon-distribuce.cz. .

 

 

Pevně věříme, že nám zachováte Vaši přízeň.

S pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

 

 

zde ke stažení


16. 3. 2017

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ


16. 3. 2017

PÁLENÍ SUCHÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ


Obecní úřad upozorňuje občany, že v obci platí OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.

Spalování suchých rostlinných materiálů je POVOLENO ve dnech úterý, pátek a v sobotu v období celého roku.

Nelze spalovat v době od 20 h. do 8 h. příštího dne.


8. 3. 2017

ZUBNÍ LÉKAŘKA MUDR. RŮŽIČKOVÁ DOVOLENÁ


Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková oznamuje, že od 13. do  16. března  2017 neordinuje.

Akutní případy ošetří zubní pohotovost Úrazové nemocnice Brno.


8. 3. 2017

POŠTA - OMEZENÝ PROVOZ


Pošta Lelekovice oznamuje, že v týdnu od 13. do 17. března bude otevřena v omezeném provozu, v dopoledních hodinách od 8-11 h. a odpoledne od 13 – 15 h.


8. 3. 2017

ÚKLID KOMUNIKACÍ PO ZIMĚ


Úklid hlavního průtahu obcí má na starosti SÚS.
Úklid místních komunikací bude objednán jako každoročně u Technických služeb Kuřim.
V obou případech mohou firmy zajišťující úklid začít až po přechodu ze zimní údržbové techniky na letní - čistící a není v silách obce zajistit úklid dříve.

V případě, že si před domem silnici zametete sami, můžete zavolat na OÚ a zaměstnanci údržby pak dvakrát týdně (středa a pátek) nahlášené hromádky smeteného štěrku odvezou.

 


27. 2. 2017

ZPRAVODAJ BŘEZEN - DUBEN 2017


23. 2. 2017

OBECNÍ ÚŘAD - NEMOC


Obecní úřad bude z důvodu nemoci ve pátek 24.2.2017 uzavřen.


23. 2. 2017

CVIČENÍ PRO ŽENY NA SOKOLOVNĚ


Paní Simona Tomanová oznamuje, že z důvodu nemoci dne 22.2.2017 cvičení není.


21. 2. 2017

ZUBNÍ LÉKAŘKA ORDINUJE OD 13.2.2017


Zubní lékařka MUDr. Růžičková oznamuje, že od pondělí 13. února opět ordinuje.


9. 2. 2017

AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE K EET - ROZŠÍŘENÉ ÚŘEDNÍ HODINY


2. fáze elektronické evidence tržeb startuje již od 1. března ! Finanční úřad rozšiřuje úřední hodiny v termínu od 13. do 28.února 2017 vždy od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 17.00 h., v pátek od 8.00 do 15.00 h.

 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ

nám. Svobody 4, 602 00 Brno

Tel.: 542 191 111

 

Rozšířené úřední hodiny pro vyzvednutí autentizačních údajů k evidenci tržeb (tisková zpráva)

 

2. fáze elektronické evidence tržeb startuje již 1. března! Rozšiřujeme proto úřední hodiny v termínu od 13. do 28. února 2017 vždy od pondělí do čtvrtka od 8:00 hodin do 17:00 hodin, v pátek od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

Druhá fáze evidence tržeb se týká především maloobchodu a velkoobchodu. Jde tedy přeprodej zboží (nákup a prodej bez dalšího zpracování), včetně zprostředkování obchodu (např. činnost obchodních zástupců), nepatří sem však prodej vlastního zboží (např. firemní prodejny). Povinnost evidovat tržby tak budou mít velkoobchody, obchodní domy, prodejny, stánky, bazary, trhy, e-shopy a jiný zásilkový prodej, pojízdné prodejny, komisní prodej, podomní prodej a další.

Autentizační údaje si v celé republice prozatím nevyzvedlo téměř 200 tisíc podnikatelů. Vzhledem k blížícímu se termínu startu druhé fáze evidence tržeb se rozhodla Finanční správa prodloužením pracovních hodin usnadnit podnikatelům jejich získání na územních pracovištích finančních úřadů.

Žádost o autentizační údaje lze podat také elektronicky prostřednictvím Daňového portálu zde s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky).

K úspěšnému zapojení do evidence tržeb musí podnikatelé po získání autentizačních údajů učinit další kroky (zaevidovat provozovny, získat certifikát a zejména zprovoznit pokladní zařízení). Finanční správa proto nedoporučuje odkládat získání autentizačních údajů na poslední únorové dny, protože pro podnikatele povinně evidujícího od 1. března pak může být velmi obtížné, až nemožné, být k tomuto datu plně připraven na evidenci.

Veškeré podrobnosti k evidenci tržeb včetně kontaktního formuláře pro technické dotazy jsou k nalezení na webu www.etrzby.cz, velmi užitečný souhrn nejčastějších dotazů a odpovědí naleznete na http://www.etrzby.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-podnikatelu.

 

8. února 2017

JUDr. David Stančík
zástupce ředitele finančního úřadu

 

twitter: @fu_jmk

e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz

 

 

 

 

 

Rozšířené úřední hodiny

pro získání autentizačních údajů k EET

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

13. 2. 2017

14. 2. 2017

15. 2. 2017

16. 2. 2017

17. 2. 2017

8:00 - 17:00

8:00 - 15:00

20. 2. 2017

21. 2. 2017

22. 2. 2017

23. 2. 2017

24. 2. 2017

8:00 - 17:00

8:00 - 15:00

27. 2. 2017

28. 2. 2017

 

 

 

8:00 - 17:00

 

 

 

 

 

 

zde ke stažení

zde ke stažení


8. 2. 2017

ÚHRADA POPLATKŮ


Od dnešního dne lze v úředních dnech na OÚ provádět úhradu poplatků za popelnice a psy.

Občané (držitelé psů) při hotovostní platbě poplatků na pokladně v kanceláři OÚ obdrží sáčky na psí exkrementy. Ti, kteří provedou platbu bezhotovostně, si je vyzvednout v kanceláři OÚ.

Přehled - výši poplatků, splatnosti, čísla účtů a variablní symboly - najdete na stránkách obce v sekci POPLATKY.

 

 


Případně zde:

Všechny poplatky vybírané obcí lze uhradit v období  od 1.2. do 30.6. roku, na který se poplatky platí (kromě nájmu z hrobového místa, kde se platí na 11 let, ne tedy každoročně).

Poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně v kanceláři OÚ (nejlépe v úřední dny, tj. Po, St od 8 - 11.15 h,12.15 – 17 h), složenkou (vydáme v kanceláři OÚ) nebo bezhotovostně na bankovní účet u KB 

KB č.ú. 4829641/0100

Bezhotovostní platby provádějte z důvodu rozlišení každou zvlášť a uvádějte patřičný variabilní symbol a specifický symbol.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo výsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. O vrácení přeplatku je možné požádat na základě Žádosti (formulář je na stránkách obce nebo v kanceláři OÚ) v případě, že dosahuje nejméně částku 100,- Kč.

 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Výše poplatku za komunální odpad je 500,- Kč za osobu. 

Od poplatku jsou osvobozeny „děti, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dovršily 10. rok věku, ve kterém jim dle vyhlášky vzniká poplatková povinnost“.

Samolepky na popelnice se pro rok 2017 nevydávají.

 

POPLATEK ZA PSA

Výše poplatku za psa je 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč. 

Poplatek ze psa může dosahovat ze zákona výše až 1500,- Kč.

Poplatek za psa má regulační funkci, tedy má regulovat počet psů v obci a neslouží k odměňování pracovníka, který by po psech uklízel psí exkrementy. V Lelekovicích je výše poplatku velmi nízká neboť věříme, že každý majitel psa si uvědomuje zodpovědnost, kterou má za svého čtyřnohého přítele. A to jak v povinnost vodit psa na vyhrazených místech na vodítku, tak povinnost uklízet na celém území obce psí exkrementy, aby  bylo vyhověno nařízení OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Obce Lelekovice číslo 1/2011 o veřejném pořádku. 

Občané (držitelé psů) při hotovostní platbě poplatků na pokladně v kanceláři OÚ obdrží sáčky na psí exkrementy. Ti, kteří provedou platbu bezhotovostně, si je vyzvednout v kanceláři OÚ.

 

OSTATNÍ POPLATKY V OBCI

Dále se vybírají nájmy z hrobových míst, nájmy z infotabulí a poutačů, nájmy z pozemků.

 

POPLATEK

VÝŠE POPLATKU KČ

DATUM ÚHRADY

VARIABILNÍ SYMBOL

SPECIFICKÝ SYMBOL

KOMUNÁLNÍ ODPAD 500,- 1.2.- 30.6. 1340

ČÍSLO POPISNÉ A ORIENTAČNÍ (nebo evidenční)

např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631

PES

první 100,-

každý další 150,-

1.2. - 30.6. 1341

ČÍSLO POPISNÉ A ORIENTAČNÍ (nebo evidenční)

např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631

NÁJMY Z HROBOVÝCH MÍST     3632 ČÍSLO HROBOVÉHO MÍSTA
NÁJMY Z POZEMKŮ   1.2. - 30.6. 2131

ČÍSLO POPISNÉ A ORIENTAČNÍ (nebo evidenční)

např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631

NÁJMY Z INFOTABULÍ A POUTAČŮ   1.2. - 30.6. 2111

ČÍSLO POPISNÉ A ORIENTAČNÍ (nebo evidenční)

např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631

 

 

 


1. 2. 2017

POLICISTOU NA ZKOUŠKU


25. 1. 2017

CVIČENÍ PRO ŽENY NA SOKOLOVNĚ


Cvičitelka paní Simona Tomanová oznamuje, že opět pokračuje cvičení pro ženy v Sokolovně Lelekovice vždy ve středu od 19.00 hod.


23. 1. 2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY


Informace Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (Ptačí chřipky) na území ČR.

zde ke stažení

zde ke stažení


17. 1. 2017

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - ZASÍLÁNÍ ÚDAJŮ NA E-MAIL


16. 1. 2017

MUDR. POSPÍŠIL - V PÁTEK 13.1.2017 NEORDINUJE


Praktický lékař MUDr. Pospíšil Lukáš oznamuje, že v pátek 13. ledna neordinuje. Akutní případy ošetří pohotovost  Úrazové nemocnice Brno.


12. 1. 2017

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017


V letošní Tříkrálové sbírce se v naší obci vybralo 68.396,- Kč. Charita Brno děkuje všem, kteří příspěli, koledníkům za službu a čas věnovaný sbírce.


10. 1. 2017

INFORMACE PRO VEŘEJNOST K NÁKAZE PTAČÍ CHŘIPKY


10. 1. 2017

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - ROZŠÍŘENÉ ÚŘEDNÍ HODINY


2. 1. 2017

ZPRAVODAJ LEDEN - ÚNOR 2017


31. 12. 2016

MUDR. POSPÍŠIL OZNAMUJE


Praktický lékař MUDr. Lukáš Pospíšil oznamuje občanům, že v tomto týdnu bude ordinovat do čtvrtku 22.12. Dále bude ordinovat ve středu 28.12. a ve čtvrtek 29.12. pouze od 9 – 12 hod. V pátek 23.12. , v úterý 27.12. a v pátek 30.12. neordinuje. Akutní případy ošetří Pohotovostní služba Úrazové nemocnice Brno. Od 2.1.2017 ordinuje jako obvykle.


20. 12. 2016

PRODEJ ŽIVÝCH RYB - LELEKOVICE


Pojízdná prodejna s živými rybami oznamuje, že ve středu 21.12. a v pátek 23.12. ve 13.30 hod. na parkovišti u Základní školy bude nabízet Kapr 1.třída (do váhy 2,5 kg) cena 88,- Kč/kg, Kapr výběr (nad 2,5 kg) cena 96,- Kč/kg, Amur 105,- Kč/kg, Tolstolobik 65,- Kč/kg. Prodejce se zdrží dle zájmu občanů.

 

 

zde ke stažení


14. 12. 2016

ZRUŠENO CVIČENÍ PRO ŽENY NA SOKOLOVNĚ


TJ Sokol Lelekovice - cvičení pro ženy pod vedením cvičitelky Simony Tomanové je ze zdravotních důvodů zrušeno. Další hodina bude 18.1.2017.


12. 12. 2016

NAHÁŇKA NA DIVOČÁKY PASEKY - VRANOV


Upozorňujeme na plánovanou naháňku na divočáky v místech od obrázku na Pasekách směrem k Vranovu, která se bude konat dnes 9.12.2016.

 


9. 12. 2016

ZUBNÍ LÉKAŘKA NEORDINUJE


Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková oznamuje, že od 1.12. z důvodu nemoci nebude ordinovat po dobu asi dvou měsíců. Přesný datum zahájení ordinování bude včas oznámen. Akutní pacienty ošetří v dopoledních hodinách MUDr. Pětová a MUDr. Drahoš na Poliklinice v Kuřimi nebo v odpoledních hodinách pohotovostní služba Úrazové nemocnice Brno.

 


1. 12. 2016

VÝSTAVA OBRAZŮ JANY FUKSOVÉ


25. 11. 2016

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ V LELEKOVICÍCH


25. 11. 2016

DOPORUČENÍ K PREVENCI PŘENOSU INFEKČNÍ ŽLOUTENKY


25. 11. 2016

BIO KONTEJNERY, EKODVŮR


K 15.11.2016 byly odvezeny hnědé kontejnery na biodpad.

Navezeny budou zase na jaře 2017.

Do konce listopadu je možno odkládat bioodpad v ekodvoře.

Žádáme občany, aby nenechávali pytle s odpadem na místech, kde původně stály hnědé kontejnery. Děkujeme.


21. 11. 2016

MUDR. POSPÍŠIL - DOVOLENÁ


Praktický lékař MUDr. Pospíšil Lukáš oznamuje občanům, že v pátek 18. listopadu neordinuje. Akutní případy ošetří pohotovostní služba Úrazové nemocnice Brno.


16. 11. 2016

OBECNÍ ÚŘAD - DOVOLENÁ


Obecní úřad Lelekovice oznamuje, že v pátek 18. listopadu bude z důvodu čerpání dovolené  uzavřen.


16. 11. 2016

ZUBNÍ LÉKAŘKA MUDR. RŮŽIČKOVÁ OPĚT ORDINUJE


Zubní lékařka MUDr. Růžičková oznamuje, že bude od pondělí 14. listopadu opět ordinovat.


13. 11. 2016

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ V LELEKOVICÍCH


Lesy města Brna budou prodávat vánoční stromky ve dvoře OÚ Lelekovice ve čtvrtek 8.12. a v pátek 9.12. 2016 od 8.00 do 16.00 hod.

 


9. 11. 2016

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ Pavel a Jiří Štulpovi


Zcela v novém na stejném místě znovu otevíráme od 15.11.2016

zde ke stažení


9. 11. 2016

SAMOOBSLUHA LELEKOVICE - SMÍŠENÉ ZBOŽÍ RICHARD DVOŘÁK


Po náročné rekonstrukci znovu otevřeno od 14.11.2016

zde ke stažení


9. 11. 2016

16 . TRADIČNÍ FARNÍ CHARITATIVNÍ JARMARK


Sokolovna v České 20.11.2016 od 14.30 - 18. hod.

zde ke stažení


9. 11. 2016

1. CHARITATIVNÍ BĚH - BANGLADEŠSKÁ MÍLE


Lelekovice- vodojem na Pasekách dne 19.11.2016, start v 11:11 hod.

zde ke stažení


9. 11. 2016

NABÍDKA KUŘIC


31. 10. 2016

POVINNOST PRO MAJITELE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA


31. 10. 2016

NOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE OBCE


V předstihu před tištěnou verzí zpravodaje, je možné si jej pročíst:

ZPRAVODAJ OBCE LISTOPAD - PROSINEC 2016


27. 10. 2016

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ ŠTULPOVI OZNAMUJÍ


Řeznictví a uzenářství Štulpovi oznamují, že prodej v tomto týdnu bude v úterý od 12 do 17 h, ve čtvrtek od 8 – 13 h a v pátek je zavřeno.


24. 10. 2016

ZUBNÍ LÉKAŘKA MUDR. RŮŽIČKOVÁ NEORDINUJE


Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková oznamuje, že od 25.10. až do odvolání neordinuje.

Akutní případy ošetří v dopoledních hodinách MUDr. Drahoš a MUDr. Pětová na poliklinice v Kuřimi.

 


24. 10. 2016

EKODVŮR - SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU


Obecní úřad oznamuje občanům, že v sobotu  22.10.2016  proběhne v ekodvoře od 9:00 do 13:00 sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Odběr ostatních odpadů bude omezen.


19. 10. 2016

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

 

OBEC LELEKOVICE - dne 26.10.2016 od 9.00 do 13.30 h

Vypnuté oblasti:

 

V ul. Podemlýn od zahradnictví Holzbecherovi po mlýn č.p. 91 dále chatová oblast Pod Mlýnkem, chatová oblast Plástky a chatová oblast K Hluku, celá ul. Plástky a koňská farma č.p. 545, část ul. Pindula a to pouze nová výstavba rodinných domů.

Dále se vypínání týká ul. Poňavy a to od č.p. 51 až nakonec obce, dále ul. Paseky, ul. Za Kostelem, ul. Příhon, ul. Mackovec. 


14. 10. 2016

PRODEJ DUŠIČKOVÉ VAZBY, KYTIC, VĚNCŮ


Parkoviště u Obecního úřadu Lelekovice - sobota 22.10. od 7.30 do 11.00 h.

zde ke stažení


13. 10. 2016

ŘEZNICTVÍ ŠTULPA OZNAMUJE


Řeznictví a uzenářství Štulpovi oznamují, že v tomto týdnu bude probíhat prodej masných a uzenářských výrobků pouze v út a ve čt. V pátek 14.10. bude zavřeno. V týdnu od 17.10. bude prodej opět fungovat jako obvykle  a to: út 12-17 h, ve čt 8-13 h a pá 12-17 h.


11. 10. 2016

DRUHÉ KOLO SENÁTNÍCH VOLEB


Oznamujeme občanům, že II. kolo voleb do  1/3  senátu Parlamentu ČR se koná ve dnech 14. a 15. října 2016. Volení místnosti se opět otevřou v pátek od 14.00 do 22.00 h. a v sobotu od 8.00 do 14.00 h. Hlasovací lístky voliči obdrží ve volební místnosti. Voliči, kteří se nemohou dostavit ze zdravotních či jiných důvodů do voličské místnosti se mohou opět nahlásit v kanceláři OÚ.


11. 10. 2016

MUDR. POSPÍŠIL DOVOLENÁ


MUDr. Pospíšil oznamuje, že 29. a 30. září 2016 neordinuje.

Akutní případy - pohotovost Úrazová nemocnice.


27. 9. 2016

ZUBNÍ ORDINACE - DOVOLENÁ


Zubní lekařka MUDr. Jana Růžičková oznamuje, že v pondělí 26.9. a úterý 27.9. neordinuje. Akutní případy ošetří zubní pohotovost Úrazové nemocnice Brno.


22. 9. 2016

PETICE NA PODPORU URYCHLENÉHO JEDNÁNÍ VE VĚCI VÝSTAVBY D43


Pokud chcete podpořit urychlení jednání vedoucí k výstavbě D43, můžete takto učinit podpisem pod petici  na úřadě, ve škole v Lelekovicích nebo na webových stránkách:

http://e-petice.cz/petitions/petice-na-podporu-pripravy-a-realizace-dalnice-d43-brno-moravska-trebova-a-zasad-uzemniho-rozv.html


20. 9. 2016

VODA JE OPĚT PITNÁ BEZ OMEZENÍ


INFORMACE ZE STRÁNEK BRNĚNSKÝCH VODÁREN:

17. září 2016 v 18:18 hodin

Výsledky analýzy vody dodávané Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. 
potvrdily nezávadnost pitné vody

Aktuální výsledky analýz odebraných vzorků pitné vody potvrdily, že preventivní proplachování vodovodních řadů a zvýšení dávek desinfekčního činidla ve vodovodní síti provozované společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. přineslo očekávaný efekt.

Z tohoto důvodu může společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, prohlásit vodu dodávanou do celé Brněnské vodárenské soustavy za pitnou. Dodávanou vodu již není nutné převařovat.

Oznámení o tom, že voda ve vodovodní síti provozované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi je pitná pouze po převaření, vydala společnost po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje ve čtvrtek 15. 9. 2016 odpoledne.

Po vzájemné konzultaci s hygienickou stanicí bylo současně vyhodnoceno, že se nejedná o krizovou situaci. Nejednalo se o žádný havarijní stav ani kontaminaci fekáliemi. Šlo o zcela nepatrné překročení hodnot mikrobiálních ukazatelů u koliformních bakterií.

Doporučujeme odběratelům, kteří v posledních 48 hodinách neodebírali vodu, aby po uveřejnění této informace odpustili vodu z vodovodní přípojky, a to pomocí všech výtokových míst v nemovitosti.

Současně se odběratelům omlouváme za nepříjemnosti, které jim tento stav mohl způsobit.


18. 9. 2016

PETICE NA PODPORU URYCHLENÉHO JEDNÁNÍ VE VĚCI VÝSTAVBY D43


Do 30.9.2016 je možno se podepsat pod petici vyzývající k urychlenému jednání vedoucímu k výstavbě dálnice směrem na Svitavy - D 43. Podpisové archy jsou k dispozici na obecním úřadě a ve škole.

TEXT PETICE


17. 9. 2016

ODEČET ELEKTROMĚRŮ - SPOLEČNOST E.ON


Společnost E.ON bude provádět odečet elektroměrů pro všechny společnosti v době od 19.9.2016  do 7.10.2016


15. 9. 2016

POZOR - VODA PITNÁ JEN PO PŘEVAŘENÍ!!!


Brněnské vodárny vyzývají odběratele, aby pili jen převařenou vodu. Jsou v ní nežádoucí bakterie. Firma zvýšila dávky dezinfekce, vypláchne potrubí.


15. 9. 2016

MUDR. DIRHANOVÁ - DOVOLENÁ


Paní doktorka Dirhanová oznamuje, že ve čtvrtky 15.9. a 22.9.2016 nebude z důvodu čerpání dovolené ordinovat.  

Zastupovat bude Dr.Hošnová od 12,00 do 14,00.

 

                                   


13. 9. 2016

OBECNÍ ÚŘAD - OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN


Obecní úřad oznamuje, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude kancelář OÚ mít ve středu 14.9. úřední hodiny pouze do 14.00 hod.


12. 9. 2016

E.ON UPOZORŇUJE - ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN


8. 9. 2016

INFORMACE K EPIDEMII INFEKČNÍ ŽLOUTENKY


6. 9. 2016

HLÍVA PÁRTY


6. 9. 2016

INFORMACE K VOLBÁM 7. a 8.10.2016


Volby do zastupitelstev krajů  a volby do 1/3  senátu Parlamentu ČR se konají ve dnech 7. a 8. října 2016. Případné druhé kolo voleb do 1/3 senátu Parlamentu ČR ve dnech 14. a 15. října 2016.

Volení místnosti se otevřou v pátek 7.10. od 14.00 do 22.00 h. a v sobotu 8.10. od 8.00 do 14.00 h. (stejně tak i pro příp.druhé kolo ve dnech 14. a 15. 10). Volební místnost je v zasedací místnosti Obecního úřadu Lelekovice. Voliči, kteří se nemohou dostavit ze zdravotních či jiných důvodů do voličské místnosti, nechť zavolají kancelář OÚ Lelekovice, tel. 541 232 223, 541 232 162 a nahlásí svoje jméno na seznam voličů volících mimo OÚ.

V pátek 30.9. - konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu

V úterý 4.10. - dodání hlasovacích lístků voličům

Ve středu 5.10. - konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu do 16.00 h.

Podrobné informace k vydání voličského průkazu:

zde ke stažení

zde ke stažení

Tiskopis žádosti o vydání voličského průkazu:

zde ke stažení

zde ke stažení

 


1. 9. 2016

CYKLOZÁVOD V KUŘIMI 3.9.2016


1. 9. 2016

VÝKUP JABLEK


30. 8. 2016

EKODVŮR - SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU


V sobotu 27.8.2016 proběhne v ekodvoře sběr velkoobjemového odpadu. Odběr ostatních odpadů bude omezen.


26. 8. 2016

NABÍDKA BEZPLATNÉHO PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ


18. 8. 2016

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU


Informace Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj – elektronická evidence tržeb.

Veškeré informace o elektronické evidenci tržeb najdete na webových stránkách www.etrzby.cz

Evidence se týká všech podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti.

Evidovat se budou platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.

Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Evidovat se začíná 1. prosince 2016 a to ubytovací a stravovací služby. V další fázi od 1. března 2017 pak maloobchod a velkoobchod, od 1. března a 1. června 2018 pak ostatní činnosti.

Přehlední a aktuální informace včetně odpovědí na nejčastější dotazy na www.etrzby.cz


14. 8. 2016

ROZVODY VENKOVNÍHO VZDUŠNÉHO VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - E-ON - PROSIG


Dlouhodobým záměrem obce i společnosti E-ON je přeložení rozvodů venkovního vzdušného vedení nízkého napětí do země. S tím souvisí změna způsobu připojení jednotlivých domů ze střešníku na přípojku kabelem. K provedení této změny potřebuje společnost E-ON souhlasy vlastníků nemovitostí. K zajištění potřebné agendy pověřila projekční kancelář PROSIG, která jednotlivé majitele obesílá a je schopna všem poskytnout podrobné informace. 

V současné době probíhá obesílání především vlastníků nemovitostí ležících podél hlavního průtahu obcí.

 


13. 8. 2016

MUDR. RŮŽIČKOVÁ - DOVOLENÁ


Zubní lékařka MUDr. Růžičková oznamuje, že od 15.-19. srpna z důvodu čerpání dovolené neordinuje. Akutní případy ošetří zubní pohotovost v Úrazové nemocnici Brno.                      


12. 8. 2016

INFOLINKA PRO DOTAZY K ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB


11. 8. 2016

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU


V sobotu 27.srpna 2016 proběhne v ekodvoře sběr velkoobjemového odpadu.
Otvírací doba jako obvykle 9 -12 dopoledne.


9. 8. 2016

EKODVŮR DOVOLENÁ


Ve dnech 13. - 20. srpna 2016 bude ekodvůr z důvodu čerpání dovolené uzavřen.
Sběrný dvůr bude otevřen opět ve středu 24.8.2016


9. 8. 2016

ODBĚR DLAŽBY ZDARMA


Obecní úřad oznamuje občanům, že pokud má někdo zájem o betonovou chodníkovou dlažbu rozměru 30x30 cm z přístupového chodníku k prodejně, může to oznámit na OÚ - k odebrání zdarma - spěchá!


3. 8. 2016

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD


Kontejnery na tříděný odpad od samoobsluhy Hruška jsou umístěny u obecního úřadu a během prvního srpnového týdne budou přestěhovány na křižovatku ulic Podemlýn a Na Hrázi, kde zůstanou až do doby dokončení nadstavby samoobsluhy.


1. 8. 2016

POŠTA - OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY


Pošta Lelekovice oznamuje, že od 1.8. do 12.8. budou omezeny hodiny pro veřejnost. V pondělky, středy a pátky bude provoz od 8.00 do 11.00 h. a odpoledne od 13.00 do 15.00 hod. , úterky a čtvrtky od 8.00 do 11.00 h. a odpoledne od 13.00 do 17.00 hod.


1. 8. 2016

STAVBA KANALIZACE - STOKA B


Staveniště kanalizace je předáno firmě VS - build s.r.o.
Firma si vyřizuje povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, jedná se o zařízení staveniště a umístění mezideponie.

Samotná stavba by měla začít od počátku srpna, první kontrolní den je naplánován na 4.8.2016.

Další informace o stavbě najdete na PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE


22. 7. 2016

ZUBNÍ ORDINACE - DOVOLENÁ


Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková oznamuje, že od 20.7. do 28.7. neordinuje. Bolestivé případy ošetří zubní pohotovost Úrazové nemocnice Brno.


20. 7. 2016

STĚHOVÁNÍ ÚŘADU PRÁCE - oddělení SSP a dávek pěstounské péče


12. 7. 2016

AUTOBUS LINKA 310 - KORDIS JMK INFORMUJE


Dovolujeme si informovat Vaše občany o změně jízdního řádu linky 310 (viz příloha) v souvislosti s opravami a jednosměrným provozem na silnici I/43 v Kuřimi u Podlesí s platností od 4. 7. 2016 do 3. 8. 2016. Z provozních důvodů je linka 310 rozdělena na 2 typy spojů:

 • okružní spoje na trase Kuřim, Podlesí, Pramen – Kuřim, TOS – Kuřim, žel.st. – Česká, křiž. – Kuřim, Podlesí, Pramen;
 • spoje na trase Kuřim – Česká – Lelekovice – Vranov a zpět.

Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.idsjmk.cz.

Linka 310 - jízdní řád


4. 7. 2016

OPRAVA VOZOVKY I/43 V ÚSEKU ČESKÁ - KUŘIM


Oprava vozovky I/43 v úseku Česká - Kuřim

Převzato z webových stránek města Kuřim.

V době od 4. července do 3. srpna bude pokračovat oprava vozovky I/43 v úseku Česká – Kuřim, křižovatka Podlesí a v úseku Kuřim, křižovatka Podlesí – Kuřim, křižovatka s II/386 (u Prefy). Dle sdělení správce komunikace, Ředitelství silnic a dálnic Brno, je silnice I/43 v opravovaném úseku využívána pro tranzit těžkých nákladních vozidel a vozovka je poškozena – vyjeté vlny, trhliny a deformace na cca 40 % celkové plochy. Bude provedeno frézování stávající vozovky a položení 2 nových vrstev. Součástí opravy bude obnova vodorovného dopravního značení a úprava nezpevněných krajnic. Oprava bude provedena za částečné uzavírky.

 

Směr Svitavy – Brno přes město Kuřim:

Ve směru Brno – Svitavy bude doprava v době výstavby vedena vždy po staveništi. Ve směru Svitavy – Brno bude vedena objížďka kompletně přes město Kuřim po silnicích II/386 a II/385, tj. od křižovatky Kuřim, Prefa po ulici Blanenské, Legionařské na nám. 1. května a dale po ulici Tyršově. Upozorňujeme občany, že oprava silnice I/43 je investiční akci Ředitelství silnic a dálnic ČR, nikoli města Kuřimi, a tedy s jakýmikoli případnými dotazy či stížnostmi je potřeba obracet se přímo na Ředitelství silnic a dálnic, závod Brno.

Ve městě Kuřim budou provedena následující dopravní a technická opatření:

• bude upraven cyklus semaforu na nam. 1. května a semaforu na přechodu pro chodce na ulici Tyršova u zakladni školy s upřednostněnim dopravy ve směru objížďky,

• křižovatka na nám. 1. května bude po dobu silného provozu řízena příslušníky Policie ČR,

• budou uzavřeny ulice Podhoří a U Rybníka (vjezd pouze na povolení Městského úřadu Kuřim),

• budou uzavřeny ulice Husova, Úvoz a Luční (vjezd pouze na povolení Městského úřadu Kuřim),

 • bude zavedena speciální autobusová linka Kuřim, Podlesí – Kuřim, nádraží vedená přes učelové komunikace (přes retenční hráz).

Povolení k vjezdu vydávaná Městským úřadem Kuřim:

Povolení k vjezdu do níže uvedených lokalit jsou vydávána odborem dopravy Městského úřadu Kuřim od pátku 24. června 2016 na Městském úřadě Kuřim.

Lokality s vjezdem na základě povolení Městského úřadu Kuřim:

• vjezd do ulic Podhoří, U Rybníka, Husova, Úvoz a Luční – na základě trvalého bydliště či vlastnictví nemovitosti v dané lokalitě nebo jiných relevantních důvodů po předložení občanského průkazu

• lokalita Havličkova – Pod Vinohrady - Hybešova pro vjezd nákladních automobilů – na základě sídla firmy nebo provozovny, platného stavebního povolení (nutno předložit příslušné dokumenty) nebo jiného relevantního důvodu.

Každé povolení k vjezdu bude vázáno na konkrétní vozidlo (nikoli na osobu řidiče) – vždy bude uvedena registrační značka vozidla. Připravena jsou i další dopravní opatření – úprava provozu na kruhovém objezdu u Lidlu a v části sídliště Díly za Sv. Jánem, na ulicích Hybešova (most přes železnični trať), Pod Vinohrady a Nerudova a další. Ta však budou realizována pouze v případě, že si to vyžádá dopravní situace.

Opatření v hromadné dopravě:

Budou zavedeny posilové vlakové spoje z Tišnova a Kuřimi do Brna a zpět. Podrobnosti najdete v jízdních řádech IDS. Upozorňujeme, že současně probíhá i výluka na železnici v úseku Brno, Židenice – Brno, hl. n. Při plánování cest je tedy nutno počítat i s touto výlukou.

Budou upraveny jízdní řády linek 301, 302, 310, 312 a 314. Informace o jízdních řádech těchto linek najdete na webových stránkách společnosti Kordis www.idsjmk.cz nebo na informační lince 543 174 317 a na webových stránkách města Kuřimi www.kurim.cz. Linka 301 ve směru na Brno nebude obsluhovat zastávku Kuřim - Podlesi, rozcestí. Linka 310 z Podlesí bude vedena jednosměrně (odjezd z Podlesí směrem k Prefě, přijezd na Podlesí směrem od České).

Bude zavedena autobusová linka 305 Kuřim, Podlesí – Kuřim, nádraží. Linka povede z Podlesí po účelové komunikaci za průmyslovou zónou kolem retenční nádrže a dále po ulici Pod Zárubou a Komenského se zastávkami Podlesí, Pramen – Na Záhoří (obsluha severní průmyslové zóny) – Pod Zárubou (obsluha polikliniky, wellness centra atd.) – Dr. Vališe (u podchodu na vlakové nádraží). Pro cesty na Podlesí, polikliniku a do severní průmyslové zóny doporučujeme použít tuto linku.

Výlukové jízdní řády autobusů od 4. 7. do 3. 8. 2016:

ikona souboruVýlukový jízdní řád_301_160704

ikona souboruVýlukový jízdní řád_302_160704

ikona souboruVýlukový jízdní řád_305_160704

ikona souboruVýlukový jízdní řád_310_160704

ikona souboruVýlukový jízdní řád_312_160704

ikona souboruVýlukový jízdní řád_314_160704

Snažíme se problémy minimalizovat, ale nelze se jim vyhnout.

I přes všechna přijatá opatření zcela jistě dojde po dobu uzavírky ve městě Kuřim k velmi složité dopravní situaci spojené s kolonami a omezenou průjezdností. Městský úřad Kuřim není v tomto případě uřadem, který povoluje uzavírku a stanovuje objízdné trasy. V případě připomínek k dopravní situaci, dopravnímu řešení objízdných tras apod. se, prosím, obracejte v první řadě na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, případně na investora opravy silnice I/43, ŘSD Brno. Kontakty najdete níže. Žádáme o toleranci a trpělivost.

Kontakty:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy: Ing. Vladimír Smutný, tel.: 54165 1321, e-mail: smutny.vladimir@kr-jihomoravsky.cz

Ředitelství silnic a dálnic: Alena Perelesova, technický dozor investora, tel.: 602 531 388, Radek Otruba, hlavní inženýr realizace, tel.: 724 371 049

Alpine Bau, zhotovitel úseku Česká – Kuřim, Podlesí: Jan Štefl, stavbyvedoucí, tel.: 733 164 470

Eurovia CS, zhotovitel úseku Kuřim, Podlesí – Kuřim, Prefa: Ladislav Minář, stavbyvedoucí, tel.: 602 505 838


1. 7. 2016

MUDR. POSPÍŠIL - DOVOLENÁ


MUDr. Pospíšil oznamuje občanům, že v době od 4.7. do 8.7. a od 22.8. do 26.8. neordinuje.

Zastupuje MUDr. Kaplan, Charbulova 86, Brno- Černovice, tel. 606 6012 435. 


27. 6. 2016

NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA V MŠ PRO DÍTĚ


Obec Česká nabízí volné místo v MŠ - podrobnosti v letáčku. zde ke stažení


24. 6. 2016

NOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE OBCE


V předstihu před tištěnou formou zpravodaje je možno si obsah přečíst na webu:

ZPRAVODAJ OBCE - ČERVENEC - SRPEN 2016


23. 6. 2016

DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ


Obecní úřad oznamuje občanům, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude mít kancelář obecního úřadu v pondělí 27.6 a ve středu 29.6. úřední hodiny pouze od 8.00 do 14.00 hod. a od 4.7. do 8.7. bude zavřeno.


21. 6. 2016

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB


Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zasílá informace o zaváděné elektronické evidenci tržeb.

Evidence se týká všech podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti.

Evidovat se budou platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.

Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Evidovat se začíná 1. prosince 2016 a to ubytovací a stravovací služby. V další fázi od 1. března 2017 pak maloobchod a velkoobchod, od 1. března a 1. června 2018 pak ostatní činnosti.

Přehlední a aktuální informace včetně odpovědí na nejčastější dotazy na www.etrzby.cz

Více info v letáčku


15. 6. 2016

NADSTAVBA SAMOOBSLUHY


 

Všechny informace o nadstavbě samoobsluhy naleznete v sekci PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE

 

samoška


10. 6. 2016

BIOODPAD - VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER U HASIČKY


I přes opakované upozornění ( hlášení rozhlasu 4.5.2016, webové stránky obce 4.5.2016, Zpravodaj obce květen - červen 2016) na to, co se může a nemůže odkládat do velkoobjemového kontejneru u hasičky, dochází nezodpovědnými občany k neustálému vyhazování odpadu, který nemůže být jako bioodpad zpracován - beton, plasty, velké kořeny.

kořeny    plast    odpad

 

odpad

 

Zatím je kontejner na svém místě. Znovu všechny důrazně žádáme o odkládání pouze bioodpadu, který může být zpracován štěpkovačem a uložen ke kompostování!!!

V případě nalezení dalšího nevhodného odpadu obec zváží možnost, buď velkoobjemový kontejner na BIOODPAD úplně odstranit nebo jej přemístit do ekodvora, kde bude přístupný pouze v době otevření sběrného dvora.


6. 6. 2016

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY


 Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin

 

1) Omezení provozu: od 1. – 15.7. 2016 (provoz v jedné třídě, 9 pracovních dnů)

2) Přerušení provozu: od 18.7. – 31.7.2016 ( 10 pracovních dnů)

3) Přerušení provozu: od 1.8. – 31.8.2016 ( v trvání jednoho měsíce).

4) Zahájení školního roku: od 1.9.2016

 

Přihlášky ke stravování a další prosíme v přípravném týdnu od pondělí 27.8.2016.

 


1. 6. 2016

ZVÝŠENÍ CENY STOČNÉHO 2016


Zastupitelstvo obce Lelekovice schválilo zvýšení ceny stočného od roku 2016. Cena stočného za 1 mse zvyšuje z 26,- Kč bez DPH na částku 26,18 Kč, cena s DPH se zvýší z 29,90 Kč na 30,11 Kč. Navýšení tedy je o 21 haléřů za 1 m3 .


31. 5. 2016

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?


Podrobnější informace v létačku Ministerstva vnitra ČR.

zde ke stažení


20. 5. 2016

ZRUŠENÍ AKCE - VYBÍJENÁ S RODIČI


Organizátoři akce Vybíjená s rodiči, která byla uvedena ve Zpravodaji obce a měla se uskutečnit v neděli 12.6., oznamují, že akce byla zrušena a děkují za pochopení.


13. 5. 2016

ORDINAČNÍ HODINY NA DĚTSKÉM


Dětská lékařka MUDr. Dirhanová oznamuje, že od pondělí 16.5.2016 budou ordinančí hodiny opět probíhat v obvyklích časech.


13. 5. 2016

HLEDÁ SE PES ROXY


11. 5. 2016

KONTEJNER NA BIOODPAD U HASIČKY


Upozorňujeme občany, že velkoobjemový kontejner na bioodpad u hasičky je určen k odkládání bioologického odpadu, který je možno zpracovat ve štěpkovači. 

Nepatří zde kořeny a velká polena nebo kmeny.

Taktéž zde nepatří žádné jiné odpady - plast, květináče, pytle apod.

Firma zpracovávající bioodpad opakovaně vznáší stížnosti u našeho obecního úřadu na nepřípustné složení odpadu.

Pokud se ve velkoobjemovém kontejneru objeví znovu jiný odpad, než pro který je určen, nebude obec kontejner přistavovat.


4. 5. 2016

INFORMAČNÍ LETÁKY K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2016


Podrobnosti v letáčcích

zde ke stažení

zde ke stažení


2. 5. 2016

POUŤ V LELEKOVICÍCH


V neděli 1.5.2016 budeme slavit pouť k patronům našeho kostela k sv. Filipovi a Jakubovi. Slavná mše svatá bude od 14.00 hod. při niž proběhne sbírka na opravu věže kostela.


25. 4. 2016

PRODEJ PŘÍSADBY, BALKONOVÝCH KVĚTIN A BYLINEK


Zahradnictví Otmar Grolich z Otmarova oznamuje prodej přísady, balkonových květin a bylinek 7.5. a 14.5. od 7.30 do 11.00 hod. u samoobsluhy, podrobnosti v letáčku

zde ke stažení


25. 4. 2016

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN - DĚTSKÁ LÉKAŘKA


MUDr. Jitka Dirhanová oznamuje, že od 28. dubna ji bude zastupovat MUDr. Hošnová, tel. 549 420 204, 602 733 174.

Ordinační hodiny budou probíhat následovně: pondělí 8.00 - 11.00 hod., úterky a čtvrtky 12.00 - 14.00 hod.


19. 4. 2016

STĚHOVÁNÍ ÚŘADU PRÁCE


13. 4. 2016

ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ LELEKOVICE


11. 4. 2016

JAK BUDE VYPADAT NADSTAVBA SAMOOBSLUHY?


S podobou samoobsluhy a nové nadstavby se můžete seznámit na obecním úřadě nebo si je prohlédnout na:

obcan/investicni-akce/pripravovane-akce/

foto samoobsluhy


4. 4. 2016

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE


OBEC LELEKOVICE - dne 13.4.2016

Vypnuté oblasti: část ul. Hlavní v obou směrech od č.p. 75 Obecní úřad po č.p. 94 samoobsluhu a od čp. 8  po čp.  2 , v době od 8.00 do 10.30 hod.

Dále ul. Skalka, rekreační oblast Skalka, část ul. Hlavní č.p.444, č.p.74, č.p.10, č.p.11, č.p.12, č.p.101, ul. Poňava od návsi po začátek ul. Paseky, ul. Kout, ul. K Hasičce, ul. Zahumení, ul. U Vápenice, ul. Koretina v době od 8.00 do 13.00 hod.


1. 4. 2016

STAVEBNÍ SUŤ


Ekodvůr Lelekovice oznamuje, že stavební suť bude odebírat od středy 6. dubna.


31. 3. 2016

FOTOGRAFIE Z MASOPUSTU 2016


V sekci FOTOGALERIE jsou nově zveřejněny obrázky z letošního Masopustu.

 


24. 3. 2016

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ Pavel & Jiří Štulpovi


Řeznictví a uzenářství Pavel & Jiří Štulpovi oznamují, že v úterý 29.3.2016 je prodejna Lelekovice zavřena.


23. 3. 2016

SÁZENÍ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK


22. 3. 2016

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ LELEKOVICE VE DNECH 4.4. - 6.4.2016


21. 3. 2016

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VELIKONOCÍCH


Svoz komunálního odpadu bude probíhat podle platného harmonogramu, tj. v pátek 25.3.2016


21. 3. 2016

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU


Velkoobjemový kontejner bude přistaven do sběrného dvora 9.dubna 2016 od 11:00 do 13:00.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu proběhne taktéž 9.dubna 2016 - 10:15 - 13:00 - sběrný dvůr.

zde ke stažení


21. 3. 2016

PUBLIKACE O LELEKOVICÍCH - ŽÁDOST O FOTOGRAFIE


FOTOGRAFIE Z OPRAVY KOSTELA

Dobrý den, večer, atd. 
Prosím, nemá někdo nějaké fotografie z opravy fasád kostela v r. 1967? Jedná se mi hlavně o to, když byly vybourávány zazdívky historických oken, portálu, ale třeba i opravovány omítky na severní straně kostela. Mohou to samozřejmě být i fotografie s lidmi, pokud tam bude něco alespoň trošičku z kostela vidět. V případě, že máte, neváhejte, ozvěte se NA NÁZORY nebo na mailovou adresu culek@sci.muni.cz. Pomůže nám to vyhodnotit stavební historii kostela. Zvl. vydařené fotografie bychom rádi publikovali (se jménem majitele foto) v připravované publikaci o Lelekovicích. Děkuji moc. Zdraví M. Culek


18. 3. 2016

INFORMACE FINANČÍ SPRÁVY- DAŇ Z PŘÍJMU - ODPOČTY NA DĚTI


Odpovědi na nejčastější dotazy ke slevám na děti, daňovým bonusům a jejich uplatnění. Info v letáčku.

zde ke stažení


9. 3. 2016

PRAKTICKÝ LÉKAŘ NEORDINUJE


Praktický lékař MUDr. Lukáš Pospíšil oznamuje, že ve středu 2. března neordinuje. Akutní případy ošetří lékařská služba první pomoci Úrazové nemocnice Brno.


29. 2. 2016

PROGRAM ROZVOJE OBCE LELEKOVICE PRO ROKY 2016 - 2021


V záložce  - Obecní úřad - Dokumety obce je zveřejněn návrh Programu rozvoje obce Lelekovice pro roky 2016 - 2021, který se bude projednávat a schvalovat na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce.

PROGRAM ROZVOJE OBCE 


26. 2. 2016

POŠTA LELEKOVICE


Omezení služeb a provozních hodin pro veřejnost v týdnu od 29.2. do 4.3.2016. Více v letáčku.

zde ke stažení


24. 2. 2016

NABÍDKA BEZPLATNÉHO PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ


Nabídka bezplatného právního poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Více v letáčku  zde ke stažení


23. 2. 2016

ZPRAVODAJ BŘEZEN - DUBEN 2016


Nové číslo zpravodaje obce již k přečtení.

BŘEZEN - DUBEN 2016


23. 2. 2016

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU LELEKOVICE


Veřejné projednání návrhu Územního plánu Lelekovice se uskuteční v pondělí 11.4.2016 v 16:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lelekovice.

Vyhláška je zveřejněna na úřední desce na obecním úřadě i na webu.

Formuláře k námitkám a připomínkám ke stažení:

Formulář Námitka k návrhu ÚP

Formulář Připomínka k návrhnu ÚP

Formuláře se odevzdávají na Městském úřadě Kuřim, odbor investiční.

Aktuální verze návrhu Územního plánu Lelekovice k nahlédnutí na Obecním úřadě Lelekovice, na Městském úřadě Kuřim, odbor investiční a na webu obce - sekce Obecní úřad - Dokumenty obce.


22. 2. 2016

SOKOL LELEKOVICE HLEDÁ HRÁČE


TJ Sokol Lelekovice oddíl volejbalu hledá pokročilé hráče a hráčky volejbalu ve věku od 18 let, kontakt  p. Lecián tel.: 604826122; email: sokol.lelekovice@seznam.cz .

Dále hledáme zájemce o nohejbal ve věku od 18 let, kontakt  p. Břenek tel.: 603480838

a zájemce na badmintonové turnaje smíšených párů kategorie mírně pokročilé ve věku od 18 let, kontakt  Zbyněk Lecián tel.: 604826122, email: sokol.lelekovice@seznam.cz 


 


21. 2. 2016

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie


E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 29.2.2016 od 8.30 do 11.00 hod. bude v ul. Hlavní přerušena dodávka elektrické energie, týká se: od Obecního úřadu č.p. 75/7 po samoobsluhu Hruška č.p. 94/21, od č.p. 9/12 po č.p. 2/44.

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 2.3.2016 od 8.00 do 16.00 hod. bude v ul. Hlavní přerušena dodávka elektrické energie, týká se: od Obecního úřadu č.p. 75/7 po samoobsluhu Hruška č.p. 94/21, od č.p. 9/12 po č.p. 2/44.

 


12. 2. 2016

ROZŠÍŘENÉ ÚŘEDNÍ HODINY PRO PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ


10. 2. 2016

ZNÁMKY NA POPELNICE PRO ROK 2016


Obecní úřad oznamuje občanům, že svozová firma AVE komunální služby a.s. dodala dne 10.2. 2016 známky k označení odpadkových nádob pro rok 2016.


10. 2. 2016

UPOZORNĚNÍ - NOVINKY EMAILEM


Chtěli bychom upozornit občany, kteří už se snažili zaregistrovat k odběru novinek z obecního úřadu, že je nutné u potvrzovacího emailu, který je zasílán automaticky zpět na vaši adresu, zaškrtnout správný požadavek. 

Jsou zde nabízeny dvě možnosti - potvrdit odběr nebo odmítnout.

Je nutné i potvrzení požadavku, bez něj nebudete do seznamu zařazeni a emaily Vám nebudou přicházet.

U několika emailových adres bylo zaškrtnuto obojí, došlo tedy k vyřazení ze seznamu.

Nebo naopak bylo zaškrtnuto ihned odhlášení bez potvrzení registrace. Tady je samozřejmě možné, že dotyčný si odběr novinek rozmyslel a odhlásil se hned.

Toto upozornění je tedy jen pro ty, kteří se zaregistrovat chtěli a žádné zprávy ještě nedostávají.

 


4. 2. 2016

ZNÁMKY NA POPELNICE PRO ROK 2016


Svozová firma AVE komunální služby, a.s. se omlouvá občanům, že doposud obecnímu úřadu nedodala známky na  popelnice pro rok 2016. Z tohoto důvodu nemůže v současné době obec  známky platícím občanům vydávat. Platit lze, ale známku si budou moci občané vyzvednout po jejím dodání. Dále je možné posečkat s platbou do doby až společnost AVE komunální služby, a.s. známky dodá. O dodání známek budeme občany informovat.


3. 2. 2016

MUDR . LUKÁŠ POSPÍŠIL - ORDINAČNÍ HODINY STŘEDA 27.1.2016


Praktický lékař MUDr. Pospíšil Lukáš oznamuje, že z provozních důvodů ve středu 27. ledna 2016  ordinuje od 12.00 do 15.00 hod.


25. 1. 2016

INFORMACE PRO DRŽITELE PRŮKAZU ZTP a ZTP/P


Úřad práce upozorňuje držitele průkazu ZTP a ZTP/P, že je nutné do konce ledna si podat Žádost o příspěvek na mobilitu, aby nepřišli o nárok na dávku za tento měsíc. Více info v letáčku.

zde ke stažení


25. 1. 2016

SMS ZPRÁVY - HLÁŠENÍ ROZHLASU


Obecní úřad zřídil nově možnost zaregistrovat se k odběru sms zpráv obsahujících hlášení obecního úřadu.

Tato služba je určena primárně těm občanům, kteří neslyší obecní rozhlas a nemají možnost se registrovat k odběru novinek emailem.

Vše potřebné k registraci naleznete:

SMS ZPRÁVY

Potřebné údaje k registraci budou uvedeny i v následujícím tištěném zpravodaji. Pokud víte o někom, kdo by měl o tuto službu zájem ihned a nemá internet, poskytněte mu, prosím, potřebné informace.


21. 1. 2016

INFO K PLATBÁM - STOČNÉ, KOMUNÁLNÍ ODPAD


Faktury za odvádění splaškových vod za období 07-12/2015 se splatností do 29.2.2016 lze hradit hotově do pokladny OÚ nebo na účet 4200201956/6800, var. sym. číslo faktury, spec.sym. číslo popisné domu, za pomlčku číslo orientační.

Poplatky za komunální odpad a za psy na rok 2016 lze hradit od 1.2. do 30.6.2016 hotově do pokladny OÚ  nebo na účet 4829641/0100, var.sym. pro komunál  1340 , var. sym. pro psy 3141, spec.sym. číslo popisné domu, za pomlčku číslo orientační. Částka poplatku za komunální odpad je 460,- Kč, za psa 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč. Osvobození - děti, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dovršily 10. rok věku, ve kterém jim vzniká poplatková povinnost.


18. 1. 2016

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dne 26. ledna 2016 se bude konat zápis žáků 1. třídy šk. roku 2016/17
Zápis bude probíhat v přízemí školy Základní školy v Lelekovicích od 13.00 do 18.00 hodin.

Pozvánka k zápisu

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vydávání přihlášek  k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna 2016, denně od 8 - 16,00 hodin.
Termín odevzdání vyplněného tiskopisu je do 5. února 2016.

Informace o mateřské škole, včetně Kritérií pro přijímání, naleznete na tabuli školy, obce a na

www. mslelekovice.cz 


18. 1. 2016

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA


V letošní Tříkrálové sbírce se v naší obci vybralo celkem 65.394,- Kč. Charita Brno děkuje všem, kteří přispěli, koledníkům za službu a čas věnovaný sbírce.


12. 1. 2016

KOTLÍKOVÉ DOTACE


Informace o vyhlášené Krajské výzvě k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob v rámci Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji.

zde ke stažení


8. 1. 2016

ROZŠÍŘENÉ ÚŘEDNÍ HODINY PRO PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ


Finanční úřad informuje o rozšířených úředních hodinách pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí, viz.letáček

zde ke stažení

 


8. 1. 2016

DĚTSKÁ LÉKAŘKA - ORDINAČNÍ HODINY SILVESTR


Dětská lékařka MUDr. Dirhanová oznamuje občanům, že ve čtvrtek 31.12.2015 bude ordinovat pouze do 10:00 hodin.


29. 12. 2015

PŘEDÁNÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO AUTA


22.12.2015 proběhlo před hasičkou slavnostní předávání nového hasičského auta našim dobrovolným hasičům.

Reportáž a fotografie z akce najedete na webových stránkách Jihomoravského kraje:

REPORTÁŽ 

 


29. 12. 2015

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BABÍ LOM


22. 12. 2015

ZUBNÍ ORDINACE LELEKOVICE - DOVOLENÁ


Zubní lékařka MUDr. Jana  Růžičková oznamuje občanům, že z důvodu dovolené neordinuje od 23. prosince do 3. ledna. Akutní případy ošetří pohotovost Úrazové nemocnice Brno.

 


22. 12. 2015

OBECNÍ ÚŘAD - DOVOLENÁ


Obecní úřad oznamuje, že z důvodu dovolené bude dne 23.12., 29.12. - 31.12. kancelář OÚ uzavřena. V pondělí 28.12. bude otevřeno.


21. 12. 2015

EKODVŮR - DOVOLENÁ


Obecní úřad Lelekovice oznamuje, že z důvodu dovolené bude od 24.12.2015 do 1.1.2016 uzavřen ekodvůr.


21. 12. 2015

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU


Svozová firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. upozorňuje občany, že svoz komunálního odpadu v obci Lelekovice je přesunut z pátku 1.1.2016 na sobotu 2.1.2016.


21. 12. 2015

ZPRAVODAJ LEDEN - ÚNOR


V novém zpravodaji, který už je uveřejněn na stránkách, se s předstihem dozvíte, co se chystá v lednu a únoru.

ZPRAVODAJ LEDEN- ÚNOR 2016


18. 12. 2015

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO AUTA


Obec Lelekovice a lelekovičtí hasiči zvou na slavnostní předání a žehnání nového hasičského vozidla.

zde ke stažení

 


17. 12. 2015

PRODEJ VÁNOČNÍCH RYB


Pojízdná prodejna živých ryb pan Ševčík Zdeněk oznamuje, že bude v obci Lelekovice prodávat v pondělí 21.12.2015 a ve středu 23.12.2015 vždy ve 13.30 hod. živé ryby: Pohořelický kapr - Kapr 1.třída (do váhy 2,5 kg) 88,- Kč/kg, kapr výběr (nad 2,5 kg) 96,- Kč/kg, Amur 105,-Kč/kg, Tolstolobik 65,- Kč/kg. Prodej se uskuteční cca 1/2 hod. dle zájmu občanů u samoobsluhy.


16. 12. 2015

ZIMNÍ FOTOGRAFIE NA STRÁNKÁCH


Autory fotografií se zimní tematikou na stránkách obce jsou paní Alexandra Chlubná a pan Aleš Mikauš.


13. 12. 2015

ZIMNÍ FOTOGRAFIE NA STRÁNKÁCH


Autory fotografií se zimní tematikou na stránkách obce jsou paní Alexandra Chlubná a pan Aleš Mikauš.


13. 12. 2015

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY


Od 13.12.2015 platí nové jízdní řády. Změny na lince 41:

Nový spoj s odjezdem 7:31 hod. z Lelekovic do Brna v SO, NE, +     

Nový spoj s odjezdem 22:14 hod. z Brna-Králova Pole do Lelekovic v pracovní dny     


11. 12. 2015

STAVEBNÍ BUŇKY NA TIŠNOVCE - PROHLÁŠENY ZA ODPAD


Několikrát jsme vyzývali odbor ŽP MěÚ Kuřim, aby s námi spolupracoval ve věci odstranění "staveništních buněk" uložených bez povolení na pozemku u komunikace Tišnovka. Sdělili nám, že nemohou jednat, protože se nejedná o odpad. Stavební úřad na základě svolané obhlídky na místě vyzval vlastníky k odvezení buněk z pozemku. Ti to přislíbili, ale neuskutečnili. Požádal jsem tedy (opakovaně) odbor ŽP KÚ JmK, aby rozhodl, zda se v případě zdemolovaných a ohořelých staveništních buněk jedná o odpad nebo ne. Proběhlo místní šetření a KÚ JmK odbor ŽP vydal Rozhodnutí, že se skutečně o odpad jedná. Rozhodnutí obdrželi vlastníci pozemku a buněk, kteří se proti výroku kraje odvolali k věcně nadřízenému orgánu - Ministerstvu životního prostředí ČR. Toto přezkoumalo napadené rozhodnutí, odvolání podané vlastníky zamítnulo a potvrdilo rozhodnutí KÚ JmK , odboru ŽP, že movitá věc - 36 staveništních buněk umístěných na pozemku parc.č. 1769/2, k.ú. Lelekovice, je skutečně odpadem. Rozhodnutí MŽP ČR jsem následně předal odboru ŽP MěÚ Kuřim, aby zahájilo s vlastníky pozemku řízení ve věci odstranění nepovolené skládky odpadu. 

Jaroslav Diviš


11. 12. 2015

MATEŘSKÁ ŠKOLA - INFORMACE O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016-2017


Vydávání přihlášek  k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna 2016, denně od 8 - 16,00 hodin.
Termín odevzdání vyplněného tiskopisu je do 5. února 2016.

Informace o mateřské škole, včetně Kritérií pro přijímání, naleznete na tabuli školy, obce a na

www. mslelekovice.cz 


8. 12. 2015

VÝSTAVA - ČÍNSKÁ TUŠOVÁ MALBA


Středisko volného času Lužánky zve od 1.12.2015 do 4.1.2016, Po - Pá od 8 do 20 h. na Výstavu ChBP Step by step ... autorky paní Jany Fuksové. Bližší info v letáčku.

zde ke stažení


7. 12. 2015

VYJÁDŘENÍ PANÍ UČITELKY PETRY K INCIDENTU V ZŠ 26.11.


Ráda bych se vyjádřila k pobytu cizí osoby v ZŠ Lelekovice dne 26.11.
Obrací se na mě lidé s dotazy, o koho šlo, protože se na mě osoba
odvolávala. Vzhledem k tomu, že v Lelekovicích profesně působím a šíří se
všelijaké domněnky, musím se k situaci také vyjádřit.

V daný den v tuto hodinu jsem ve škole vůbec nebyla, osobu neznám a
odmítám, že bych s ní měla mít něco společného. Situaci vysvětluji tím, že
muž si přečetl mé jméno na nástěnce, nebo zaslechl děti povídající o
angličtině. Je vyloučeno, že by za mnou do školy někdo chodil kromě dětí
navštěvujících kroužek angličtiny (stávajících nebo bývalých studentů ZŠ
Lelekovice) a uzavřené skupinky dospělých. O celém incidentu jsem se
dozvěděla až nadcházející den prostřednictvím policie, která mě ubezpečila,
že pravděpodobně šlo pouze o náhodu. Daná osoba nemá se mnou ani se školou
nic společného.


5. 12. 2015

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ


Lesy města Brna oznamují, že ve dnech 8.- 9.12. 2015 od 8.00 do 16.00 hod. bude ve dvoře OÚ Lelekovice prodej vánočních stromků.


4. 12. 2015

VÁNOČNÍ KONCERT S MORAVANKOU


Základní umělecká škola Kuřim srdečně zve na Vánoční koncert s Moravankou. Na koncertě zahrají instrumentální soubory z Kuřimi, Veverské Bítýšky a Lelekovic, pěvecké sbory a jako hlavní host večera vystoupí legendární Moravanka Jana Slabáka se kterou zahrají i žáci z lelekovické základní školy. Koncert se koná ve čtvrtek 10. prosince 2015 v 17.30 hod. v Kulturním domě ve Veverské Bítýšce. Vstupenky je možné zakoupit u pana učitele Pavla Vydry v Lelekovicích na Základní škole ve čtvrtek a v pondělí odpoledne nebo rezervovat na tel.č. 737 259 158.


3. 12. 2015

POKYNY ŘEDITELE ŠKOLY PRO ZAJIŠTĚNÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ


Žáci i zaměstnanci byli znovu poučeni s dokumentem a postupem jak se zachovat, při různých mimořádných situacích.

Pokyny

 


3. 12. 2015

KONKURZ-ŘEDITEL/KA MŠ ČESKÁ


Obec Česká vyhlašuje konkurz na obsazení pracovníha místa ředitele/ředitelky MŠ Česká.

zde ke stažení

 


30. 11. 2015

CHODNÍK K MATEŘSKÉ ŠKOLE


Pro ty, kdo si nepřečetlI článek paní ředitelky mateřské školy popisující změny na zahradě MŠ a kolem přístupového chodníku k MŠ a podivují se nad pozůstatky kmenů u chodníku.

Zahrada mateřské školy prochází v současnosti rekonstrukcí. Podrobnosti se můžete dočíst v sekci Investiční akce na webových stránkách obce. Jsou zde uveřejněny i výkresy znázorňující úpravy, kterými zahrada a přístupový chodník projdou.

Jednou ze součástí celkové rekonstrukce zahrady je vykácení stromů kolem chodníků, tyto stromy vykazovaly známky stáří a ohrožovaly chodce. Místo starých stromů bude vysázena řada okrasných hrušní.

Stromy ve svahu kolem chodníku měly být pokáceny, ale kořeny by se neodstraňovaly, zpevňují svah.
Vzhledem k tomu, že jde o přístup k mateřské škole, vznikla myšlenka využít kmeny stromů k vytvoření dřevěných soch, které se budou vyřezávat přímo na místě do kmenů, které z tohoto důvodu zůstaly zachovány v podobě, kterou budeme vídat až do jara.

V rámci zkrášlení přístupu k MŠ bylo rovněž vyměněno veřejné osvětlení podél chodníku, kabely jsou vedeny v zemi.


29. 11. 2015

ODSTÁVKA SYSTÉMU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ KUŘIM


Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů. V souvisloti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech 24.12. až 31.12.2015 odstávka systému pro nabírání žádostí a jejich předávání. Podrobnější info v letáčcích.

zde ke stažení

 


27. 11. 2015

INFORMACE PANÍ ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY K INCIDENTU VE ŠKOLE 26.11.2015


Včera 26.11.2015 v odpoledních hodinách přišel do školy neznámý muž pod záminkou, že velmi nutně potřebuje  mluvit s uč. Petrou. Vzhledem k tomu, že p.uč. Petra opravdu v odpoledních hodinách učí  angličtinu, šla ji p. vychovatelka hledat , ale ta již v budově nebyla.  Neznámého muže po tuto dobu hlídal p.uč. Brož.  Oběma pedagogům se nakonec podařilo pod záminkou telefonátu dostat podezřelou osobu z budovy ven a okamžitě kontaktovali policii. Ta přijela téměř okamžitě.


27. 11. 2015

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ LELEKOVICE


Dne 26. ledna 2016 se bude konat zápis žáků 1. třídy šk. roku 2016/17
Zápis bude probíhat v přízemí školy Základní školy v Lelekovicích od 13.00 do 18.00 hodin.

Pozvánka k zápisu

 

 


26. 11. 2015

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA BIOODPAD


Po doplnění velkoobjemového kontejneru u hasičky bude tento na zimní období odvezen.


26. 11. 2015

UPOZORNĚNÍ - HON NA DIVOČÁKY - 27.11.2015


Lesy města Brna upozorňují občany, že zítra v pátek 27.11.2015 v době od 8 do 12 hod. se uskuteční hon na divočáky v lesích Babího Lomu. Po dobu honu bude omezen vstup do této lokality. V zájmu bezpečnosti žádáme o respektování přijatých opatření.


26. 11. 2015

EKODVŮR - DOVOLENÁ


Upozorňujeme na plánovanou dovolenou v ekodvoře ve středu 18.11.2015.

Připomínáme:
- od 1.11.2015 není odebírán stavební odpad.
- od 1.11.2015 je po dobu zimního času otvírací doba ekodvora ve středu od 16:00 do 17:30. V sobotu je otvírací doba nezměněna, 9:00 - 12:00.


11. 11. 2015

VÝDEJ STRAVY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 3.11.2015


Informace ze školní jídelny k výdeji stravy dne 3. listopadu 2015

Toho dne bylo před zahájením výdeje oběda v základní škole vyloučeno kuřecí maso, a to z důvodu nedůvěryhodnosti jeho kvality.  Dodavatel naši reklamaci uznal a vzniklou škodu nahradí v plné výši. Za nekompletní oběd rodiče žáků a zaměstnanci školy nehradí.  Školní jídelna přijala nápravná opatření, která by v budoucnu měla podobná pochybení jednoznačně vyloučit. Všem strávníkům se za nepříjemnosti omlouváme.
Eva Pešlová, ředitelka


6. 11. 2015

VÝMĚNA PRŮKAZŮ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM


Úřad práce ČR upozorňuje držitele dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením a průkazů mimořádných výhod, že je třeba si do konce roku 2015 zajistit výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1.1.2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Bližší info na letáčku.

zde ke stažení


2. 11. 2015

PRAKTICKÝ LÉKAŘ NEORDINUJE


Praktický lékař MUDr. Pospíšil Lukáš oznamuje, že v pátek 30.10.2015 neordinuje. Akutní případy ošetří Lékařská pohotovost Úrazové nemocnice Brno.


27. 10. 2015

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU


Femina feminae femininum ... , Jana Fuksová zve v pátek 6.11.2015, v 18.00 hod. na zahájení své další výstavy - oleje, kombinovaná technika v prostorách knihkupectví Librex, 1. patro Velkého Špalíčku (přes prodejnu C&A), Mečová 2, Brno. Výstava potrvá do konce roku a bude přístupná pondělí-sobota: 9.00 - 20.00, neděle: 10.00 - 18.00.


26. 10. 2015

ZPRAVODAJ LISTOPAD - PROSINEC 2015


Nové číslo  zpravodaje je možné si přečíst už nyní na webových stránkách. Ve vašich schránkách by se mělo objevit na konci příštího týdne.

ZPRAVODAJ LISTOPAD - PROSINEC


22. 10. 2015

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACÍ


V obci probíhá oprava povrchu komunikací nad kanalizačními přípojkami. Po urgencích u provádějící firmy  VS- build jsou už všechny opravované ulice označeny dopravním značením.

K zapravení děr dojde v případě příznivého počasí v pondělí a úterý příští týden - 26. a 27.10.2015.

Současně bude položen nový povrch silnice v Zahumení a na Pasekách - v pondělí, a na Tišnovce - v úterý. 

Obyvatelé Tišnovky budou včas informováni o časovém harmonogramu. Vzhledem k nemožnosti pojíždět po čerstvě položeném povrchu bude Tišnovka na určitou dobu uzavřena.


21. 10. 2015

PROGRAM ROZVOJE OBCE


S obsahem hlavní části zpracovávaného dokumentu Program rozvoje obce je možno se seznámit na webových stránkách v sekci OBECNÍ ÚŘAD -DOKUMENTY OBCE - PROGRAM ROZVOJE OBCE. K nahlédnutí též na obecním úřadě.


19. 10. 2015

PRODEJ DUŠIČKOVÉ VÝZDOBY


Zahradnictví Otmar Grolich bude v sobotu 24.10.2015 od 7.30 do 11.00 hod. u samoobsluhy prodávat dušičkové kytice, lesní kytice, dušičkové věnce, věnečky, chryzantény.

zde ke stažení


19. 10. 2015

UPOZORNĚNÍ - MOST NA HRÁZI


Na základě mostní prohlídky a následně provedeném výpočtu zatížitelnosti mostu přes Ponávku - Na Hrázi, bylo nutno snížit maximální možnou zatížitelnost tohoto mostu na 4 tuny.
Obec nemůže vydávat povolení k vjezdu vozidel s vyšší hmotností.
Most je zaměřen a v současnosti se rozhoduje o způsobu jeho opravy. 


14. 10. 2015

E.ON UPOZORŇUJE


Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č.458/2000 Sb..

zde ke stažení


7. 10. 2015

VRANOV UZAVÍRKA


Vjezd do obce Vranov ze všech směrů (Lelekovice, Šebrov, Útěchov) je uzavřen. Uzavírka  bude prodloužena do 15. 11. 2015. Vydaná povolení k vjezdu jsou nadále platná. Povolení je možné i nadále vyzvednout na OÚ v úředních hodinách. 

Podrobnější informace na stránkách obce Vranov - http://www.vranov.cz/stavba-kanalizace-a-cov/

 


5. 10. 2015

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU


AVE komunální služby a.s. oznamují, že v obci Lelekovice ve sběrném dvoře proběhne dne 31.10.2015 od 10.15  do 13.00 hod. sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

zde ke stažení


5. 10. 2015

UPOZORNĚNÍ POLICIE KUŘIM


Polici Kuřim upozorňuje občany, že se množí případy, kdy neznámý pachatel podvodně vyláká finanční hotovost od občanů. Dle popisu jde o muže 50-60 let, výška kol. 180 cm, světlé krátce střižené vlasy, hladce oholený, statnější postavy, hovoří česky bez přízvuku, možné oblečení tmavá nebo šedá snad kožená bunda a modré rifle. Pachatel si vybírá oběti z řad seniorů, kdy zazvoní u domu a pod legendou, že je ze zastupitelstva obce nebo občanského sdružení nabídne, že zajistí slevu na různé služby (pohřebné, obědy) a požaduje finanční hotovost na zakoupení kolku s tím, že se hned vrátí a slevu dojedná. V případě výskytu podezřelého kontaktuje Policii Kuřim nebo linku 158.


5. 10. 2015

JÓGA


Přijměte pozvání na další cvičení JÓGY, která bude od 7.10.2015 každou středu v čase od 17.30 do 18.30 hod., v Sokolovně Česká, cena 30,- Kč. Vezměte si podložku.


5. 10. 2015

NABÍDKY PRÁCE V REGIONU NA NAŠEM WEBU


Na našem webu - v sekci OBČAN - byla spuštěna nová služba nabízející ucelený komplexní přehled pracovních nabídek z našeho města a jejího nejbližšího okolí. Pracovní nabídky se týkají jak hlavního, tak vedlejšího pracovního poměru, brigád a nezapomíná se zde ani na nabídky práce pro osoby se zdravotním postižením. V nové sekci najdete také aktuality z trhu práce, právního rádce, a k dispozici jsou zde i kontaktní údaje na Úřad práce. Přehled nabídek zaměstnání je několikrát denně aktualizovaný.
Pracovní nabídky jsou dodávány největším pracovním portálem v České republice Prace.cz a jsou zde zahrnuty i vybrané nabídky z Úřadu práce z našeho regionu. 


30. 9. 2015

DĚTSKÁ LÉKAŘKA-POSUNUTÉ ORDINAČNÍ HODINY


Dětská lékařka MUDr. Dirhanová oznamuje, že v úterý 29.září bude ordinovat od 11.30 do 14.00 hod.


23. 9. 2015

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ


Od středy 16.9. do pátku 25.9. je firmou E.on prováděn odečet elektroměrů od všech energetických společností. V případě nedostupnosti elektroměru ponechejte odečet na viditelném místě.


22. 9. 2015

INZERCE OBČANŮ


Na základě podnětů občanů jsme na zkušební dobu zařadili rubriku INZERCE OBČANŮ.

Má sloužit občanům Lelekovice k nabídce či poptávce dětského oblečení, sportovních potřeb, drobných služeb či nabídce přebytků výpěstků ze zahrady.

V žádném případě nesmí slouži ke komerčnímu prodeji.

Obec nebude prostředníkem, vkladatel inzerátu musí poskytnout takové informace, aby mohl být kontaktován přímo.


22. 9. 2015

POLICIE ČR HLEDÁ POSILY DO TÝMU


Policie ČR hledá nové pracovníky do týmu.

zde ke stažení


21. 9. 2015

INFORMACE EMAILEM - UPOZORNĚNÍ


Chtěli bychom upozornit občany, kteří už se snažili zaregistrovat k odběru novinek z úřadu, že je nutné u potvrzovacího emailu, který je zasílán automaticky, zaškrtnout správný požadavek. Jsou zde nabízeny dvě možnosti - potvrdit odběr nebo odmítnout. U několika emailových adres bylo zaškrtnuto obojí, dojde tedy k vyřazení ze seznamu. Nebo naopak bylo zaškrtnuto ihned odhlášení bez potvrzení registrace. Tady je samozřejmě možné, že dotyčný si odběr novinek rozmyslel a odhlásil se hned.

Toto upozornění je tedy jen pro ty, kteří se zaregistrovat chtěli a žádné zprávy ještě nedostávají.


16. 9. 2015

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA


V suterénu budovy Městského úřadu Kuřim bude ve čtvrtek 24. září 2015 od 8.00 - 11.30 a 12.30 - 18.00 hod. probíhat Humanitární sbírka. Podrobnější info v letáčku.

zde ke stažení


11. 9. 2015

ZPRAVODAJ ZÁŘÍ - ŘÍJEN


Tištěná verze zpravodaje je s menším zpožděním v tiskárně. Ale už dnes si jej můžete přečíst na webových stránkách.

ZÁŘÍ - ŘÍJEN


9. 9. 2015

NOC SOKOLOVNY


TJ Sokol Lelekovice  srdečně zve na prohlídku  sokolovny s programem v pátek 11.9.2015 od 17.00 hod..

zde ke stažení

              


8. 9. 2015

SMS ZPRÁVY - ZASÍLÁNÍ DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ


Pro zájemce o zasílání zpráv a novinek z oblasti dění v obci je zřízena možnost dostávat tyto zprávy emailem. Vzhledem k tomu, že email nemusí každý občan kontrolovat pravidelně, rozhodla se obec vyzkoušet i informování občanů pomocí sms zpráv na mobilní telefony. 

Pomocí sms zpráv budou zasílány jen závažné informace typu - přerušení dodávky vody, plynu, elektrické energie a případně havarijní či urgentní situace.

Zájemci se mohou registrovat zasláním přihlašovací sms. Kdykoliv je možné se odhlásit.

Informace potřebné k zaregistrování najdete dočasně jako novinku v záložce bočního menu - SMS ZPRÁVY - v sekci OBČAN,  nastálo pak v patičce webu, kde jsou i ostatní kontakty.


8. 9. 2015

POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY-VAROVÁNÍ!


Obecní Živnostenský  úřad Kuřim informuje o dalších nekalých praktikách prodejců a poskytovatelů služeb, směřovaných především na seniory.

zde ke stažení


7. 9. 2015

HLEDAJÍ SE NOVÍ MLADÍ HASIČI


Sbor dobrovolných hasičů hledá nové členy do kroužku mladých hasičů. Vítáni jsou chlapci i dívky ve věku 5 - 13 let.

NÁBOROVÝ LETÁČEK


3. 9. 2015

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ


Pro potřeby zpracování programu rozvoje obce proběhne dotazníkové šetření pro podnikatele a zájmové skupiny, spolky. Dotazníky zde ke stažení. Vyplněné odevzdávejte, prosím, na obecním úřadě nebo zasílejte na email slečně Chaloupkové, která je vypracovala pro potřeby své magisterské práce a  bude je zpracovávat. Děkujeme.

DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE

DOTAZNÍK PRO ZÁJMOVÉ SKUPINY A SPOLKY

markychaloupkova@seznam.cz

 


2. 9. 2015

NOVÉ RANNÍ SPOJE LINKY Č.41


Od 1.9.2015 platí nové jízdní řády. Linka č.41 posílila v ranní špičce o tři spoje, vyjíždějící z Vranova. Ze zastávky Lelekovice - U Kříže vyjíždí v 5:41, 6:48, 8:01.


2. 9. 2015

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU


V sobotu 5.9.2015 proběhne v ekodvoře sběr velkoobjemového odpadu. V době od 9:00 do 12:00.


2. 9. 2015

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE OBECNÍHO ÚŘADU


Ve dnech 1.9. až 4.9.2015 je z důvodu dovolené kancelář obecního úřadu Lelekovice uzavřena.Úřední ověřování podpisů a listin a výpisy z Czech POINT provádí Obecní úřad Česká a Městský úřad Kuřim.


31. 8. 2015

UZAVÍRKA STÁTNÍ SILNICE VRANOV


Upozorňujeme občany, že z důvodu výstavby splaškové kanalizace bude od 1.9. do 30.9. 2015 úplná uzavírka státní silnice v obci Vranov.


31. 8. 2015

PROTESTNÍ AKCE V LELEKOVICÍCH


Oznamujeme občanům, že v pondělí 31.8.2015 v 7.00 hod. se uskuteční na návsi na přechodu u hotelu Babí Lom protestní akce za účelem zveřejnění havarijního stavu státní silnice. Záměrem bude zastavovat těžká nákladní auta vozící kamení z lomu. Prosíme především Ty, kteří jsou ohrožováni, ale i ostatní občany, aby se akce zúčastnili. O akci byla informována redakce zpravodajství České televize. Přijďte podpořit snahu obce o opravu státní komunikace. Akci připravuje Iva Bittová za podpory obce.


27. 8. 2015

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ LELEKOVICE


Zahájení školního roku 2015/2016 v Základní škole Lelekovice.

zde ke stažení


27. 8. 2015

KROUŽKY A KURZY KERAMIKY


Kroužky a kurzy keramiky a tvořivých činností ve výtvarné dílně Lelekovice.

zde ke stažení


26. 8. 2015

STAV BUDOVÁNÍ PŘECHODU A UZLU


PŘECHOD U ŠKOLY

Dle informací pana stavbyvedoucího ze dne 24.8.2015 by měl být termín dokončení stavby přechodu u školy dodržen. Přechod je zadlážděný, zbývá osadit sloupy veřejného osvětlení a zapravit přechodovou hranu nájezdu. Chodník bude dodlážděný, ve čtvrtek, případně pátek se bude pokládat asfalt na souběžnou komunikaci. Dále bude osazena dešťová vpusť a zadlážděno odbočení komunikace pro zásobování samoobsluhy. Dodavatel stavby řeší se SÚS zapravení spáry mezi silničními obrubníky a komunikací. Ve čtvrtek bude na kontrolním dni dořešeno umístění dopravního značení. Včera při jednání se zástupcem SÚS JmK na místě Ing. Harašta přislíbil opravu rozlámané dešťové vpusti u autobusové zastávky. Termín nebyl schopen určit.

PŘESTUPNÍ UZEL

Na přestupním terminálu se dnes (25.8.2015) frézuje povrch státní silnice, do konce týdne by měl být povrch této komunikace hotový. Naše komunikace by se měly asfaltovat v první polovině září. Kolaudace stavebních objektů Drážním úřadem z Olomouce se uskuteční 10.9.2015, objekty povolované MěÚ Kuřim by se měly kolaudovat 22.9.2015, čeká se na dodávku zábradlí.

OPRAVA KOLEJÍ A NÁSTUPIŠŤ

Dle informací od hlavního manažera rekonstrukce kolejí termín ukončení výluky provozu na trati 31.8.2015 platí.


25. 8. 2015

NOVÁ FOTBALOVÁ SEZONA ZAČALA


V neděli začala nová fotbalová sezona utkáním našeho "A" mužstva.

Více se dozvíte v krátkém reportu níže nebo na www.aclelekovice.estranky.cz

 

Neděle 23.8.2015   - Městský přebor Brno-město - muži

AC Lelekovice - Slovan B   4:3 (2:1)

branky domácích:

Dufek Kryštof (30. min.), Lukšo Marek (39. min.), Hakl Petr (71. mim.), Vlasák Jakub (77. min.)

85 diváků

Na úvod sezony pro náš "rekonstruovaný" tým velmi důležité vítězství.

Úvod zápasu patřil jednoznačně hostům, kteří naše borce pustili k první střele na bránu až ve 21. minutě. Zmatek, nepřesnost, nerozehranost budila u diváků velké rozpaky. Přišla 20. minuta a domácí lovili zákonitě ze své sítě poprvé míč. Štastnou a krásnou střelou však brzy srovnal Kryštof Dufek. A to chlapy nakoplo. Srovnali hru a po závaru přidali druhou branku. Trefil se Marek Lukšo. V druhé půli již domácí předváděli lepší hru a tahali za delší konec. Přidali třetí kombinačně velmi pohlednou branku po úniku Marka Lukša a zakončení Petra Hakla. Bohužel potom dvakrát ve vyložených šancích zklamali a přišel trest . Hrubá chyba obrany znamenala snížení skóre  na 3:2 a začali nervy. Lelekovice se však nevzdaly a opět utekly o dva góly. Branku vstřelil kapitán Kuba Vlasák. Nervozita hráčů gradovala, sudí přidal několik podivných verdiktů a začalo to vřít. Fauly, strkanice, nadávky, prostě okresní přebor. Nervy na uzdě neudržel skoro tradičně domácí gólman a naprosto zbytečně a hloupě při výkopu fauloval hostujícího ofenzívního hráče. Žlutá karta není pro samotného viníka tak strašným trestem, ale nařízená a proměněná penalta znamenající dotažení průběžného výsledku na rozdíl branky je pro celý tým doslova podpásová. Bohužel Sedli je nepoučitelný a začíná to být na pováženou. Na štěstí to borci do konečného hvizdu uhráli a ubránili. Všichni jsme si oddechli a radovali se z velmi důležitého vítězství, které může naše Áčko do celé sezony nakopnout.


25. 8. 2015

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE


Veřejné jednání Zastupitelstva obce Lelekovice v pondělí 31.8.2015 v 18.00 hod. v Zasedací místnosti Obecního úřadu.

 


21. 8. 2015

ODVOLÁNÍ DOBY ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU


Hejtman Jihomoravského kraje  odvolal dobu zvýšeného nebezpečí požáru s účinností od 18. srpna 2015 od 12 hod..

 


19. 8. 2015

NOVÁ RUBRIKA


V rubrice INFORMACE Z OKOLÍ se dozvíte o akcích pořádananých v nejbližším okolí. Budou zde zveřejňovány i inzeráty a informace, které se netýkají přímo Lelekovic, ale mohly by lelekovické občany zaujmout.


11. 8. 2015

DOBA ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU


Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil s platností od 3.7. 2015 do odvolání

 • zákaz rozdělávání ohně
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů
 • používání zábavné pyrotechniky

Podrobnější informace na úřední desce.


11. 8. 2015

MINIŠKOLKA OD ZÁŘÍ OPĚT V PROVOZU


1.9.2015 zahajuje opět provoz Miniškolka - Poňava 68, 
Více na stránkách:
www.miniskolka.lelekovice.info


9. 8. 2015

MOŽNOST ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ Z OBCE NA EMAIL


Vážení spoluobčané, v případě zájmu dostávat důležité informace o dění v obci na Váš email, zaregistrujte svoji emailovou adresu v patičce webových stránek. Kdykoliv se budete moci odhlásit.


5. 8. 2015

EKODVŮR - DOVOLENÁ


Z důvodu dovolené bude ekodvůr od soboty 8.8.2015 do soboty 15.8.2015 uzavřen.
Otevřeno od středy 19.8.2015


4. 8. 2015

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY


Ve čtvrtek 6.8. a 7.8.2015 bude přerušena dodávka elektrické energie:

více informací


3. 8. 2015

SVOZ PDO - ČTRNÁCTIDENNÍ


Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9.2015.
 


28. 7. 2015

UZAVÍRKA PRUHŮ NA RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACI


Firma GEFAB oznamuje, že v době od 7.7. do 31.8.2015 dojde k uzavírce pruhů na rychlostní silnice R 43 v úseku čerpací stanice East Oil do konce čtyřpruhu, tj. za obcí Česká . více informací...                   


28. 7. 2015

VÝLUKA NA ŽELEZNICI


Od 15. 6. 2015 do 31. 8. 2015 proběhne velká výluka na železniční trati mezi Brnem a Tišnovem. Vlaky linek R3 a S3 budou nahrazeny autobusy. Všechny podrobnosti naleznete zde...


28. 7. 2015

Voz PDO (čtrnáctidenní) - 15.5., 29.5., 12.6., 26.6.2015.10. 6. 2015

Sběr velkoobjemového odpadu


Obecní úřad oznamuje občanům, že v sobotu 20. června proběhne v ekodvoře sběr velkoobjemového odpadu. Odběr ostatního odpadu bude omezen.


8. 6. 2015

Přerušení dodávky elektrické energie v pondělí 22. června


E.on oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v pondělí 22. června od 8.00 do 12.00 hod.. Vypnutá oblast ul. Hlavní od č.p. 465 směrem k ul. K Radosti, celá ul. K Radosti a ul. Tišnovka.


7. 6. 2015

Svozová firma van Gansewinkel upozorňuje občany


Svozová firma van Gansewinkel upozorňuje občany, že do žlutých nádob na plasty nepatří fólie z bazénů, stavební plasty a novodurové trubky. Tyto odpady lze odevzdávat do sběrných dvorů, případně při sběru velkoobjemového odpadu.


6. 6. 2015

Velká výluka na železniční trati mezi Brnem a Tišnovem


Od 15. 6. 2015 do 31. 8. 2015 proběhne velká výluka na železniční trati mezi Brnem a Tišnovem. Vlaky linek R3 a S3 budou nahrazeny autobusy. Všechny podrobnosti naleznete zde...


5. 6. 2015

PROVOZNÍ ŘÁD rozhledny na Babím lomě.


PROVOZNÍ ŘÁD rozhledny na Babím lomě.


3. 6. 2015

Využití tělocvičny - kontakt


Zájemci o využití tělocvičny na cvičení mohou kontaktovat p. Leciána, tel: 604 826 122.


2. 6. 2015

Oddíl kopané hledá pro tým přípravky a žáků další mladé fotbalisty


TJ AC Lelekovice, oddíl kopané hledá pro tým přípravky a žáků další mladé fotbalisty. Přihlásit se mohou v době tréninků na fotb. hřišti na Poňavě. Bližší info získáte na www.aclelekovice.estranky.cz


1. 6. 2015

TJ Sokol Lelekovice - Oddíl volejbalu hledá nové členy ve věku 18 a více


TJ Sokol Lelekovice - Oddíl volejbalu hledá nové členy ve věku 18 a více. Zájemci kontaktujte p. Leciána na tel.: 604 826 122, nebo na e-mail: 

sokol.lelekovice@seznam.cz


30. 5. 2015

NÁKRESY koordinační situace 1. a 2. etapy


NÁKRESY koordinační situace 1. a 2. etapy rekonstrukce dopravního prostoru v ul. Hlavní. (Zvýšený přechod u školy)


29. 5. 2015

Návrh územního plánu obce Lelekovice


Návrh územního plánu obce Lelekovice


27. 5. 2015

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje


Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Po zadání názvu obce uvidíte co by se Lelekovic mohlo dotýkat a můžete případně podat připomínky, či vyjádřit svůj názor...

Přestupní uzel, zastávka ČD Česká - Lelekovice. Zahájení stavby 5.1.2015. Ukončení stavby : září 2015. Dodavatel: HABAU CZ s.r.o. Cena : 14 913 853,- Kč. Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod. Na financování se dále podílí obec lelekovice a obec Česká. NÁKRES STAVBY přestupního uzlu.


25. 5. 2015

Od 1.1.2015 OZV č.4/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování


Od 1.1.2015 OZV č.4/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Článek 6 - osvobození a úlevy - odst. 1 písm. a) zní: Děti, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dovršily 10. rok věku, ve kterém jim dle vyhlášky vzniká poplatková povinnost. Splatnost poplatku za komunální odpad je od 1.2. do 30. 6. 2015. Cena na jednu osobu je 450,- Kč. Poplatek za komunální odpad je vybírán na základě OZV Obce Lelekovice, zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Osoba poplatník je daňovým subjektem a je povinen se přiznat k poplatku ohlášením nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, stejným způsobem ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří OÚ poplatek platebním výměrem. Od 1.1.2015 OZV č.4/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Článek 6 - osvobození a úlevy - odst. 1 písm. a) zní: Děti, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dovršily 10. rok věku, ve kterém jim dle vyhlášky vzniká poplatková povinnost.
Splatnost poplatku za komunální odpad je od 1.2. do 30. 6. 2015. Cena na jednu osobu je 450,- Kč. Poplatek za komunální odpad je vybírán na základě OZV Obce Lelekovice, zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Osoba poplatník je daňovým subjektem a je povinen se přiznat k poplatku ohlášením nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, stejným způsobem ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří OÚ poplatek platebním výměrem.
Poplatek ze psů - platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která platí obci příslušné podle místa trvalého pobytu. Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců - jeden 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč.
Poplatek za zhodnocení pozemku (užívání dešť. kanalizace) byl zrušen.
Poplatky lze uhradit hotově do pokladny OÚ, složenkou, bankovním převodem na účet č. 4829641/0100. Při platbě přes bankovní účet z důvodu identifikace platby vždy vyplňte specifický symbol - pro všechny poplatky uvádějte číslo popisné domu, za pomlčku číslo orientační. Variabilní symbol - pro PDO 1340, pro psy 1341. Platby z důvodu rozlišení provádějte každou samostatně (PDO, pes, ). Po obdržení platby Vám bude vydána samolepka na popelnici.


1. 12. 2014

Obecní úřad prosí občany, pokud si všimnou nesvítící nebo zhasínající lampy veřejného osvětlení, aby tuto skutečnost nahlásili do kanceláře OÚ.7. 11. 2014
Zprávy

    INFORMACE

JAK ZÍSKAT INFORMACE O DĚNÍ V OBCI?

Obecní úřad rozšířil možnosti, kterými můžete být, pokud se zajímáte o dění v obci, informováni o důležitých a zajímavých akcích, či jak můžete být upozorněni na závažné situace. Jsou to:

 1. Zpravodaj - tradiční tištěný zpravodaj obce Lelekovice,distribuovaný do všech domácností v obci
 2. Webové stránky obce www.lelekovice.cz kde se můžete přihlásit k odběru novinek a zpráv - dolní modrá lišta - NOVINKY EMAILEM

Chtěli bychom upozornit občany, kteří se snažÍ zaregistrovat k odběru novinek e-mailem, že je nutné u potvrzovacího emailu, který je ihned automaticky zasílán zpět na vaši adresu, zaškrtnout správný požadavek. Jsou zde nabízeny dvě možnosti - potvrdit odběr nebo odmítnout. 

     3. Rozhlas – není dostupný na všech místech a proto je nově zřízena možnost dostávat SMS zprávy s hlášením rozhlasu

     4. SMS zprávy - MOBILNÍ ROZHLAS

SMS zprávy jsou nově doručovány občanům pomocí služby MOBILNÍ ROZHLAS. Noví zájemci o zasílání SMS zpráv se mohou zargeistrovat: