Obec Lelekovice
Lelekovice

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

-

I v roce 2021 je v rozpočtu obce vyčleněna částka pro Vaše nápady a projekty jak vylepšit veřejný prostor obce.

Pro letošní rok je stejně jako v minulých letech vyhrazeno 250 tis. Kč.

Návrhy v rámci participativního rozpočtu můžete podávat  do pátku 12. února 2021.

Pro návrhy platí, že:

 1. nesmí porušovat platné právní předpisy ČR a EU,
 2. musí být podávány na investiční a neinvestiční akce,
 3. náklady na realizaci nesmí překročit celkovou částku stanovenou k rozdělení (participativní části rozpočtu),
 4. investiční a neinvestiční akce musí být realizovány ve veřejném prostoru (veřejných prostranstvích) na území obce Lelekovice,
 5. investiční a neinvestiční akcí se rozumí provedení stavební nebo jiné činnosti vedoucí k pořízení nového či zhodnocení stávajícího movitého nebo nemovitého majetku obce Lelekovice,
 6. zastupitelé obce při sestavování rozpočtu určí částku, která bude určena na participativní část rozpočtu.
   

Návrhy je možné podávat:

 1. písemně na adresu: Obecní úřad Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31, Lelekovice,
 2. e-mailem na adresu: lelekovice@gmail.com
 3. osobně na podatelně Obecního úřadu Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31, Lelekovice.

 

Navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště a telefon či e-mail.

V zpravodaji březen - duben budou zveřejněny projekty vybrané do ankety.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...