Obec Lelekovice
Lelekovice

SLOVO STAROSTY OBCE - ZELEŇ

-

Firma E.ON musí z důvodu dodržení ochranného pásma pod vedením velmi vysokého napětí na začátku obce vykácet vzrostlou zeleň. Pod uvedeným vedením je přípustná zeleň jen do výšky 3 m. Po vykácení takovou zeleň na uvolněné místo ve spolupráci s ADAM - zahradnická a.s. vysadíme.
 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...