Obsah

    HASIČI

HASIČKAHasičský sbor byl v Lelekovicích ustaven v roce 1884.
Dnes se schází v místní požární zbrojnici, u níž je také hřiště.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lelekovice je zřízena na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Organizační struktura jednotky odpovídá vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění Vyhl. 226/2005 Sb. Jednotka SDH obce Lelekovice je místní jednotkou pro obec Lelekovice a obec Česká, se kterou je uzavřena smlouva podle §69a zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice je zařazena podle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje do kategorie JPO III. Z toho vyplývá, že je předurčena i pro zásahy mimo území zřizovatele, tj. obce Lelekovice a k nahlášené události musí vyjet do deseti minut.

Více informací, včetně podrobné historie, informací o výjezdech našich hasičů je možné nalézt na

www.hasici-lelekovice.cz

Kontakty:
K Hasičce 60/3
Lelekovice 664 31

 

Starosta SDH                                          

Velitel JSDH                                                    

Vedoucí kolektivu mladých hasičů

Vlastimil Beran
737 736 649

Pavel Krejčí
734 733 725

Irena Wolfová
774 274 682

 

POŘÍZENÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY ZA PŘISPĚNÍ JMK v r. 2019