Obsah

    HASIČI

HASIČKAHasičský sbor byl v Lelekovicích ustaven v roce 1884.
Dnes se schází v místní požární zbrojnici, u níž je také hřiště.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lelekovice je zřízena na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Organizační struktura jednotky odpovídá vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění Vyhl. 226/2005 Sb. Jednotka SDH obce Lelekovice je místní jednotkou pro obec Lelekovice a obec Česká, se kterou je uzavřena smlouva podle §69a zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice je zařazena podle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje do kategorie JPO III. Z toho vyplývá, že je předurčena i pro zásahy mimo území zřizovatele, tj. obce Lelekovice a k nahlášené události musí vyjet do deseti minut.

Více informací, včetně podrobné historie, informací o výjezdech našich hasičů je možné nalézt na

www.hasici-lelekovice.cz

Kontakty:
K Hasičce 60/3
Lelekovice 664 31

 

Starosta SDH                                          

Velitel JSDH                                                    

Vedoucí kolektivu mladých hasičů

Vlastimil Beran
737 736 649

Pavel Krejčí
734 733 725

Irena Wolfová
774 274 682