Navigace

Obsah

    MATEŘSKÁ ŠKOLA

fotkaMateřská škola s kuchyní  je vzdělávací předškolní zařízení s celodenním provozem pro 76 dětí a 203 strávníky.
Kompletní provoz je soustředěn do patrové budovy, která byla postavena svépomocí občany Lelekovic a uvedena do provozu v r. 1981. Revitalizace domu byla uskutečněna v roce 2013. V roce 2018 byla nad kuchyní přistavěna jedna třída.

Vzdělávací program má název Sejdeme se pod Lelkovníkem aneb Školka vlídná k dětem a k přírodě

Další programové aktivity jako výchovu k ochraně životního prostředí, přípravu na školu, tvoření, společné akce pro celou rodinu a další probíhají v době pravidelného provozu a jsou realizovány pedagogy bezúplatně.

 

Mateřská škola
Lelekovice 13
664 31Lelekovice

541232292 - školka
541232548 - jídelna
http://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 
217468667/0600 GE Money Bankskolka.lel@volny.cz
jidelna.lel@volny.cz