Navigace

Obsah

    TJ SOKOL LELEKOVICE

SOKOLOVNATJ Sokol Lelekovice byl založen 11. 5. 1919. Ustavující valná hromada se konala v hostinci
K. Leichera za přítomnosti 75 členů a 2 zástupců župy J. Vaníčka z Brna. 

Prvním starostou byl zvolen Jan Slavíček, mlynář z Lelekovic. Od té doby se vystřídala v této funkci řada občanů z Lelekovic. Momentálně TJ Sokol vede  Zbyněk Lecián.

Od svého založení byla činorodou jednotou, která organizovala cvičení dospělých, dorostu a hlavně žactva. Navázala také na tradici Čtenářského spolku v pořádání divadelních představení, pořádala besedy, přednášky, plesy, hody a velké Národní pouti.
V 60. Létech minulého století se jednota postarala o vybudování rozhledny Babí lom, která byla slavnostně otevřena dne
15. května 1961. A tato rozhledna slouží dodnes.
V 80. letech minulého století fungoval pod TJ Sokol několik let i jezdecký oddíl.

Velké úspěchy docílil i dlouholetý náčelník Dušan Peterka ve výchově mládeže ve všestrannosti, kde jeho svěřenci měli vynikající výsledky i v celorepublikových soutěžích sokolské všestrannosti.
Nejúspěšnější sportovkyní ve své kategorii byla Nela Peterková, která se v roce 2004  stala celkovou vítězkou a skvělý výsledek zopakovala i v roce 2006. V tomto roce získal celkové prvenství i Vítek Peterka.

Na skvělé výsledky navázali v roce 2008 i Přikryl Matěj, který se z 24 závodníků celé republiky umístil celkově na 5. místě a Pospíšil Lukáš na místě 20.
V roce 2009 se ve všestrannosti umístil Pospíšil Lukáš  z 23 závodníků celé republiky celkově na 3. místě a Geierová Kateřina na 23. místě z 43 závodnic.

V dnešní době se jednota zaměřuje hlavně na mládež a hlavním sportem vedle sokolské všestrannosti je odbíjená,florbal, badminton a turistika.
Od roku 2001 se začaly organizovat volejbalové turnaje, kterých se účastní družstva z širokého okolí.
Od roku 2003 se pořádá Lelekovická volejbalová liga smíšených družstev.  
Od roku 2006 se pořádá florbalový turnaj „O děravý míček“

Vedle sportovní činnosti se dnes jednota zabývá i kulturní činností a organizuje spoustu společenských akcí. Více najdete na sokolských webových stránkách www.sokollelekovice.wz.cz   (ve výstavbě www.sokollelekovice.cz )

Pravidelné akce:

 • Leden až duben   LVL - Lelekovická volejbalová liga
 • Leden  badmintonový turnaj smíšených dvojic
 • Leden , únor  rekreační volejbalový turnaj smíšených družstev
 • Začátkem roku  dětský karneval
 • Březen  Lelekovické divadelní odpoledne nebo víkend
 • Duben  župní přebor ve volejbalu smíšených družstev
 • Duben  župní přebor ve floorballu muži
 • Duben  velikonoční volejbalový turnaj smíšených družstev
 • Červen  Lelkování na Skalce součástí je soutěž ve vaření na otevřeném ohni Lelešus
 • Olympijský běh
 • Září  Noc sokoloven
 • Říjen  country bál
 • Listopad  volejbalový turnaj smíšených družstev
 • Listopad  rekreační volejbalový turnaj smíšených družstev
 • Prosinec  vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev

 

V rámci TJ zde funguje:
Odbíjená -  děti se scházejí v pondělí pod vedením p. Pospíšila,
                    dospělí se scházejí v pondělí pod vedením pí. Klimešové
                    a v úterý pod vedením p. Leciána
Florbal žactvo - se schází v úterý pod vedením  Jakuby Leciána
Florbal družstvo Tupouni - vede Jakub Lecián , momentálně trénují každý pátek v Brně
Všestrannost - děti se scházejí ve středu pod vedením pí. Tomanové
Cvičení nejen pro ženy – je ve středu pod vedením  pí. Tomanové
Divadelní kroužek - se schází ve čtvrtek a pátek  pod vedením pí. Pospíšilové
Tur. oddíl Bloudilové a Loudilové - vede pí. Leciánová
 

Kontakt:
Zbyněk Lecián 

tel. 604 826 122

sokol.lelekovice@seznam.cz
www.sokollelekovice.wz.cz 
(ve výstavbě www.sokollelekovice.cz )