Navigace

Obsah

    ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLAŠkola byla založena v roce 1887.

V současné době ji navštěvuje v pěti ročnících přibližně 140 dětí z Lelekovic, České a dalších obcí. Výuka probíhá od školní roku 2007/08 podle vzdělávacího programu Pěšina, který svým pojetím vytváří předpoklady k tomu, aby cesta vzdělávání žáků mohla mít co možná nejdelší trvání a byla stále rozvíjejícím prvkem osobnosti dítěte. 

 

Vzdělávací program charakterizuje motto:

 „…z důvěrně známých míst tě bezpečně povede do širokého světa poznání."

Škola nabízí široký výběr mimoškolních aktivit pro děti, pestrost pořádaných akcí v rámci výuky, zaměřuje se na pěstování dobrých mezilidských vztahů a sociálních vazeb mezi vrstevníky, na vnímání životního prostředí jako neoddělitelné součásti našeho života. Rodinná atmosféra ve škole, pozitivní myšlení dětí i dospělých - to vše by mělo podněcovat zájem žáků o vzdělání a zároveň je aktivně chránit před negativními vlivy sociálně patologických jevů současné společnosti.
Při škole pracuje Klub rodičů a rada školy.

www.zslelekovice.cz 

 
Hlavní 102/32
664 31
tel: 541232247