Navigace

Obsah

   INVESTIČNÍ AKCE V REALIZACI

OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZAHUMENÍ - viz. odkazy níže

01 Technická zpráva

02 Situace

05.1_Příčné řezy

05.2 Příčné řezy

05.3 Příčné řezy

 

PŘÍSTAVBA ZŠ LELEKOVICE

Na podzim 2017 byly vyzvány projekční či architektonické kanceláře ke zpracování projektové studie investičního záměru „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Lelekovice“, která měla obsahovat komplexní řešení kapacitních potřeb školy včetně případných stavebních úprav stávajících objektů a návrh rekonstrukce vnitřních prostor. Z obdržených návrhů bylo vybráno řešení vypracované Ing. arch. Gustavem Křivinkou. 

fotofoto

 

 

 

ŘEZ

Březen 2019
Informace o obdržení dotace na výstavbu ve výši 15 mil. korun.
Zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Červen 2019
Zastupitelstvo obce schválilo vybraného dodavatele na stavbu „Základní škola Lelekovice – přístavba základní školy“ firmu KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 255 24 241 za cenu bez DPH 18. 577.733,00 Kč, s DPH 22.479.057,00 Kč.

Podzim 2019
Začátek realizace.

foto