Navigace

Obsah

    MOST NA HRÁZI - REKONSTRUKCE, VYBUDOVÁNÍ NOVÉ LÁVKY 

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu mostu bylo přikročeno k jeho rekonstrukci.
V první fázi stavby bude zbudována lávka pro pěší, tak aby chodci nebyli omezováni a ohrožováni při rekonstrukci, ale měla by zvýšit bezpečnost pohybu chodců i v budoucnu. V druhé fázi dojde k opravě mostu.

K předání díla by mělo dojít do devíti měsíců od předání staveniště.

Vzhledem k tomu, že do lokality není jiný regulérní příjezd, bude stavba prováděna za provozu. Určitě dojde v určitých časových úsecích k omezení dopravy, proto apelujeme na všechny, aby při projíždění stavbou zvýšili pozornost a respektovali pokyny pracovníků stavby a dopravní značení. Dodavatel stavby má povinnost o dopravním omezení dotčené občany v dostatečném předstihu informovat. 

První uzavření mostu - pondělí 13.listopadu 2017 - 12.00 - 13:00 hodin.

Prosinec 2017
Vedle mostu v ulici Na Hrázi byla uvedena do zkušebního provozu nová lávka. Oprava mostu se komplikuje, protože po odkrytí boční římsy se jeví stav nosné desky mostu v horším stavu, než projektant předpokládal. V zimní přestávce musí projektant navrhnout optimální řešení pokračování opravy s ohledem na nutnost minimálního omezení provozu po mostě. Vyzýváme občany, aby při průjezdu přes most dbali zvýšené opatrnosti, pokynů dopravního značení a pracovníků stavby. 

Červen 2018
Stavba je před dokončením. Ještě nás čeká krátká úplná uzavírka kvůli frézování povrchu a asfaltování.
Termín ukončení stavby je posunut vzhledem k přepracování projektu z důvodu změny technologie výstavby, která vyvstala po odstranění části starých vrstev mostu, na 16. července 2018.

PŘEHLEDNÝ VÝKRES - SITUACE

 JAK PROBÍHALA PŘÍPRAVA AKCE

14.březen 2016
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace na opravu mostu přes Ponávku v ulici Na Hrázi, se společností SHP za cenu 237.800,-Kč, cena včetně nové lávky 305.400,-Kč, ceny jsou bez DPH.

Červen 2016
Projektanti dokončili dokumentaci na „Rekonstrukci mostu Na Hrázi“ a na souběžnou novou lávku pro pěší. Podává se žádost o stavební povolení.

2017
Bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Červen 2017
26.6.2017 zastupitelé schválili firmu Stavby a statika, s.r.o., z Třince, která jako jediná z osmi oslovených podala nabídku a s cenou 2,753.331,-Kč bez DPH.
Firma řeší provoz do lokality Pindula a Plástky v době rekonstrukce.