Navigace

Obsah

    PÁLENÍ SUCHÉHO ROSTLINNÉHO ODPADU, VÝVOZ KONTEJNERŮ...


PÁLENÍ 

Je zakázáno vypalování suché trávy. Dle OZV č. 1/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci lze v otevřeném ohništi spalovat suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami (vyhrabaná tráva, listí, dřevo) a to tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí kouřem. Suché rostlinné materiály lze spalovat v období celého roku v úterý, pátek a sobotu, pokud na tyto dny nepřipadá státem uznaný svátek. Je zakázáno spalovat suché rostlinné materiály v době od 20:00 hod. do 8:00 hod. příštího dne.

SEKÁNÍ

Sekání trávy motorovými sekačkami, kácenÍ stromů a řezání dřeva motorovými pilami je zakázáno provádět v ranních a večerních hodinách a o nedělích a svátcích.

SVOZ KONTEJNERŮ

Kontejnery na bioodpad jsou rozmístěny v obci a v Ekodvoře celoročně. Od 1. 4. do 31. 10. se sváží 2x týdně v pondělí a pátek, v zimním období dle naplněnosti (velkoobjemový kontejner v Ekodvoře je umístěn jen v letním období a je vyvážen dle naplněnosti). Do kontejnerů lze ukládat: seno, slámu, posečenou trávu, listí, květiny, kořeny i se zeminou), zbytky ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu, sáčky od čaje, zbytky pečiva, kousky větví stromů i keřů (nastříhané a jinak zpracované do 30 cm).

Kontejnery na plast se vyváží ve středu.

Kontejnery na papír se vyváží ve středu.

Kontejnery na sklo. Do kontejneru na sklo nepatří: drátěné sklo, zrcadla, znečištěné sklo od barev, keramika - toto lze uložit v Ekodvoře.

 

PLAST

PAPÍR

SKLO

BIO

četnost svozu

1x týdně

1x týdně

1x za 60 dní

2x týdně

den

středa

středa

 

pondělí, pátek

 

Kontejner na stavební suť v Ekodvoře - stavební suť se začne odebírat dle počasí v měsíci dubnu.

Mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - 2x ročně (jaro, podzim), datum vždy upřesněno na stránkách obce.