Obec Lelekovice
Lelekovice

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022

Již několik let po sobě byla v rozpočtu obce vyčleněna finanční částka pro realizaci projektů na vylepšení obce, které vzešly z návrhů občanů. Namátkou lze vyjmenovat několik realizací – komunitní místo na Pasekách, pumptrack na hřišti u hasičky, zástěny na kontejnery v Podemlýně, chodník Na Hrázi, haťový chodník na začátku Pěšiny. 

I v roce 2022 je v rozpočtu obce vyčleněná částka zhruba v loňské výši – 250.000 Kč – pro vaše nápady a projekty, jak vylepšit veřejný prostor. Návrhy v rámci participativního rozpočtu můžete podávat od 1. ledna 2022 do 28. února 2022. Čím podrobnější a propracovanější návrhy zašlete, tím větší šanci na zařazení do ankety a realizaci budete mít.

Z došlých návrhů zastupitelé vyberou ty, které je možno realizovat, a tyto postoupí do veřejné ankety. Realizovat se pak budou návrhy, které dostnau nejvíce hlasů občanů a které se finančně vejdou do částky určené pro participativní rozpočet.
 

Pro návrhy platí, že:
a) nesmí porušovat platné právní předpisy ČR a EU

b) musí být podávány na investiční a neinvestiční akce

c) náklady na realizaci nesmí překročit celkovou částku stanovenou k rozdělení (participativní části rozpočtu)

d) investiční a neinvestiční akce musí být realizovány ve veřejném prostoru (veřejných prostranstvích) na území obce Lelekovice

e) investiční a neinvestiční akcí se rozumí provedení stavební nebo jiné činnosti vedoucí k pořízení nového či zhodnocení stávajícího movitého nebo nemovitého majetku obce Lelekovice

Návrhy je možné podávat:
a) písemně na adresu: Obecní úřad Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31, Lelekovice

b) e-mailem na adresu: lelekovice@gmail.com

c) osobně na podatelně Obecního úřadu Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31, Lelekovice

Navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště a telefon či e-mail.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...