Obec Lelekovice
Lelekovice

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2023

Stejně jako vloni i v roce 2023 bude v rozpočtu obce vyčleněna finanční částka pro realizaci projektů na vylepšení obce, které vzejdou z návrhů občanů. V loňském roce byly občany navrženy čtyři vylepšení, realizovány byly Osvětlení workoutového hřiště na Hasičce podle Daniela Jakubíka a upraveno okolí „U křížku“ dle Ivo Bartáka.

I v roce 2023 je tedy v rozpočtu obce vyčleněna částka zhruba v loňské výši pro vaše nápady a projekty, jak vylepšit veřejný prostor. Návrhy v rámci participativního rozpočtu můžete podávat od 1. ledna 2023 do 15. února 2023. Čím podrobnější a propracovanější návrhy zašlete, tím větší šanci na zařazení do ankety a realizaci budete mít.

Pro návrhy platí, že:
a) nesmí porušovat platné právní předpisy ČR a EU
b) musí být podávány na investiční a neinvestiční akce
c) náklady na realizaci nesmí překročit celkovou částku stanovenou k rozdělení (participativní části rozpočtu)
d) investiční a neinvestiční akce musí být realizovány ve veřejném prostoru (veřejných prostranstvích) na území obce Lelekovice
e) investiční a neinvestiční akcí se rozumí provedení stavební nebo jiné činnosti vedoucí k pořízení nového či zhodnocení stávajícího movitého nebo nemovitého majetku obce Lelekovice

Návrhy je možné podávat:
a) písemně na adresu: Obecní úřad Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31, Lelekovice
b) e-mailem na adresu: lelekovice@gmail.com
c) osobně na podatelně Obecního úřadu Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31, Lelekovice

Navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště a telefon či e-mail.

 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...