Navigace

Obsah

    EKODVŮR

EKODVŮRSběrné středisko odpadu

K Hasičce
664 31 Lelekovice

 

 

 

 

LETNÍ ČAS

ZIMNÍ ČAS

STŘEDA

16:00 - 18:00 16:00 - 17:30

SOBOTA

9:00 - 12: 00 9:00 - 12:00
 
DRUHY ODPADU, KTERÉ SE BĚŽNĚ PŘÍJMAJÍ:

Tříděné:   Papír, plasty, nápojové kartony, sklo, železo, polystyren, pneumatiky, hliník - nápojové plechovky, víčka od jogůrtů.
Netříděné: PVC, textil, bakelit, novodur, plexisklo, zrcadla, drátěné sklo.

 

ODPAD, ODEBÍRANÝ POUZE V URČITÉM OBDOBÍ:

Tříděný stavební odpad:   1.4. – 31.10.

Velkoobjemový odpad:   4x ročně. Tyto termíny budou vždy vyhlašovány předem a byly by to:
a) jarní sběr nebezpečného odpadu
b) přelom červen - červenec
c) přelom srpen-září
d) podzimní sběr nebezpečného odpadu
Do velkoobjemového odpadu patří -  matrace, koberce, desky, okenní rámy, dveře, nábytek... vše co má větší rozměry - nad 40 x 60 cm
Do vybudování přístřešku není z hygienických důvodů možné tyto věci v ekodvoře skladovat. Termíny jsou zveřejňovány na vývěskách OÚ, v obchodech, v obecním rozhlase a na obecních www stránkách.

 

BIOODPAD

Kontejnery na bioodpad - hnědá barva -  jsou v sezoně rozmístěny po obci - nevkládat větší větve - maximálně do 50 cm!
Velkoobjemový kontejner na bioodpad je umístěn v letní sezóně v ekodvoře. Stanoviště u hasičky bylo pro opakované umístění nevhodného odpadu zrušeno. Velký bioodpad minimalizovat - větve, keře - pořezat. Děkujeme.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKOTROZAŘÍZENÍ A TONERŮ A CARTRIDGI

Zdarma od Vás odebereme všechna elektrozařízení a světelné zdroje, tonery a cartridge. Více informací na:
www.asekol.cz - spotřební elektronika, kancelářská, telekomunikační a výpočetní technika
www.elektrowin.cz – velké a malé domácí spotřebiče a elektrické nářadí
www.ekolamp.cz - použité zářivkové trubice a úsporné žárovky
www.ekobat.cz - přenosné baterie, autobaterie, záložní zdroje (monočlánky všech velikostí, knoflíkové baterie, suché články, accubaterie)

 

USKLADNĚNÍ PNEUMATIK

V ekodvoře je možno uložit pneumatiky. Ty musí být bez ráfků – osobní 20 Kč, větší terénní 30 Kč a velké za 50 Kč/kus a rok. Při uložení pěti pneumatik, je uložení páté zdarma.

 

ODPAD, KTERÝ SE NEODEBÍRÁ

 - běžný komunální odpad
 - mimo stanovené období tříděný stavební odpad (suť)
 - nevytříděný odpad tj.směs, ve které se vyskytují odpady, které obecně závazná  vyhláška ukládá třídit (papír, plasty, sklo, železo, polystyren)
 - mimo stanovené termíny velkoobjemový odpad
 - mimo stanovené období odpad ze zeleně

 

ÚHRADA ZA ULOŽENÍ ODPADU

Tříděný stavební odpad:             50 kg zdarma, nad tuto hmotnost 1,-Kč/kg
Pneumatiky osobní:                 20,- až 50,-/ks  dle velikosti (tranzity, terénní auta ...., neodebírají se pneu z nákladních vozidel a traktorů )

 

NABÍDKA

Pokud má někdo zájem o odvoz železného šrotu přímo z místa jeho výskytu, zavolejte nám a domluvíme odvoz . Šrot musí být na místě, kam se dostane velký nákladní automobil a nesmí být pod žádnou překážkou (např. elektrické vedení).

 

UPOZORNĚNÍ

Nápojové kartony (tzv. Tetrapacky) se odkládají do sběrných nádob na plasty!
Seznam brněnských ekodvorů najdete na http://www.veronica.cz/?id=37
Do kontejnerů na plast nepatří plexisklo, novodur a plastové vodovodní trubky.

 

ČETNOST SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU - KONTEJNERŮ ROZMÍSTĚNÝCH PO OBCI
 

 

PLAST

PAPÍR

SKLO

BIO

četnost svozu

1x týdně

1x týdně

1x za 60 dní

2x týdně

den

středa

úterý

 

pondělí, čtvrtek

 

KONTAKT 

Irena Wolfová
mobil:  774 274 682 
kikiwolfova@seznam.cz

 

NAHORU