Navigace

Obsah

    OBECNÍ SÁL - PRONÁJEM

Hlavní 94/21.

Od listopadu 2017 je možné pronajmout si obecní prostory nad samoobsluhou k pořádání rodinných oslav, přednášek, školení.

K dispozici je sál pro 50 sedících posluchačů s toaletou.

V případě použití stolů je možné usadit až 40 účastníků.

K dispozici je pronájem s kuchyňkou nebo bez kuchyňky. 

Kuchyňka je vybavena dvouplotýnkovým indukčním sporákem, velkou lednicí, myčkou s rychlým 20-ti minutovým mycím programem, troubou, mikrovlnkou. K dispozici sklenice, talíře, mísy, tácy, hrnce, příbory, vázy, ubrusy...

Klavír.

Promítací plátno.

V případě zájmu kontaktujte zaměstnance obecního úřadu - 541232162.

linkalinkasal

 


 

 

CENÍK PRONÁJMU OBECNÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU

Hlavní  94/21,  664 31 Lelekovice

 

Pronájem sálu s příslušenstvím                      3.500,- Kč/akce         *1)                

(sál, kuchyň, WC)

Při podpisu smlouvy zaplatí nájemce kauci 5.000,-Kč, která mu bude vrácena při zpětném předání předmětu nájmu bez vad.

 

Pronájem sálu + WC                                        2.500,-Kč/akce          *2)

Nekomerční využití                                          150,-Kč/hod.

Komerční využití                                               350,- Kč/ hod.

Obecní knihovna, spolky a sdružení                bez poplatku

(vzdělávací, osvětové či jinak veřejně prospěšné akce pro občany obce bez výběru vstupného)

 

Pěvecký sbor Lelkováček                                   bez poplatku

Dramatický kroužek při ZŠ                                 bez poplatku

 

Po ukončení každé akce zajistí nájemce na své náklady úklid využívaných prostor.

                                                                       

Poznámky :

*1)   Občané s trvalým pobytem v obci Lelekovice, zaměstnanci obecních zařízení (ZŠ, MŠ,

       zdravotnická zařízení v obci) sleva 1.500,-Kč

*2)   Občané s trvalým pobytem v obci Lelekovice, zaměstnanci obecních zařízení (ZŠ, MŠ,

       zdravotnická zařízení v obci) sleva 1.500,-Kč

 

 

Tento ceník byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Lelekovice dne 23.10. 2017 usnesením č. 21/16 .