Obec Lelekovice
Lelekovice

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Jedním ze základních dokumentů každé obce je plán jejího rozvoje.

Současný Plán rozvoje byl zpracován na roky 2016–2021. Obec tedy připravuje dokument nový. Se zpracováním pomáhá firma Envipartner s r.o. Ta nachystala dotazníky, které byly distribuovány do každé domácnosti a v průběhu května 2021 měli občané možnost vyjádřit svou spokojenost s různými aspekty života v obci a taky své představy o tom, co by se mělo zlepšit a jak. Dotazník bylo taky možno vyplnit elektronicky.

Jak šetření dopadlo si můžete přečíst v následujícím dokumentu:

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...