Navigace

Obsah

    PROGRAM ROZVOJE OBCE

 

PROGRAM ROZVOJE OBCE PRO ROKY 2016 - 2021

FOTODOKUMENTACE STAVU OBCE - 2016

 

Dokument je v tištěné verzi i s přílohami a fotodokumentací k nahlédnutí na obecním úřadě.

 


 

JAK PROBÍHALO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENU?

Obec měla v roce 1998 zpracován Plán obnovy vesnice. Tento dokument je z velké části naplněn. V současnosti - rok 2015 - obec nedisponuje žádnou koncepcí rozvoje.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 9.3.2015 schválilo záměr zpracovat nový Strategický plán rozvoje obce tak, aby odpovídal současným potřebám obce a mohl být využit při přípravě rozpočtového výhledu a rozpočtů na nejbližší období.

Prvním krokem vedoucím ke zmapování potřeb obyvytel byla anketa.

VÝSLEDKY ANKETY

Dalším krokem bude zmapování a sepsání současného stavu obce ve všech oblastech.

Následovat bude diskuze, kam obec směřovat, do čeho a kdy investovat.

S výslednou formou Strategického plánu obce by podle předběžné domluvy mohla být obci nápomocna sečna Chaloupková, která bude toto téma zprcovávat jako svou magisterskou práci na vysoké škole.

 

Září 2015 

Spolupráce se studentkou Markétou Chaloupkovou.
V rámci zpracování plánu rozvoje obce proběhne v nejbližší době dotazníkové šetření pro podnikatele a spolky. Dotazníky, které vypracovala pro potřeby své magisterské práce Program rozvoje obce Lelekovice slečna Markéta Chaloupková, je možno stáhnout, vyplnit a odevzdat na obecním úřadě.

Děkujeme za spolupráci.

DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE

DOTAZNÍK PRO ZÁJMOVÉ SKUPINY - SPOLKY

 

CHARAKTERISTIKA OBCE - STAV K ŘÍJNU 2015

 

Únor 2016

K projednání a chválení na veřejném zastupitelstvu je připravena Návrhová část dokumentu Program rozvoje obce Lelekovice. Po dokončení a obhájení magisterské práce slečny Chaloupkové bude zapracována k její analytické části a celý dokument tak bude kompletní.

Dokumenty předkládané ke schválení zastupiteli:

PROGRAM ROZVOJE OBCE LELEKOVICE PRO ROKY 2016 - 2021 - NÁVRHOVÁ ČÁST

Příloha č. 1: PŘEHLED NÁVRHOVÉ ČÁSTI

Příloha č. 2: AKČNÍ PLÁN NA ROK 2016

 

Březen 2016

Zastupitelé schválili návrhovou část Programu rozvoje obce pro roky 2016 - 2021.

Srpen 2016

Dne 29.8.2016 zastupitelé vzali na vědomí analytickou část Programu rozvoje obce, kterou zpracovala Ing. Markéta Chaloupková v rámci své diplomové práce.