Navigace

Obsah

    POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Informace lze získat podáním žádosti na podatelnu obecního úřadu.

Osobně v úředních hodinách
Poštou
Elektronickou poštou
Elektronickou poštou, pokud vlastníte elektronický podpis

K žádosti je možno použít FORMULÁŘ
Žádost musí obsahovat informace o žadateli - jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, případně telefon, email.
Anonymní žádosti nebudou vyřizovány.

Poskytování informací se řídí dle zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím. 
A dále pak směrnicí obce Lelekovice  o úhradách za poskytování informací.

 

SAZEBNÍK ÚHRAD

1.Kopírování
2.Tisk na tiskárnách
 
A4 jednostranně
A4 oboustranně
A3 jednostranně
A3 oboustranně

Černo-Bílá  A4
 
1,-Kč
2,-Kč
2,-Kč
4,-Kč

2,-Kč
 
3.Práce zaměstnance v případech nutnosti vyhledávání a zjišťování 15min/30,-Kč
každá započatá 1/4 hod.
4.Samostatné odborné
   posudky, odhady ...
- zprostředkování dle ceníku dodavatele
5.Vyhlášení místním rozhlasem
  (komerční využití)
v pracovní době
mimo pracovní dobu
30,-Kč
100,-Kč