Obec Lelekovice
Lelekovice

DOPRAVNÍ PROSTOR U ZŠ – PŘECHOD

Zahájení výstavby: 1.7.2015

Ukončení výstavby: 31.8.2015

Dodavatel: VS - build s.r.o. IČ 28312015

Cena : 1 543.312,22,- Kč bez DPH

KOORDINAČNÍ VÝKRES

Pro zvýšení bezpečnosti před školou bude vybudován zvýšený přechod s osvětlením. Na osvětlení získala obec prostředky z grantového programu NADACE ČEZ - Oranžový přechod.

Dílo počítá s novým prahovým přechodem, s posunem zastávky MHD směrem z Brna, úpravou obrubníků a chodníků, novým svislým a vodorovným dopravním značením, osvětlením. Součástí stavby je také zřízení parkovacích míst mimo vozovku v místě zeleného ostrůvku mezi hlavní a obslužnou komunikací naproti křižovatky s Podemlýnem. Tato parkovací místa se zákazem stání delším než 0,5 hod. však budou sloužit pro nástupy a výstupy dopravovaných dětí a osob, nikoliv jako trvalá parkovací místa. Toto opatření zamezí zastavování osobních aut na hlavní silnici před školou a tím blokování dopravy a snižování bezpečnosti.

Zkolaudováno 29.9.2015


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...