Obec Lelekovice
Lelekovice

REKONSTRUKCE ROZHLEDNY BABÍ LOM

1

Na skalním výběžku nad Lelekovicemi v nadmořské výšce 526 m.n.m. se tyčí rozhledna Babí Lom. Byla dokončena v roce 1961 a v několika posledních letech se začaly objevovat vady stavby způsobené zubem času.

Odpadávaly dlažby spodního ochozu a voda se přes strávenou hydroizolaci dostávala do konstrukce stavby. Z obavy o bezpečnost návštěvníků a o to, aby nebyla narušena statika stavby jsme v roce 2021 nechali architektonickou kanceláří Burian Křivinka zpracovat projekt oprav a posléze vybrali firmu Flexistav s. r. o.  a započali s opravou.

V roce 2021 byly provedeny nejdříve bourací práce, kdy došlo k vybourání dlažby na obou ochozech, podkladních betonů a nesoudržných částí betonových podhledů. Následně byly zhotoveny nové skladby podlah včetně hydroizolace, opraveny přístupové schody, zhotoven nový hromosvod a byly sanovány veškeré betonové podhledy včetně kovových výztuh. V tomto roce byl také zhotoven nerezový lem kolem obou ochozů, ke kterému bude doražena nová dlažba. Stavba se nachází v komplikovaném terénu a veškerý materiál se vynáší ručně.
V roce 2022 byla odstraněna stará fasáda z věže rozhledny a po sanaci podkladu nanesena nová břízolitová omítka. Byla provedena částečná výměna podhledu střechy, revize a nátěr střešního pláště rozhledny, veškeré kovové prvky byly mechanicky očištěny a znovu natřeny, byly provedeny penetrace betonových podhledů, které byly opraveny v předešlé etapě. Po drobných opravách a nátěru bylo zábradlí na prvním i druhém ochozu zvýšeno dřevěným prvkem. Byly vyměněny dřevěné lavice na prvním ochozu a v přízemním prostoru rozhledny.

Celkové náklady na rekonstrukci rozhledny byly ve výši zhruba 2,25 mil. Kč. Náklady byly částečně hrazeny z dotace Jihomoravského kraje ve výši 300 tisíc Kč. 

JMK

2

3


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...