Obec Lelekovice
Lelekovice

VYHLÍDKA PASEKY

foto

Na jaře 2017 byli osloveni pánové Gustav Křivinka, Marek Štěpán, Ivo Balusek a Petr Starý s poptávkou na vypracování studie na vyhlídku na obecním pozemku na Pasekách.

30.6.2017 byl vybrán návrh Gustava Křivinky.

V roce 2022 obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1,5 mil. korun. 
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. V srpnu 2022 zastupitelé schválili jako zhotovitele stavby firmu Komfort a.s., s cenou za dílo 4.363.192,00 Kč včetně DPH.

Stavba byla předána k užívání v červnu 2023. 
Bližší informace si můžete prohlédnout na www.vyhlidkapaseky.cz

foto

foto


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...