Obec Lelekovice
Lelekovice

Rekonstrukce a nadstavba samoobsluhy

Rekonstrukce a nadstavba prodejny bude zahrnovat:

  • rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace, vytápění a revizi rozvodů elektriky v současných prodejnách, rekonstrukci podlah a opravy omítek dle potřebného rozsahu, zazdění většiny výloh, sjednocení oken s nadstavbou a výměnu vchodových dveří.
  • novou fasádu se zateplením celého objektu, okna a dveře v architektonickém souladu s nástavbou,
  • novou vstupní rampu v 1. NP, kruhovou rampu do 2. NP se sklonem 8% dle norem a vyhlášek pro tělesně postižené, kočárky a strojní údržbu,
  • přemístění kontejnerů na separovaný odpad a řešení nových parkovacích stání za objektem prodejny a na základě existující dohody na části sousedícího pozemku soukromého vlastníka.

Nadstavba bude provedena formou dřevostavby, protože se jedná o nejrychlejší způsob výstavby, který má rovněž výhodné tepelně izolační vlastnosti. Nadstavba bude obsahovat prostory pro ordinaci zubní lékařky, ordinaci dětské lékařky, výdejnu léků, včetně odpovídajícího hygienického zázemí v dispozici dle platných norem, vyhlášek a připomínek lékařek. Dále je zde umístěn sál s předsálím s posuvnou dělitelnou příčkou, dočasně a provizorně pak do vyřešení nové družiny v areálu školy místnost pro školní družinu, která bude oddělena od sálu demontovatelnou příčkou, součástí této části budovy bude i kuchyňka, příruční sklad, WC a úklidová místnost. 

samoška

VIZUALIZACE PRODEJNY

POHLED I

8.8.2016
HARMONOGRAM REKONSTRUKCE PRODEJEN - začátek prodeje je naplánován na polovinu října 2016.

K 1.8.2016 budou vyklizeny prodejny a začnou práce na rekonstrukci objektu a nádstavbě.

23.9.2016
Vzhledem k vícepracem, které se ukázaly jako nezbytné při rekonstrukci prodejny, dojde s nějvětší pravděpodobností k posunu kolaudace prodejen až na začátek listopadu.

14.11.2016
S měsíčním zpožděním je otevřena prodejna potravin a v úterý 15.11.2016 pak i prodejna masny.

leden 2017
Po vánoční přestávce se rozjedou další práce. Pokud počasí dovolí, bude se dodělávat parkoviště a příjezdová komunikace, prostranství před obchody. Začnou práce na 2.NP.

Až do předání celého díla bude nové parkoviště využívat stavba. Občané zde tedy z bezpečnostních a logistických důvodů nebudou moci parkovat.

březen 2017
V patře probíhá tvorba sádrokartonových příček. Budují se rozvody elektřiny a dalších sítí.

UPRAVENÝ HARMONOGRAM DOKONČENÍ STAVBY

 


JAK PROBÍHALA PŘÍPRAVA AKCE?

2008
Proběhla anketa. Ze zápisu z jednání Zastupitelstva obce Lelekovice č.11 ze dne 23.8.2008:

Na internetových stránkách obce a na nástěnce za výlohou obecní samoobsluhy byly zveřejněny studie tří architektů na rozšíření objektu prodejny o prostory pro umístění zdravotních ordinací. U občanů i členů zastupitelstva s velkou převahou zvítězil návrh číslo 3, který zpracoval Ing.arch. Ladislav Vlachynský. Děkujeme všem občanům, kteří se do ankety zapojili a vyjádřili v ní svůj názor. Rovněž děkujeme architektům Gustavovi Křivinkovi a Davidovi Prudíkovi za jejich návrhy. Navrhuji vyzvat architekta Vlachynského k podání cenové nabídky na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.

NÁVRH ARCHITEKTONICKÉ KANCELÁŘE BURIAN - KŘIVINKA

NÁVRH ING. ARCH. DAVID PRUDÍK, ING. ARCH. MAREK LEHMAN

Červen 2015
Obec získala do svého vlastnictví pozemky pod prodejnou potravin. Vypsala výběrové  řízení na dodavatele projektové dokumentace. Vítěz  - Ing.Arch. Vlachynský připravuje projekt. V současnoti probíhá diskuze o využití prostorů vzniklých nadstavbou.

Listopad 2015
Zatupitelstvo se začalo zabývat tím, co nad samoobsluhou bude. Čeká nás delší diskuze.

Leden 2016
Na veřejném zasedání zastupitelstva bylo přijato doplnění zadání pro projektanta.

Na základě diskuze o potřebě rekonstrukce rozvodů ZTI ve stávající části objektu obecní prodejny se doplňuje zadání na zpracování projektové dokumentace nadstavby objektu o rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace, vytápění a revize rozvodů elektriky v současných prodejnách, rekonstrukci podlah a opravy omítek dle potřebného rozsahu, zazdění většiny výloh, sjednocení oken s nadstavbou a výměnu vchodových dveří.

Součástí zadaného projektu je nová fasáda se zateplením celého objektu, okna a dveře v architektonickém souladu s nástavbou, nová vstupní rampa v 1. NP, kruhová rampa do 2. NP se sklonem 8% dle norem a vyhlášek pro tělesně postižené, kočárky a strojní údržbu, přemístění kontejnerů na separovaný odpad a řešení nových parkovacích stání za objektem prodejny a na základě existující dohody na části sousedícího pozemku soukromého vlastníka. Nadstavba bude provedena formou dřevostavby, protože se jedná o nejrychlejší způsob výstavby, který má rovněž výhodné tepelně izolační vlastnosti. Požadovaný termín realizace 06-07/2016. Nadstavba bude obsahovat prostory pro ordinaci zubní lékařky, ordinaci dětské lékařky, výdejnu léků, včetně odpovídajícího hygienického zázemí v dispozici dle platných norem, vyhlášek a připomínek lékařek. Dále je zde umístěn sál s předsálím s posuvnou dělitelnou příčkou, dočasně a provizorně pak do vyřešení nové družiny v areálu školy místnost pro školní družinu, která bude oddělena od sálu demontovatelnou příčkou, součástí této části budovy bude i kuchyňka, příruční sklad, veřejné WC a úklidová místnost. 

Květen 2016
Je vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby s termínem dodání nabídek 6.6.2016.
Veškeré informace o podmínkách podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Nadstavba, rekonstrukce a venkovní úpravy prodejny v Lelekovicích, č.p.94“ je možno nalézt na:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-lelekovice_657/

Zadávací dokumentace je na profilu zadavatele přístupná po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

Odkaz na projektovou dokumentaci včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup prostřednictvím Internetu:
https://www.dropbox.com/sh/qtesflfqvqeefw0/AACKWA6tVW8PFS47cRJyWhWOa?oref=e&n=60838955

Červen 2016
Termín pro odevzdání nabídek na stavební práce akce "Nadstavba, rekonstrukce a venkovní úpravy prodejny v Lelekovicích" je posunut na 13.6, posléze na 20.6.2016.

V případě, že by mělo dojít k průtahům - odvolávání zúčastněných - a akce by něměla být zahájena během měsíce července či srpna, bude se, vzhledem k nájemcům, zvažovat posunutí začátku celé realizace rekonstrukce na příští rok.

27.6.2016
Zatupitelé schválili dodavatele stavby - firmu UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

KOORDINAČNÍ SITUACE PRVNÍ VERZE - LEDEN 2016

HARMONOGRAM PRACÍ - IDEÁLNÍ VARIANTA

Termíny skutečného doručení územního rozhodnutí o povolení stavby jsou jen hrubým odhadem, skutečnost nelze ovlivnit, proces řízení je časově nepředvídatelný.
Stejně tak proces výběrového řízení je navržen v ideálních lhůtách. I tento proces může být v případě různých požadavků na objasnění, odvolání či námitek prodlužován.

VIZUALIZACE PRODEJNY I

VIZUALIZACE PRODEJNY II

POHLED I

SAMOSPRÁVA


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...