Lelekovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

INFORMACE - Od 1.1.2015 OZV č.4/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování

-

Od 1.1.2015 OZV č.4/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Článek 6 - osvobození a úlevy - odst. 1 písm. a) zní: Děti, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dovršily 10. rok věku, ve kterém jim dle vyhlášky vzniká poplatková povinnost. Splatnost poplatku za komunální odpad je od 1.2. do 30. 6. 2015. Cena na jednu osobu je 450,- Kč. Poplatek za komunální odpad je vybírán na základě OZV Obce Lelekovice, zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Osoba poplatník je daňovým subjektem a je povinen se přiznat k poplatku ohlášením nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, stejným způsobem ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří OÚ poplatek platebním výměrem. Od 1.1.2015 OZV č.4/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Článek 6 - osvobození a úlevy - odst. 1 písm. a) zní: Děti, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dovršily 10. rok věku, ve kterém jim dle vyhlášky vzniká poplatková povinnost.
Splatnost poplatku za komunální odpad je od 1.2. do 30. 6. 2015. Cena na jednu osobu je 450,- Kč. Poplatek za komunální odpad je vybírán na základě OZV Obce Lelekovice, zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Osoba poplatník je daňovým subjektem a je povinen se přiznat k poplatku ohlášením nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, stejným způsobem ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří OÚ poplatek platebním výměrem.
Poplatek ze psů - platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která platí obci příslušné podle místa trvalého pobytu. Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců - jeden 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč.
Poplatek za zhodnocení pozemku (užívání dešť. kanalizace) byl zrušen.
Poplatky lze uhradit hotově do pokladny OÚ, složenkou, bankovním převodem na účet č. 4829641/0100. Při platbě přes bankovní účet z důvodu identifikace platby vždy vyplňte specifický symbol - pro všechny poplatky uvádějte číslo popisné domu, za pomlčku číslo orientační. Variabilní symbol - pro PDO 1340, pro psy 1341. Platby z důvodu rozlišení provádějte každou samostatně (PDO, pes, ). Po obdržení platby Vám bude vydána samolepka na popelnici.

Datum vložení: 1. 12. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 12. 2014 0:00
Autor: