Lelekovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

INFORMACE - ZNALECKÝ POSUDEK - posouzení stromu, pozemek p.č. 708

-

Na základě podnětů majitelů sousedních nemovitostí a viditelně špatného stavu jsme nechali zpracovat Znalecký posudek o stavu lípy na pozemku č. p. 708 (u odbočky do ulice Paseky). Posudek jsme nechali vypracovat na Mendlově univerzitě v Brně, lesnická a dřevařská fakulta. Zpracovatelem byl Ing. Luděk Praus, Ph. D. a Mgr. Bc. Alena Klimešová, DiS. a je k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Provádělo se jednak vizuální posouzení stromu a tahová zkouška. Bylo zjištěno, že strom má výrazně sníženou vitalitu, výrazně zhoršený zdravotní stav, a i stabilita stromu je výrazně zhoršená. Na kmeni se projevily defekty jako je hniloba kmene (mezi 20 % až 60 % průřezu kmene), otevřené dutiny, nezahojené rány, kořenový systém trpí výrazným omezením a zřejmě poškozením výkopovými pracemi v minulosti. Návrh zásahu tedy primárně uvádí bohužel kácení, neboť strom má výrazně zhoršenou vitalitu a na řez redukující výšku a korunu by strom reagoval negativně a zřejmě by se musel skácet i po řezu. Strom pokácí odborná firma a po odstranění kořenového systému se provede úprava jámy a zkvalitnění půdy. Na takto upravené místo se vysadí nový strom.