Obec Lelekovice
Lelekovice

II.světová válka,1939-průběh (zápisy z roku 1939)

15. března 1939 - historický den středa, který jsme přijali jako den národního neštěstí, smutku a ponížení... 

I v r.1939 pokračovala snaha o snížení nezaměstnanosti. Státní zaměstnanci byli přemisťovaní do jiných služeb. Dvojí platy i pense se ruší. Vdané ženy odcházejí ze zaměstnání, věková hranice pro pensi je snížena. V Jehnicích utvořen pracovní tábor pro nezaměstnané. Začnou pracovati u zastávky na stavbě dvoukolejné dráhy Brno-Tišnov-Něm.Brod. Marie Tenglerová, učitelka zdejší školy, odešla ze služby jako mnohé jiné vdané, učila zde 10,5 roku pilně a svědomitě. Místo ní nastoupila učitelka Otilie Studená, rodem z Malhostovic.František Škarohlíd, syn zdejšího rolníka z čís.63, byl promován na Masarykově universitě v Brně na doktora veškerých práv.
Branci, kteří měli nastoupit vojenskou službu 1.října 1938, byli povoláni teprve 1.3.1939, naši Němci byli od této povinnosti osvobozeni. Za nedlouho byli však všichni posláni domů, protože samostatný stát přestal existovat a jeho armáda byla rozpuštěna.

11. března byli slovenští ministři zbaveni mandátů, někteří byli internováni ve Skalním mlýně u Macochy. Dr. Tiso, min. předseda slovenského sněmu, odletěl aeroplánem do Berlína, kde byl přijat za víření bubnů. Slovenský rozhlas z Vídně prudce útočí v těchto dnech na pražskou vládu i český národ.

14. března president dr. Emil Hácha svolal na rychlo na pokyn z Berlína slovenský sněm do Bratislavy. Tam padlo rozhodnutí: Slovensko samostatným státem. Již od 1. hod. noční hlásil bratislavský rozhlas Hlinkovým gardám: zadržujte Neslováky, kteří jsou na útěku, odebírejte jim skvosty a jiné cennosti, na osobu ponechávejte 500 K. Odpoledne odejel přes. Dr. Hácha do Berlína. 

15. března 1939 - historický den středa, který jsme přijali jako den národního neštěstí, smutku a ponížení. Již tu noc na středu o 22 hod. slyšeli jsme z radia hlášení, že německé vojsko obsadilo Mor. Ostravu a Místek.. Ráno o 6 hod. slyšeli jsme zprávu, že německé vojsko překročilo hranice, aby obsadilo Čechy i Moravu.
Obyvatelstvo bylo vyzváno ke klidu a pořádku. V Brně převzali moc Němci o 6 1/2 ráno,rozhlas ohlásil se nám jako Deutsche Volksrundfunk.
Všichni byli jsme rozčileni, mnozí plakali. Počasí bylo v těchto dnech velmi studené, sníh sypal se jako o vánocích.
Jízda vpravo byla zavedena s okamžitou platností, do té doby jezdilo se vlevo. Po dlouhém již uvažování mělo to býti zavedeno až od 1.května. 
Vůdce a říšský kancléř Ad.Hitler přenocoval na hradě pražském, na němž byla vztyčena německá válečná vlajka. Státní samostatnost ztratili jsme následkem událostí dříve vylíčených.
Z území, které nám po odstoupení částí Německu a Polsku, odtržení Slovenska a Podkarpatské Rusi zbylo, byl zřízen Protektorát Čech a Moravy. Němci zde bydlící,stali se poddanými německé říše. Nelze zde vyličovati, jak hluboce dotkly se tyto změny celého našeho národa. Územní ztráty postihly nejvíce ty, kteří musili z různých příčin opustiti bydliště v nich.Všechny ty škody nejsou dosud shrnuty a spočítány. 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...