Obec Lelekovice
Lelekovice

II.světová válka,1941 (zápisy z roku 1941)

V měsíci říjnu 1941 bylo vyhlášeno stanné právo... 

Druhá světová válka - rok 1941 

Dne 29.dubna 1940 bylo zahájeno komisionelní projednávání všech záležitostí souvisejících s úpravou silnice přes Lelekovice. Potřebná částka 115 tisíc bude získána od občanů provedením sbírky. V souvislosti s touto úpravou byl odstraněn pomník padlých občanů z 1. světové války (stával před domem pana Hušky č.3).
Zatemnění bylo v domech následkem válečných událostí zostřeno. Muselo býti dodržováno od setmění do svítání. 25. prosince 1940 mezi 3. a 4. hod. ranní byly nad obcí pozorovány dva meteority, které ozářily krajinu a byly daleko viditelné.
Dne 18. července 1941 zemřel v 56 letech Roth Adolf, řídící učitel v.v., který ve zdejší škole vyučoval od r. 1909 až do r. 1941, kdy byl pro nemoc dán na odpočinek. Byl to první kronikář obce.
Tak jako za 1. světové války, byla i tentokrát veliká nouze o kuřivo. Před každou prodejnou tabáku stály neustále fronty a proto byly v říjnu 1941 zavedeny tak zvané tabačenky. Všichni muži, starší 18-ti let obdrželi jednou týdně 35 kusů cigaret. Jelikož byl tento příděl pro kuřáky velmi malý, rozmohl se černý obchod, který byl dosti přísně trestán. Nekuřáci své příděly směňovali za potraviny nebo textilie.
V měsíci říjnu 1941 bylo vyhlášeno stanné právo (nástup R.Heidrycha). Vedoucí představitelé různých spolků a organizací byli zatýkáni, postaveni před tyto stanné soudy, ihned odsouzeni a většinou popraveni. Metlou českého národa byli konfidenti z řad Čechů, kteří se na příkaz německé policie vloudili do různých ilegálních organizací a jejich pracovníky oznamovali, ačkoliv jim bylo velice dobře známo, že zatčené osoby budou převezeny do koncentračních táborů v Německu a popraveny.
Po atentátu na zástupce říšského protektorátu generála policie Reinharda Heidrycha v květnu 1942 bylo v naší obci provedeno přísné šetření nově přihlášených osob a současně pátráno německou policií po ukrytých a zatajených zbraních. Teprve druhého dne po obhlídce se ukázalo kolik zbraní bylo v obci zatajeno, neboť naši občané z obavy před prohlídkami domů naházeli během noci tyto zbraně starostovi obce na dvůr jeho domku. Byly to různé pistole, revolvery, pušky, šavle a jiné druhy zbraní, které v některých případech nebyly k použití. Stačilo však aby byly takové zbraně v domě nalezeny a majitel byl v ohrožení života. Hlášení o těchto zbraních nebylo podáno žádné.
V dubnu 1942 byly z kostelní věže sejmuty dva nově pořízené zvony a odvezeny k válečným účelům (roztaveny na hlavně děl). Na věži zůstal opět pouze nejstarší zvon z roku 1516. 

O OBCI


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...