Obec Lelekovice
Lelekovice

Polární záře a živnost v obci (zápis z roku 1938)

Polární záře! 

  V úterý 25.ledna 1938 od 20. do 22. hodiny byli jsme překvapeni jejím nádherným zjevem. 
Něco tak krásného u nás ani nejstarší lidé neviděli. O 21. hodině upozornilo na ni radio, po jehož hlášení jsem ji pozoroval ( kronikář p. Roth ). 
Celá severní obloha až k zenitu byla ozářena rudou záplavou, byla prostoupena modrými a světlezelenými sloupy. 
Lidé byli znepokojeni, myslili, že někde hoří, na mnohých místech vyjeli hasiči. 
V Čechách někde dokonce myslili, že hoří Praha a dotazovali se nato telefonicky. 
Noviny napsaly, že naše Tatry byly ozářeny jako ve dne. 
Nádherný byl prý pohled na švýcarské ledovce a francouzské mořské pobřeží. 
Dnešní lidstvo přijímá již tyto nádherné zjevy beze strachu a bez pověr. 

Živnostníci v obci 

V r.1938 byli v obci následující živnostníci : 
Mlynáři :   Frant. Alexa č. 79, Ant. Slavíček č.91 
Hostinští : J. Brázdil č.75 / radnice /, Karel Leicher č.101 
Kováři :    Rud. Kincl č.7, Hynek Brychta č. 29 
Pekaři :    Mir. Hlavnička č.210, Bohdan Čížek č. 113 
Cukrář:    Vladimír Nesrsta č.44 
Řezníci:   Frant. Nesrsta st. č.44, Frant. Nesrsta ml. č.122, Frant.Vermouzek č.30 
Obchody: Marie Střítežská č.43, Helena Novotná č.52, Frant.Pavlíček č.210, Vzájemnost Včela č. 182 
Stolař:     Petr Streit č.209 
Krejčí :    J. Krejčí č. 262, Julius Kolařík č.15 
Švadleny: L. Odehnalová č. 47, M. Jarušková, M. Krejčí č.87 
Tesař :    Josef Střítežský č. 35 Zámečník: Josef Vojta č.92 
Holiči :     Rudolf Pařízek č. 15, Leoš Bartoš č. 46 
Košíkář:   Josef Suchý, č.61 
Bednář:   Frant. Vašica č. 38 
Malíř pokojů :    Frant. Jašek č. 5 
Prodej tabáku : Julie Veselá č. 151, Helena Novotná č.52 
Porodní asistentka : Marie Kuchtová č.70 

Nová silnice Česká—Kuřim

V SRPNU ZAČALO SE PRACOVATI NA STAVBĚ NOVÉ SILNICE ČESKÁ—KUŘIM A SOUČASNĚ BYLA SNÍŽENA SILNICE DO ČERVENÉHO VRCHU. 

Jiné udalosti

18. dubna konal se pohřeb Jana Slavíčka, zdejšího mlynáře. Byl prvním starostou Sokola založeného r. 1919 a jeho kremace byl první pohřeb tohoto druhu v obci. 

V Kuřimi byla zřízena počátkem školního roku 1938-39 Újezdní měšťanská škola pro obce česká, Jinačovice, Moravské Knínice, Kuřim, Lelekovice, Lipůvka, Svinošice.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...