Obec Lelekovice
Lelekovice

TJ Sokol Lelekovice

Starosta TJ Sokol:
Zbyněk Lecián 
tel.:  604 826 122

sokol.lelekovice@seznam.cz
www.sokollelekovice.wz.cz 
(ve výstavbě www.sokollelekovice.cz )


TJ Sokol Lelekovice byl založen 11. 5. 1919. Ustavující valná hromada se konala v hostinci
K. Leichera za přítomnosti 75 členů a 2 zástupců župy J. Vaníčka z Brna. 

Prvním starostou byl zvolen Jan Slavíček, mlynář z Lelekovic. Od té doby se vystřídala v této funkci řada občanů z Lelekovic. Momentálně TJ Sokol vede  Zbyněk Lecián.

Od svého založení byla činorodou jednotou, která organizovala cvičení dospělých, dorostu a hlavně žactva. Navázala také na tradici Čtenářského spolku v pořádání divadelních představení, pořádala besedy, přednášky, plesy, hody a velké Národní pouti.
V 60. Létech minulého století se jednota postarala o vybudování rozhledny Babí lom, která byla slavnostně otevřena dne
15. května 1961. A tato rozhledna slouží dodnes.
V 80. letech minulého století fungoval pod TJ Sokol několik let i jezdecký oddíl.

Velké úspěchy docílil i dlouholetý náčelník Dušan Peterka ve výchově mládeže ve všestrannosti, kde jeho svěřenci měli vynikající výsledky i v celorepublikových soutěžích sokolské všestrannosti.
Nejúspěšnější sportovkyní ve své kategorii byla Nela Peterková, která se v roce 2004  stala celkovou vítězkou a skvělý výsledek zopakovala i v roce 2006. V tomto roce získal celkové prvenství i Vítek Peterka.

Na skvělé výsledky navázali v roce 2008 i Přikryl Matěj, který se z 24 závodníků celé republiky umístil celkově na 5. místě a Pospíšil Lukáš na místě 20.
V roce 2009 se ve všestrannosti umístil Pospíšil Lukáš  z 23 závodníků celé republiky celkově na 3. místě a Geierová Kateřina na 23. místě z 43 závodnic.

V dnešní době se jednota zaměřuje hlavně na mládež a hlavním sportem vedle sokolské všestrannosti je odbíjená, florbal, badminton, stolní tenis a turistika.
Od roku 2001 se začaly organizovat volejbalové turnaje, kterých se účastní družstva z širokého okolí.
Od roku 2003 se pořádá Lelekovická volejbalová liga smíšených družstev.  
Od roku 2006 do 2016 se pořádal florbalový turnaj „O děravý míček“.

Vedle sportovní činnosti se dnes jednota zabývá i kulturní činností a organizuje spoustu společenských akcí. Více informací najdete na sokolských webových stránkách www.sokollelekovice.wz.cz   (ve výstavbě www.sokollelekovice.cz )
a fotografií z akcí na facebooku https://www.facebook.com/sokollelekovice/photos/ 

Pravidelné akce

Leden až duben   LVL - Lelekovická volejbalová liga při které se odehraje celkem 42 zápasů
Leden  badmintonový turnaj smíšených dvojic
Leden, únor  rekreační volejbalový turnaj smíšených družstev
Leden, únor  dětský karneval
Březen  Lelekovické divadelní odpoledne nebo víkend
Duben  župní přebor ve volejbalu smíšených družstev
Duben  Dětský DUATLON pro děti od 8 do 15 let
Duben  velikonoční volejbalový turnaj smíšených družstev
Květen závody v atletice pro dětí od 2 do 12 let – ČIPERNÝ LELEK
Červen celorepublikovou akci OLYMPIJSKÝ BĚH pro děti i dospělé
Červen  Lelkování na Skalce součástí je soutěž ve vaření na otevřeném ohni Lelešus
Září Dětský BIATLON pro děti od 8 do 15 let. Se střelbou z laserových pušek.
Září  Noc sokoloven
Říjen  country bál
Listopad  volejbalový turnaj smíšených družstev
Listopad  rekreační volejbalový turnaj smíšených družstev
Prosinec Mikulášská besídka
Prosinec  vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev

V rámci TJ zde funguje:
Odbíjená -  děti se scházejí v pondělí pod vedením p. Pospíšila,
                    dospělí se scházejí v pondělí pod vedením pí. Nedomové
                    a v úterý pod vedením p. Leciána a slečny Šmerdové
Všestrannost - děti se scházejí ve středu pod vedením pí. Tomanové a p. Lecián
Cvičení nejen pro ženy – je ve středu pod vedením  pí. Tomanové
Divadelní kroužek - se schází ve čtvrtek a pátek  pod vedením pí. Táni Pospíšilové
Tur. oddíl Bloudilové a Loudilové - vede pí. Leciánová


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...