Obec Lelekovice
Lelekovice

Základní škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LELEKOVICE,
Brno-venkov, příspěvková organizace

Hlavní 102/32
664 31
tel.:  541232247

www.zslelekovice.cz 
http://skolkalelekovice.cz/


Škola byla založena v roce 1887.

V současné době ji navštěvuje v pěti ročnících přibližně 140 dětí z Lelekovic, České a dalších obcí. Výuka probíhá od školní roku 2007/08 podle vzdělávacího programu Pěšina, který svým pojetím vytváří předpoklady k tomu, aby cesta vzdělávání žáků mohla mít co možná nejdelší trvání a byla stále rozvíjejícím prvkem osobnosti dítěte. 

Vzdělávací program charakterizuje motto:

 „…z důvěrně známých míst tě bezpečně povede do širokého světa poznání."

Škola nabízí široký výběr mimoškolních aktivit pro děti, pestrost pořádaných akcí v rámci výuky, zaměřuje se na pěstování dobrých mezilidských vztahů a sociálních vazeb mezi vrstevníky, na vnímání životního prostředí jako neoddělitelné součásti našeho života. Rodinná atmosféra ve škole, pozitivní myšlení dětí i dospělých - to vše by mělo podněcovat zájem žáků o vzdělání a zároveň je aktivně chránit před negativními vlivy sociálně patologických jevů současné společnosti.
Při škole pracuje Klub rodičů a rada školy.

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Lelekovice č. 11/10 přijatého dne 26.6.2019 došlo ke sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola, Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace  a  Základní škola, Lelekovice, okres Brno - venkov, v jeden právní subjekt - Základní školu a mateřskou školu, Brno - venkov, příspěvkovou organizaci.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...