Obec Lelekovice
Lelekovice

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Obec Lelekovice se rozkládá na 729 hektarech v průměrné nadmořské výšce 312 m n. m.

Svou polohou nedaleko Brna a na dosah přírody je ideálním místem k životu i k rekreaci.

V obci je k trvalému pobytu nahlášeno přes 1936 osob, bydlících převážně v rodinných domech, kterých je v obci více než 650. Budoucí výstavba je směřována do proluk v zastavěných územích a na navržené lokality v okrajových částech obce. Schválený územní plán navrhuje výstavbu asi 60 nových rodinných domů v lokalitě Chmelníky, pozemky jsou převážně v soukromých rukách a realizace je odvislá na společném postupu a iniciativě majitelů pozemků.

V obci je zřízena mateřská škola i základní škola pro první stupeň.

Pobočka České pošty je v budově obecního úřadu. Chybí bankomat, který je v nedalekém nákupním centru Globus či v Kuřimi.

Fungují zde dva obchody se smíšeným zbožím, řezník, několik restauračních zařízení a hotel.

V obci je vybudována kanalizace dešťová, na větší části území i kanalizace splašková, obec provozuje vlastní ČOV.
Obec je plynofikována, je zaveden vodovod.Lelekovice jsou zásobovány z obecního vodovodu, který je ve správě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Voda je přiváděna z vodojemu Čebín, kde je míchána voda z vrtů v Březové nad Svitavou a z Vírské přehrady, která je upravována v úpravně Švařec. 
Na území obce je sběrné středisko odpadu, několik stání kontejnerů na tříděný odpad, bioodpad a od roku 2021 probíhá čtrnáctidenní svoz pytlů s plasty od nemovitostí.

Podrobnější statistické údaje můžete najít na stránkách Českého statistického úřadu.

STATISTICKÁ DATA


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...