Obec Lelekovice
Lelekovice

PÁLENÍ, SEKÁNÍ, SVOZ ODPADU

PÁLENÍ 

Je zakázáno vypalování suché trávy. Dle OZV č. 1/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci lze v otevřeném ohništi spalovat suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami (vyhrabaná tráva, listí, dřevo) a to tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí kouřem. Suché rostlinné materiály lze spalovat v období celého roku v úterý, pátek a sobotu, pokud na tyto dny nepřipadá státem uznaný svátek. Je zakázáno spalovat suché rostlinné materiály v době od 20:00 hod. do 8:00 hod. příštího dne.

SEKÁNÍ

Sekání trávy motorovými sekačkami, kácenÍ stromů a řezání dřeva motorovými pilami je zakázáno provádět v ranních a večerních hodinách a o nedělích a svátcích.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

Svoz komunálního odpadu z domácností (popelnic) 1x za 14 dnů, svozovým dnem je středa v lichém týdnu. 

SVOZ KONTEJNERŮ A PYTLŮ S PLASTEM

Kontejnery na bioodpad jsou rozmístěny v obci a v Ekodvoře celoročně.
Od 1. 4. do 31. 10.  vývoz 3x týdně  (pondělí, středa a pátek).

Od 1. 11.  vývoz 1x měsíčně (první pátek v měsíci).

Velkoobjemový kontejner v Ekodvoře je umístěn jen do 30.11. a je vyvážen dle naplněnosti. Do kontejnerů lze ukládat: seno, slámu, posečenou trávu, listí, květiny, kořeny i se zeminou), zbytky ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu, sáčky od čaje, zbytky pečiva, kousky větví stromů i keřů (nastříhané a jinak zpracované do 30 cm).

Kontejnery na plast se vyváží v úterý.

Žluté pytle s plastem se vyváží jednou za 14 dní v pondělí lichého týdne. Data jsou uvedeny v Informacích na webu. Pytle je nutno svázat a nechat před domem do 10:00 svozového dne. Zaměstnanci úřadu nechají za odvezený pytel nový ve schránce. Pokud se chcete do obecního svozu zapojit, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě.

Kontejnery na papír se vyváží v pondělí a pátek.

Kontejnery na sklo se vyváží 1x za 60 dnů nebo mimořádně dle potřeby. 
Do kontejneru na sklo nepatří: drátěné sklo, zrcadla, znečištěné sklo od barev, keramika - toto lze uložit v Ekodvoře.

Kontejner na stavební suť v Ekodvoře – stavební suť se odebírá dle počasí v měsíci dubnu až říjnu.

Velkoobjemový odpad – kontejner je umístěn v ekodvoře celoročně. Před uložením velkých kusů se telefonicky informujte o volné kapacitě kontejru. Tel.:  702 049 395.

Svoz nebezpečného odpadu – 2x až 4x ročně (jaro, podzim), datum vždy upřesněno na stránkách obce.

 

MNOŽSTVÍ VYPRODUKOVANÉHO ODPADU ZA ROK 2023

OBČAN


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...