Obec Lelekovice
Lelekovice

PÁLENÍ, SEKÁNÍ, SVOZ ODPADU

PÁLENÍ 

Je zakázáno vypalování suché trávy. Dle OZV č. 1/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci lze v otevřeném ohništi spalovat suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami (vyhrabaná tráva, listí, dřevo) a to tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí kouřem. Suché rostlinné materiály lze spalovat v období celého roku v úterý, pátek a sobotu, pokud na tyto dny nepřipadá státem uznaný svátek. Je zakázáno spalovat suché rostlinné materiály v době od 20:00 hod. do 8:00 hod. příštího dne.

SEKÁNÍ

Sekání trávy motorovými sekačkami, kácenÍ stromů a řezání dřeva motorovými pilami je zakázáno provádět v ranních a večerních hodinách a o nedělích a svátcích.

SVOZ KONTEJNERŮ

Kontejnery na bioodpad jsou rozmístěny v obci a v Ekodvoře celoročně.
Od 1. 4. do 31. 10. se sváží 2x týdně v pondělí a pátek, v zimním období dle naplněnosti (velkoobjemový kontejner v Ekodvoře je umístěn jen v letním období a je vyvážen dle naplněnosti). Do kontejnerů lze ukládat: seno, slámu, posečenou trávu, listí, květiny, kořeny i se zeminou), zbytky ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu, sáčky od čaje, zbytky pečiva, kousky větví stromů i keřů (nastříhané a jinak zpracované do 30 cm).

Kontejnery na plast se vyváží ve středu.

Kontejnery na papír se vyváží ve středu.

Kontejnery na sklo se vyváží 1x za 60 dnů nebo mimořádně dle potřeby. 
Do kontejneru na sklo nepatří: drátěné sklo, zrcadla, znečištěné sklo od barev, keramika - toto lze uložit v Ekodvoře.

Kontejner na stavební suť v Ekodvoře - stavební suť se odebírá dle počasí v měsíci dubnu až říjnu.

Mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - 2x ročně (jaro, podzim), datum vždy upřesněno na stránkách obce.

OBČAN


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...