Obec Lelekovice
Lelekovice

REKONSTRUKCE ZAHRADY MŠ

Zahájení výstavby: září 2015

Ukončení výstavby: prosinec 2015

Dodavatel: Vítězslav Maloň – Univerzální služby

Cena : 1 314.244,-Kč s DPH

STAVEBNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

V červnu 2015 jsme obdrželi od Státníh fondu životního prostředí informaci o schválení dotace na projekt „Úprava zahrady MŠ v Lelekovicích“.

Po zveřejnění výzvy na podání nabídek na zhotovitele stavby, byly ve stanovené lhůtě obci doručeny dvě nabídky a to od společnosti Topstav, s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 469 77 660 a Vítězslav Maloň – Univerzální služby, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 423 14 542. První nabídka nesplnila zadávací kritéria výzvy, proto ji hodnotící komise doporučila k vyřazení ze soutěže. Druhá společnost podmínky splnila. Cena z nabídky je 1,086.162,-Kč bez DPH, s DPH 1,314.244,-Kč. Zastupitelé schválili 31.8.2015 přijetí nabídky a uzavření smlouvy s firmou Vítězslav Maloň. Stavba bude realizována do konce tohoto roku. Dokončena musí být do třech měsíců od předání staveniště.

Taktéž byl vybrán technický dozor investora. Byli osloveni čtyři odborníci, dva se omluvili pro pracovní vytížení, jeden nereagoval, jako TDI byl odsouhlasen pan Lumír Hošek.

24.9.2015

V rámci rekonstrukce zahrady mateřské školy bude vysazena nová alej hrušní i kolem přístupového chodníku. Začlo se kácením stávajících starých stromů.

cesta

Prosinec 2015

V polovině prosince 2015 byla stavba předána. V průběhu rekonstukce zahrady, před vysázením aleje hrušní u přístupového chodníku, byla provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení - osazeny nové sloupy se světly a uložení kabelu do země.

zahrada zahr  zah

Rok 2016
Probíhá dokončování a realizace menších staveb vlastními silami paní ředitelkou a dobrovolníky.

zahrada   zahrada   zahr   zahra


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...