Obec Lelekovice
Lelekovice

Investiční akce v přípravě

REKONSTRUKCE JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V lednu 2022 bylo zažádáno o dotaci na úpravu jídelny základní školy a v únoru 2022 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.

KOORDINAČNÍ SITUACE
PŮDORYS JÍDELNY
PŮDORYS – POPIS ÚSEKŮ


NOVÝ EKODVŮR A PARKOVIŠTĚ K HASIČCE

V procesu projektování je nyní záměr vybudovat nový ekodvůr a parkoviště na místě starého ekodvora.
Se začátkem výstavby se počítá ve druhé polovině tohoto roku.

ualizace

 

ARCHITEKTONICKÁ SITUACE

VÝKRES BUDOVY EKODVORU A ÚDRŽBY OBCE

SITUACE - DOPRAVA 
 


REKONSTRUKCE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE KORETINA

V srpnu 2021 byla odevzdána dokumentace na opravu druhé části Koretiny.

SITUACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA


VYHLÍDKA NA PASEKÁCH

Na jaře 2017 byli osloveni pánové Gustav Křivinka, Marek Štěpán, Ivo Balusek a Petr Starý s poptávkou na vypracování projektové dokumentace na vyhlídku na obecním pozemku na Pasekách.

30.6.2017 byl vybrán návrh Gustava Křivinky, a v červenci 2017 bylo objednáno zpracování projektové dokumentace v ceně 81.070 Kč s DPH. 

Projekt nepodléhá ani ohlašovací povinnosti dle zákona 183/2006, §79, odst. 2 písmeno r.

Plánovaný rozpočet na stavbu je 1,44 mil. Kč s DPH.
Obec bude žádat o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj.

foto

foto


PRŮTAH OBCÍ - REKONSTRUKCE

14. březen 2016
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy se Správou údržby silnic Jihomoravského kraje pro stanovení postupu při přípravě stavby a při výběru zhotovitele jednotlivých projektových dokumentací na rekonstrukci silnice „III/37917 Lelekovice průtah“.

Zastupitelé připravují požadavky obce, které mají zapracovány do projektové dokumentace.

Leden 2017
Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a autorský dozor na rekonstrukci státní silnice. Snahou obce je vše připravit tak, aby se vlastní realizace stavby mohla uskutečnit v roce 2018.

Červen 2017
Ve spolupráci se Správou údržby silnic JmK se uskutečnilo již druhé výběrové řízení na zpracovatele akce „Projektová dokumentace včetně autorského dozoru – silnice III/37917 Lelekovice průtah“. Ani tentokrát jsme neobdrželi žádnou nabídku. 

Únor 2019
Proběhla další koordianční schůzka nad přípravou projektové dokumentace za přítomnosti SÚS, projektanta, Kordisu, SŽDC a dalších. 

Leden 2022
Je podána žádost o stavební povolení. 


REKONSTRUKCE SÍTĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ V OBCI - ULICE HLAVNÍ, ÚVOZ, VE DVOŘE, KOUT, POŇAVA, PASEKY A PŘÍHON

 

NAHORU


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...