Obec Lelekovice
Lelekovice

Investiční akce v realizaci

REKONSTRUKCE JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V lednu 2022 bylo zažádáno o dotaci na úpravu jídelny základní školy a v únoru 2022 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. V červnu 2022, ještě před koncem školního roku byla rekonstrukce jídelny zahájena.

KOORDINAČNÍ SITUACE
PŮDORYS JÍDELNY
PŮDORYS – POPIS ÚSEKŮ 


PŘELOŽKA NÍZKÉHO NAPĚTÍ DO ZEMĚ

V měsíci květnu 2020 byla zahájena stavba – Přeložka nízkého napětí do země. Investorem stavby je E.ON Distribuce a.s.

Obec se připojuje přeložkou veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Na podstatné části obce dojde k odstranění betonových sloupů a drátů elektrického vedení. Staré sloupy nahradí naše stožáry veřejného osvětlení, které budou nižší a subtilnější.

Celá stavba je rozdělena na tři etapy. Ulice Hlavní, Poňava a Zahumení. Část Zahumení přišla na řadu jako první, zahrnovala i ulici U Vápenice a Koretina. 

V roce 2021 a 2022 probíhala relizace na části Hlavní.

V srpnu 2022 by mělo dojít ke kolaudaci části Hlavní a následně bude pokračovat přeložka NN a VO na Poňavě, Příhoně a Mackovci.
Zatupitelé v srpnu 2022 schválili jako dodavatele přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu, a to firmu Luboš Zeman, Maršov 190, za cenu 3.782.014,90 Kč včetně DPH.

Stavba přeložky nám přinese určité nepohodlí a bude vyžadovat naši toleranci. Odměnou nám bude lepší vzhled obce.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...