Obec Lelekovice
Lelekovice

Investiční akce v realizaci

REKONSTRUKCE SÍTĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ V OBCI - ULICE HLAVNÍ, ÚVOZ, VE DVOŘE, KOUT, POŇAVA, PASEKY A PŘÍHON


REKONSTRUKCE KOMUNIKACE U VÁPENICE

V březnu 2023 byla zastupiteli z jedenácti podaných nabídek na akci „Lelekovice – oprava komunikace U Vápenice“ vybrána nejvýhodnější nabídka firmy M – SILNICE a.s. ve výši 6.869.840,51 Kč bez DPH, tj. 8.312.507,02 Kč s DPH. 

SITUACE


NOVÝ EKODVŮR A PARKOVIŠTĚ K HASIČCE

V červnu 2022 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele ekodvora a parkoviště na místě starého ekodvora.

V září 2022 zastupitelstvo schválilo jako zhotovitele STAVBY „Ekodvůr Lelekovice“ firmu PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno, IČ 25342100, za nabídnutou cenu 20 641 270,41 Kč bez DPH, tj. 24 975 937,20 s DPH.

V říjnu 2022 započala výstavba.
V červenci 2023 se přesunul ekodvůr do nových prostor, zatím bez možnosti využití správní budovy, která bude do konce roku 2023 také dokončena.

ARCHITEKTONICKÁ SITUACE

VÝKRES BUDOVY EKODVORU A ÚDRŽBY OBCE

SITUACE - DOPRAVA 

ualizace


PŘELOŽKA NÍZKÉHO NAPĚTÍ DO ZEMĚ

V měsíci květnu 2020 byla zahájena stavba – Přeložka nízkého napětí do země. Investorem stavby je E.ON Distribuce a.s.

Obec se připojuje přeložkou veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Na podstatné části obce dojde k odstranění betonových sloupů a drátů elektrického vedení. Staré sloupy nahradí naše stožáry veřejného osvětlení, které budou nižší a subtilnější.

Celá stavba je rozdělena na tři etapy. Ulice Hlavní, Poňava a Zahumení. Část Zahumení přišla na řadu jako první, zahrnovala i ulici U Vápenice a Koretina. 

V roce 2021 a 2022 probíhala relizace na části Hlavní.

Léto 2023 – pokračuje přeložka NN a VO na Poňavě, Příhoně a Mackovci.
Zatupitelé v srpnu 2022 schválili jako dodavatele přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu v této oblasti, a to firmu Luboš Zeman, Maršov 190, za cenu 3.782.014,90 Kč včetně DPH.

Stavba přeložky nám přinese určité nepohodlí a bude vyžadovat naši toleranci. Odměnou nám bude lepší vzhled obce.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...