Obec Lelekovice
Lelekovice

Investiční akce v realizaci

OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE KORETINA

TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUACE

Duben 2021
Výběrové řízení na zhotovitele opravy MK Koretina vyhrála firma PORR a.s. s cenou 3.619.890,16 Kč s DPH. Zastupitelé schválili výběr 8. 4. 2021.

Květen 2021
Zahájení opravy komunikace.


HASIČSKÁ ZBROJNICE

foto

Investor: Obec Lelekovice – čerpáno z investičního úvěrového rámce

Autor návrhu: Architektonická kancelář Burian Křivinka

POHLED SEVERNÍ
PŮDORYS 1
PŮDORYS 2

Duben 2020
Vypsání veřejné soutěže na dodavatele stavby.

Červen 2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje ve věci veřejné zakázky „Hasičská zbrojnice Lelekovice“ jako vybraného dodavatele na stavbu hasičské zbrojnice firmu PSK Group, spol s r.o. Vídeňská 187/104a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 255 97 710, za cenu bez DPH 19.182.872,54 Kč, s DPH cena činí 23.211.276,33 Kč. 
Začátek stavby.

Květen 2021
Dostavba první etapy, přestěhování hasičů do nové části. Demolice druhé části staré hasičky a začátek realizace druhé etapy.


PŘELOŽKA NÍZKÉHO NAPĚTÍ DO ZEMĚ

V měsíci květnu 2020 byla zahájena stavba – Přeložka nízkého napětí do země. Investorem stavby je E.ON Distribuce a.s.

Obec se připojuje přeložkou veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Na podstatné části obce dojde k odstranění betonových sloupů a drátů elektrického vedení. Staré sloupy nahradí naše stožáry veřejného osvětlení, které budou nižší a subtilnější.

Celá stavba je rozdělena na tři etapy. Ulice Hlavní, Poňava a Zahumení. Část Zahumení přišla na řadu jako první, bude zahrnovat i ulici U Vápenice a Koretina. 

Stavba přeložky nám přinese určité nepohodlí a bude vyžadovat naši toleranci. Odměnou nám bude lepší vzhled obce.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...