Obec Lelekovice
Lelekovice

Investiční akce v realizaci

NOVÝ EKODVŮR A PARKOVIŠTĚ K HASIČCE

V červnu 2022 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele ekodvora a parkoviště na místě starého ekodvora.

V září 2022 zastupitelstvo schválilo jako zhotovitele STAVBY „Ekodvůr Lelekovice“ firmu PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno, IČ 25342100, za nabídnutou cenu 20 641 270,41 Kč bez DPH, tj. 24 975 937,20 s DPH.

V říjnu 2022 započala výstavba.

ARCHITEKTONICKÁ SITUACE

VÝKRES BUDOVY EKODVORU A ÚDRŽBY OBCE

SITUACE - DOPRAVA 

ualizace


VYHLÍDKA A MÍSTO ODPOČINKU NA PASEKÁCH

Na jaře 2017 byli osloveni pánové Gustav Křivinka, Marek Štěpán, Ivo Balusek a Petr Starý s poptávkou na vypracování projektové dokumentace na vyhlídku na obecním pozemku na Pasekách.

30.6.2017 byl vybrán návrh Gustava Křivinky, a v červenci 2017 bylo objednáno zpracování projektové dokumentace v ceně 81.070 Kč s DPH. 

Projekt nepodléhá ani ohlašovací povinnosti dle zákona 183/2006, §79, odst. 2 písmeno r.

Rok 2022
Obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1,5 mil. korun. 
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. V srpnu 2022 zastupitelé schválili jako zhotovitele stavby firmu Komfort a.s., s cenou za dílo 4.363.192,00 Kč včetně DPH.

V měsíci březnu započala stavba „Vyhlídka a místo odpočinku na Pasekách“. Firma vzešlá z výběrového řízení – Komfort, a.s. – se ji zavázala postavit za 4,3 mil. Kč včetně DPH. Stavba bude dokončena do konce května 2023. 
Bližší informace si můžete prohlédnout na www.vyhlidkapaseky.cz

foto

foto


PŘELOŽKA NÍZKÉHO NAPĚTÍ DO ZEMĚ

V měsíci květnu 2020 byla zahájena stavba – Přeložka nízkého napětí do země. Investorem stavby je E.ON Distribuce a.s.

Obec se připojuje přeložkou veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Na podstatné části obce dojde k odstranění betonových sloupů a drátů elektrického vedení. Staré sloupy nahradí naše stožáry veřejného osvětlení, které budou nižší a subtilnější.

Celá stavba je rozdělena na tři etapy. Ulice Hlavní, Poňava a Zahumení. Část Zahumení přišla na řadu jako první, zahrnovala i ulici U Vápenice a Koretina. 

V roce 2021 a 2022 probíhala relizace na části Hlavní.

V srpnu 2022 by mělo dojít ke kolaudaci části Hlavní a následně bude pokračovat přeložka NN a VO na Poňavě, Příhoně a Mackovci.
Zatupitelé v srpnu 2022 schválili jako dodavatele přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu, a to firmu Luboš Zeman, Maršov 190, za cenu 3.782.014,90 Kč včetně DPH.

Stavba přeložky nám přinese určité nepohodlí a bude vyžadovat naši toleranci. Odměnou nám bude lepší vzhled obce.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...