Obec Lelekovice
Lelekovice

MIKROREGION PONÁVKA

Ponávka je svazek obcí ČeskáLelekoviceVranov, který sdružuje tři obce v okrese Brno-venkov těsně za severními hranicemi města Brna. Obcemi protéká potok Ponávka, který dále po proudu v Brně protéká potrubím a vlévá se do Svitavy.

Hlavními společnými znaky obcí mikroregionu je velký rozvoj v posledních letech (zejména bydlení v rodinných domcích) a těsná vazba na město Brno. Tradičně dobrá spolupráce obcí vyústila v založení mikroregionu za účelem společného řešení problematiky životního prostředí, turistiky, nabídky pro bydlení a podnikání.

Území je velmi dobře dostupné sítí příměstských autobusů z města Brna a je protkáno sítí turistických značek. Na vrcholu Babího lomu 562 m n. m. je rozhledna s dobrou viditelností do dalekého okolí. Nejvýznamnější památkou je poutní místo – raně barokní paulánský klášter a farní kostel Narození Panny Marie z let 1622-1634 ve Vranově.

 

 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...