Obec Lelekovice
Lelekovice

EKODVŮR

SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADU PRO OBČANY LELEKOVIC

Ekodvůr slouží k odkládání odpadu pro občany s trvalým pobytem v Lelekovicích a pro občany České (ti zde mohou odkládat odpad k recyklaci a elektroodpad).

K Hasičce
664 31 Lelekovice

Zodpovědná osoba:
Irena Wolfová
tel.:  702 049 395
ekodvur.lelekovice@seznam.cz

Facebook ekodvora Lelekovice


OTEVÍRACÍ DOBA

Zimní otevírací doba :

PO, PÁ, SO:    8:00–13:00
ÚT, ST, ČT:   14:00–17:00

Letní otevírací doba :

PO, PÁ, SO:    8:00–13:00
ÚT, ST, ČT:   14:00–18:00


DRUHY ODPADU, KTERÉ SE BĚŽNĚ PŘIJÍMAJÍ:

Tříděné:   
Papír, plasty, nápojové kartony, sklo, železo, polystyren, hliník – nápojové plechovky, víčka od jogůrtů.

Netříděné: 
PVC, textil, bakelit, novodur, plexisklo, zrcadla, drátěné sklo.

Velkoobjemový odpad: matrace, koberce, desky, okenní rámy, dveře, nábytek... Vše co má rozměry nad 40 x 60 cm (vše co se nevejde velikostně do popelnice).


ODPAD, ODEBÍRANÝ POUZE V URČITÉM OBDOBÍ:

Tříděný stavební odpad:   1. 4. – 31. 10.
a) jarní sběr nebezpečného odpadu
b) přelom červen – červenec
c) přelom srpen – září
d) podzimní sběr nebezpečného odpadu

Termíny jsou zveřejňovány na vývěskách OÚ, v obchodech, v obecním rozhlase a na obecních www stránkách.


BIOODPAD

Kontejnery na bioodpad – hnědá barva rozmístěny po obci.
Nevkládat větší větve – maximálně do 50 cm!

Svoz kontejnerů: od 1.4. do 31.10.                3x týdně ( po, st, pá)
                              od 1.11.                               1 x měsíčně

Velkoobjemový kontejner na bioodpad je umístěn v ekodvoře celoročně.

Velký bioodpad minimalizovat – větve, keře – pořezat. Děkujeme.

NAHORU


VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Kontejner na velkoobjemový odpad je v novém ekodvoře umístěn celoročně. Prosím, před odložením velkých kusů odpadu (sedačka, nábytek), zavolejte a zjistěte, zdali je v kontejneru místo. Tel.:  702 049 395


ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ, TONERŮ A CARTRIDGI

Zdarma od Vás odebereme všechna elektrozařízení a světelné zdroje, tonery a cartridge. Více informací na:
www.asekol.cz – spotřební elektronika, kancelářská, telekomunikační a výpočetní technika
www.elektrowin.cz – velké a malé domácí spotřebiče a elektrické nářadí
www.ekolamp.cz – použité zářivkové trubice a úsporné žárovky
www.ekobat.cz – přenosné baterie, autobaterie, záložní zdroje (monočlánky všech velikostí, knoflíkové baterie, suché články, accubaterie).


ODPAD, KTERÝ SE NEODEBÍRÁ:

 • v ekodvoře již nelze ukládat  pneumatiky ( pneumatiky lze odevzdávat na určených místech např. pneuservisy )
 • běžný komunální odpad
 • mimo stanovené období tříděný stavební odpad (suť)
 • nevytříděný odpad tj. směs, ve které se vyskytují odpady, které obecně závazná  vyhláška ukládá třídit (papír, plasty, sklo, železo, polystyren)

ÚHRADA ZA ULOŽENÍ ODPADU

Tříděný stavební odpad:             50 kg zdarma, nad tuto hmotnost 1,-Kč/kg

NAHORU


NABÍDKA

Pokud má někdo zájem o odvoz železného šrotu přímo z místa jeho výskytu, zavolejte nám a domluvíme odvoz. Šrot musí být na místě, kam se dostane velký nákladní automobil a nesmí být pod žádnou překážkou (např. elektrické vedení).


UPOZORNĚNÍ


SVOZ KONTEJNERŮ A CO JE MOŽNO DO NICH UKLÁDAT

Hnědé kontejnery na bioodpad jsou rozmístěny v obci a v Ekodvoře celoročně.
Od 1. 4. do 31. 10. se sváží 3x týdně v pondělí, středa a pátek, v zimním období jednou za měsíc. 
Velkoobjemový kontejner v Ekodvoře je zde umístěn celoročně a je vyvážen dle naplněnosti.

Do kontejnerů lze ukládat: seno, slámu, posečenou trávu, listí, květiny, kořeny i se zeminou), zbytky ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu, sáčky od čaje, zbytky pečiva, kousky větví stromů i keřů (nastříhané a jinak zpracované do 30 cm).

Kontejnery na plast se vyváží v úterý.

Žluté pytle s plastem se vyváží jednou za 14 dní v pondělí lichého týdne. Data jsou uvedeny v Informacích na webu. Pytle je nutno svázat a nechat před domem do 10:00 svozového dne. Zaměstnanci úřadu nechají za odvezený pytel nový ve schránce. Pokud se chcete do obecního svozu zapojit, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě.

Kontejnery na papír se vyváží v pondělí a pátek.

Kontejnery na sklo se vyváží 1x za 60 dnů nebo mimořádně dle potřeby. 
Do kontejneru na sklo nepatří: drátěné sklo, zrcadla, znečištěné sklo od barev, keramika – toto lze uložit v Ekodvoře.

Kontejner na stavební suť v Ekodvoře – stavební suť se odebírá dle počasí v měsíci dubnu až říjnu.

Mobilní svoz nebezpečného – 2x až 4x ročně (jaro, podzim), datum vždy upřesněno na stránkách obce.

NAHORU


JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT DO KONTEJNERŮ

ŽLUTÉ KONTEJNERY: 

Co do nich patří?

 • plastové obaly všeho druhu (PET lahve, kelímky, krabičky od pokrmů, plastové nádoby od kosmetiky či pracích prostředků, sáčky, tašky, fólie, výrobky z plastů),
 • menší kusy obalového, čistého polystyrenu (např. z nových spotřebičů)

Co do nich nepatří?  

 • špinavé polystyrenové misky na přenos jídla,
 • obaly od chemikálií a nebezpečných látek,
 • novodurové trubky,
 • podlahová krytina,
 • velké kusy polystyrenu (patří na sběrná střediska odpadů),
 • plexisklo,
 • plastové vodovodní trubky

MODRÉ KONTEJNERY: 

Co do nich patří?

 • noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky,
 • knihy (bez tvrdé vazby), sešity,
 • krabice, lepenka, karton, papírové obaly
 • obaly od vajíček - nově

Co do nich nepatří?

 • ruličky od toaletního papíru, plakáty,
 • mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,
 • papír zatavený do fólie,
 • použité pleny, dámské hygienické potřeby, použité papírové utěrky a kapesníky

 

NAHORU

 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...