Obec Lelekovice
Lelekovice

EKODVŮR

SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADU

K Hasičce
664 31 Lelekovice

Zodpovědná osoba:
Irena Wolfová
tel.:  774 274 682 
kikiwolfova@seznam.cz


OTEVÍRACÍ DOBA

Letní čas:
ST:  16:00–18:00
SO:  9:00–12:00

Zimní čas:
ST:  16:00–17:30
SO:  9:00–12:00


DRUHY ODPADU, KTERÉ SE BĚŽNĚ PŘÍJÍMAJÍ:

Tříděné:   
Papír, plasty, nápojové kartony, sklo, železo, polystyren, pneumatiky, hliník - nápojové plechovky, víčka od jogůrtů.
Netříděné: 
PVC, textil, bakelit, novodur, plexisklo, zrcadla, drátěné sklo.


ODPAD, ODEBÍRANÝ POUZE V URČITÉM OBDOBÍ:

Tříděný stavební odpad:   1. 4. – 31. 10.
Velkoobjemový odpad:     4x ročně. Tyto termíny budou vždy vyhlašovány předem a byly by to:
a) jarní sběr nebezpečného odpadu
b) přelom červen - červenec
c) přelom srpen-září
d) podzimní sběr nebezpečného odpadu

Do velkoobjemového odpadu patří -  matrace, koberce, desky, okenní rámy, dveře, nábytek... vše co má větší rozměry - nad 40 x 60 cm (vše co se nevejde velikostně do popelnice)

Do vybudování přístřešku není z hygienických důvodů možné tyto věci v ekodvoře skladovat. Termíny jsou zveřejňovány na vývěskách OÚ, v obchodech, v obecním rozhlase a na obecních www stránkách.


BIOODPAD

Kontejnery na bioodpad - hnědá barva -  jsou v sezoně rozmístěny po obci - nevkládat větší větve - maximálně do 50 cm!

Svoz kontejnerů od 1.4. do 31.10.                3x týdně ( Po, ST, Pá )

                              od 1.11.                                1 x měsíčně

                              do konce listopadu umístěn  velký kontejner v ekodvoře

Velkoobjemový kontejner na bioodpad je umístěn v letní sezóně v ekodvoře. Stanoviště u hasičky bylo pro opakované umístění nevhodného odpadu zrušeno. Velký bioodpad minimalizovat - větve, keře - pořezat. Děkujeme.

NAHORU


ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKOTROZAŘÍZENÍ A TONERŮ A CARTRIDGI

Zdarma od Vás odebereme všechna elektrozařízení a světelné zdroje, tonery a cartridge. Více informací na:
www.asekol.cz - spotřební elektronika, kancelářská, telekomunikační a výpočetní technika
www.elektrowin.cz – velké a malé domácí spotřebiče a elektrické nářadí
www.ekolamp.cz - použité zářivkové trubice a úsporné žárovky
www.ekobat.cz - přenosné baterie, autobaterie, záložní zdroje (monočlánky všech velikostí, knoflíkové baterie, suché články, accubaterie)


USKLADNĚNÍ PNEUMATIK

V ekodvoře je možno uložit pneumatiky. Ty musí být bez ráfků – osobní 20 Kč, větší terénní 30 Kč a velké za 50 Kč/kus a rok. Při uložení pěti pneumatik, je uložení páté zdarma.


ODPAD, KTERÝ SE NEODEBÍRÁ:

 • běžný komunální odpad
 • mimo stanovené období tříděný stavební odpad (suť)
 • nevytříděný odpad tj. směs, ve které se vyskytují odpady, které obecně závazná  vyhláška ukládá třídit (papír, plasty, sklo, železo, polystyren)
 • mimo stanovené termíny velkoobjemový odpad
 • mimo stanovené období odpad ze zeleně

ÚHRADA ZA ULOŽENÍ ODPADU

Tříděný stavební odpad:             50 kg zdarma, nad tuto hmotnost 1,-Kč/kg
Pneumatiky osobní:                     20,- až 50,-/ks  dle velikosti (tranzity, terénní auta ...., neodebírají se pneu z nákladních vozidel a traktorů )

NAHORU


NABÍDKA

Pokud má někdo zájem o odvoz železného šrotu přímo z místa jeho výskytu, zavolejte nám a domluvíme odvoz. Šrot musí být na místě, kam se dostane velký nákladní automobil a nesmí být pod žádnou překážkou (např. elektrické vedení).


UPOZORNĚNÍ

Nápojové kartony (tzv. Tetrapacky) se odkládají do sběrných nádob na plasty!
Seznam brněnských ekodvorů najdete na https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/1080/sberna-strediska-odpadu/


SVOZ KONTEJNERŮ A CO JE MOŽNO DO NICH UKLÁDAT

Kontejnery na bioodpad jsou rozmístěny v obci a v Ekodvoře celoročně.
Od 1. 4. do 31. 10. se sváží 2x týdně v pondělí a pátek, v zimním období dle naplněnosti (velkoobjemový kontejner v Ekodvoře je umístěn jen v letním období a je vyvážen dle naplněnosti). Do kontejnerů lze ukládat: seno, slámu, posečenou trávu, listí, květiny, kořeny i se zeminou), zbytky ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu, sáčky od čaje, zbytky pečiva, kousky větví stromů i keřů (nastříhané a jinak zpracované do 30 cm).

Kontejnery na plast se vyváží ve středu.

Kontejnery na papír se vyváží ve středu.

Kontejnery na sklo se vyváží 1x za 60 dnů nebo mimořádně dle potřeby. 
Do kontejneru na sklo nepatří: drátěné sklo, zrcadla, znečištěné sklo od barev, keramika - toto lze uložit v Ekodvoře.

Kontejner na stavební suť v Ekodvoře - stavební suť se odebírá dle počasí v měsíci dubnu až říjnu.

Mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - 2x ročně (jaro, podzim), datum vždy upřesněno na stránkách obce.

NAHORU


JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT DO KONTEJNERŮ

ŽLUTÉ KONTEJNERY: 

Co do nich patří?

 • plastové obaly všeho druhu (PET lahve, kelímky, krabičky od pokrmů, plastové nádoby od kosmetiky či pracích prostředků, sáčky, tašky, fólie, výrobky z plastů),
 • polystyren menší kousky

Co do nich nepatří?  

 • špinavé polystyrenové misky na přenos jídla,
 • obaly od chemikálií a nebezpečných látek,
 • novodurové trubky,
 • podlahová krytina,
 • velké kusy polystyrenu (patří na sběrná střediska odpadů),
 • plexisklo,
 • plastové vodovodní trubky

MODRÉ KONTEJNERY: 

Co do nich patří?

 • noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky,
 • knihy (bez tvrdé vazby), sešity,
 • krabice, lepenka, karton, papírové obaly
 • obaly od vajíček - nově

Co do nich nepatří?

 • ruličky od toaletního papíru, plakáty,
 • mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,
 • papír zatavený do fólie,
 • použité pleny, dámské hygienické potřeby, použité papírové utěrky a kapesníky

 

NAHORU

 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...