Obec Lelekovice
Lelekovice

OBECNÍ SÁL – PRONÁJEM

Obecní sál se nachází v nadstavbě nad samoobsluhou.
Hlavní 94/21
66 31 Lelekovice

Obecní prostory nad samoobsluhou je možno si pronajmout k pořádání rodinných oslav, přednášek, školení.

K dispozici je sál pro 70 sedících posluchačů s toaletou.
V případě použití stolů je možné usadit až 70 účastníků.
K dispozici je pronájem s kuchyňkou nebo bez kuchyňky. 

Kuchyňka je vybavena dvouplotýnkovým indukčním sporákem, velkou lednicí, myčkou s rychlým 20 minutovým mycím programem, troubou, mikrovlnkou. K dispozici sklenice, talíře, mísy, tácy, hrnce, příbory, vázy, ubrusy...

Klavír.
Promítací plátno.

V případě zájmu kontaktujte zaměstnance obecního úřadu – 541 232 162.

linkalinkasal


CENÍK PRONÁJMU OBECNÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU

 
Pronájem sálu s příslušenstvím (sál, kuchyň, WC)
  • Občané s trvalým pobytem v obci Lelekovice, zaměstnanci obecních zařízení (ZŠ, MŠ, zdravotnická zařízení v obci)                                                              3.000,- Kč/akce
  • Občané mimo trvalý pobyt v Lelekovicích       5.000,- Kč/akce                 
  • Při podpisu smlouvy zaplatí nájemce kauci 5.000,- Kč, která mu bude vrácena při zpětném předání předmětu nájmu bez vad.

 

Pronájem sálu + WC   
  • Občané s trvalým pobytem v obci Lelekovice, zaměstnanci obecních zařízení (ZŠ, MŠ, zdravotnická zařízení v obci)                                                              1.000,- Kč/akce
  • Občané mimo trvalý pobyt v Lelekovicích       2.500,- Kč/akce                 
  • Nekomerční využití                                                         150,- Kč/hod.
  • Komerční využití                                                              350,- Kč/hod.
  • Obecní knihovna, spolky a přísp. org. Obce (vzdělávací, osvětové či jinak veřejně prospěšné akce pro občany obce bez výběru vstupného) a kroužky při ZŠ Lelekovice  - bez poplatku          

 

Po ukončení každé akce zajistí nájemce na své náklady úklid využívaných prostor nebo lze využít možnost placeného úklidu – cena 1.500,- Kč.

Tento ceník byl schválen na veřejném zasedání ZO Lelekovice dne 19. 6. 2023 usnesením č. 8/16.

Platnost ceníku je od 1. 9. 2023.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...