Obec Lelekovice
Lelekovice

OBECNÍ SÁL – PRONÁJEM

Obecní sál se nachází v nadstavbě nad samoobsluhou.
Hlavní 94/21
66 31 Lelekovice

Obecní prostory nad samoobsluhou je možno si pronajmout k pořádání rodinných oslav, přednášek, školení.

K dispozici je sál pro 70 sedících posluchačů s toaletou.
V případě použití stolů je možné usadit až 70 účastníků.
K dispozici je pronájem s kuchyňkou nebo bez kuchyňky. 

Kuchyňka je vybavena dvouplotýnkovým indukčním sporákem, velkou lednicí, myčkou s rychlým 20 minutovým mycím programem, troubou, mikrovlnkou. K dispozici sklenice, talíře, mísy, tácy, hrnce, příbory, vázy, ubrusy...

Klavír.
Promítací plátno.

V případě zájmu kontaktujte zaměstnance obecního úřadu – 541232162.

linkalinkasal


CENÍK PRONÁJMU OBECNÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU

Pronájem sálu s příslušenstvím (sál, kuchyň, WC):           
3.500,- Kč/akce         *1)                

Při podpisu smlouvy zaplatí nájemce kauci 5.000,-Kč, která mu bude vrácena při zpětném předání předmětu nájmu bez vad.

Pronájem sálu + WC:                                        
2.500,-Kč/akce          *2)

Nekomerční využití:                                           
150,-Kč/hod.

Komerční využití:                                               
350,- Kč/ hod.

Obecní knihovna, spolky a sdružení:               
(vzdělávací, osvětové či jinak veřejně prospěšné akce pro občany obce bez výběru vstupného)
bez poplatku

Pěvecký sbor Lelkováček a Dramatický kroužek při ZŠ:                               
bez poplatku

Po ukončení každé akce zajistí nájemce na své náklady úklid využívaných prostor.                      Poznámky:

*1)   Občané s trvalým pobytem v obci Lelekovice, zaměstnanci obecních zařízení (ZŠ, MŠ,zdravotnická zařízení v obci) sleva 1.500,-Kč

*2)   Občané s trvalým pobytem v obci Lelekovice, zaměstnanci obecních zařízení (ZŠ, MŠ,zdravotnická zařízení v obci) sleva 1.500,-Kč

Tento ceník byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Lelekovice dne 23.10. 2017 usnesením č. 21/16 .


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...