Obec Lelekovice
Lelekovice

ŽÁDOSTI O INFORMACE – ODPOVĚDI

Informace lze získat podáním žádosti na podatelnu obecního úřadu.

Osobně v úředních hodinách
Poštou
Elektronickou poštou
Elektronickou poštou, pokud vlastníte elektronický podpis

K žádosti je možno použít FORMULÁŘ
Žádost musí obsahovat informace o žadateli - jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, případně telefon, email. Anonymní žádosti nebudou vyřizovány.

Poskytování informací se řídí dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
A dále pak směrnicí obce Lelekovice  o úhradách za poskytování informací.

ÚŘAD


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...