Obec Lelekovice
Lelekovice

OZNÁMENÍ ČSÚ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČR

-

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4.2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře  na webu  www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.Více informací níže ....

Oznámení Českého statistického úřadu

Leták - Bezpečně, online, raz dva. Sčítání začíná 27.3.2021


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...