Obec Lelekovice
Lelekovice

Aktuální ročník

ZNAK OBCEZpravodaj obce vydává Obecní úřad Lelekovice jednou za dva měsíce s nákladem asi 800 výtisků.
Redakční rada: Jarmila Gladišová, Petr Stejskal, Eva Peterková
Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav příspěvků, jejich uvedení, případné krácení.

Příspěvky do zpravodaje je možné posílat do 15. v měsíci předcházejícímu vydání zpravodaje na e-mailovou adresu redakcni.rada.lelekovice@seznam.cz

 

2024

LEDEN – ÚNOR
BŘEZEN – DUBEN
KVĚTEN – ČERVEN 
ČERVENEC – SRPEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBČAN


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...