Obec Lelekovice
Lelekovice

Aktuální ročník

ZNAK OBCEZpravodaj obce vydává Obecní úřad Lelekovice jednou za dva měsíce s nákladem asi 700 výtisků.
Redakční rada: Jarmila Gladišová, Petr Stejskal, Eva Peterková
Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav příspěvků, jejich uvedení, případné krácení.

Příspěvky do zpravodaje je možné posílat do 15. v měsíci předcházejícímu vydání zpravodaje na e-mailovou adresu redakcni.rada.lelekovice@seznam.cz

 

2023

LEDEN – ÚNOR

BŘEZEN – DUBEN

KVĚTEN – ČERVEN

ČERVENEC – SRPEN

ZÁŘÍ – ŘÍJEN

LISTOPAD – PROSINEC

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...