Navigace

Obsah

    AKTUÁLNÍ ROČNÍK ZPRAVODAJE

ZNAK OBCEZpravodaj obce vydává Obecní úřad Lelekovice jednou za dva měsíce s nákladem asi 700 výtisků.
Redakční rada: Jarmila Gladišová, Petr Stejskal, Eva Peterková
Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav příspěvků, jejich uvedení, případné krácení.

Příspěvky do zpravodaje je možné posílat do 15. v měsíci předcházejícímu vydání zpravodaje na emailovou adresu redakcni.rada.lelekovice@seznam.cz

(soubory jsou v PDF formátu) - Adobe acrobat reader dc

 

 

 

2021

LEDEN - ÚNOR 

BŘEZEN - DUBEN