Obec Lelekovice
Lelekovice

POPLATKY ZA PDO v roce 2022

Obecní úřad upozorňuje, že v letošním roce došlo k navýšení ceny za svoz odpadů na 800,- Kč za osobu....

....od poplatku jsou nově osvobozeny pouze děti, které nedovrší v průběhu roku 2022 věku 6 let  a dále senioři, kteří mají trvalý pobyt obci Lelekovice a v roce 2022 dovrší věku 75 let a starší .       

Obecní úřad obdržel v letošním roce již několik chybných plateb za PDO.  Žádáme občany o kontrolu odesílané zvýšené částky a kontrolu trvalých příkazů na platbu PDO.

Poplatky budou vybírány od 1.2. do 30.6.2022 a to dvěma způsoby :

  • hotově do pokladny OÚ v úřední dny Po, St
  • bankovním převodem na účet 4829641/0100 ( var. symbol - r.č. poplatníka, spec.symbol - číslo popisné a orientační dohromady bez lomítka )         

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...