Obec Lelekovice
Lelekovice

Ptačí chřipka – nařízení pro drobné chovatele domácí drůbeže

Dle telefonní konzultace s…

…Krajskou veterinární správou pro Jihomoravský kraj je dostačující, pokud někdo nemá možnost držet domácí drůbež v uzavřených prostorách, umístit krmení a vodu do uzavřených prostor, nebo minimálně pod přístřešek, aby nedocházelo ke kontaminaci trusem volně žijícího ptactva, jímž se nákaza přenáší.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...