Obec Lelekovice
Lelekovice

SLOVO STAROSTY

-

Malé zamyšlení o poštovních schránkách.
Někteří z nás mají poštovní schránky umístěné u domovních dveří, přestože k nim vede třeba dlouhá přístupová cesta přes pozemek a možná i ve svažitém terénu, někteří nemají schránky označeny jménem a někdo nemá schránku vůbec. Pokusme se zamyslet, zda by nebylo vhodné, mít schránku na hranici pozemku snadno dostupnou z místní, nebo účelové komunikace. Asi by to usnadnilo nelehkou, a co si budeme povídat, mizerně placenou práci poštovním doručovatelkám. Aby se nám nepřihodilo, že budeme na poštu čekat dlouhé dny, nebo si ji budeme vyzvedávat na poště…


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...