Obec Lelekovice
Lelekovice

SLOVO STAROSTY - stavební práce na křižovatce ul. Paseky a Poňava

-

Na ulici Paseky přidáváme u křižovatky s ulicí Poňava dvě uliční vpusti, které zabrání nadměrnému natékání dešťové vody na náměstí. V ulici K Hluku čistíme příkop a opravujeme částečné zatrubnění, aby se zlepšil odtok dešťové vody do Ponávky.

                                                                                                                                                       Aleš Mikauš


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...