Obec Lelekovice
Lelekovice

UPOZORNĚNÍ

Obecní úřad upozorňuje, že do domovních schránek byly doručeny letáky s informací, že v pátek 14.6. proběhne sběr železného šrotu. TENTO SBĚR OBEC NEORGANIZUJE !!!! ....

....Kovový odpad můžete odevzdávat v Ekodvoře každý den, mimo neděle. Větší odvoz železného šrotu přímo z domácností domluvit v kanceláři OÚ.   


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...