Obec Lelekovice
Lelekovice

Druhá světová válka začíná... (zápisy z roku 1938)

Začátek druhé světové války a okolnosti, za jakých tato světová tragédie začala.
I z obsáhlého kronikářského zápisu, ze kterého jsem vybírala, je cítit zoufalství a obavy z toho, co přijde, co skutečně přišlo a co zaplatilo tolik milionů lidí životem. Jarmila Chlupová – kronikářka
 

Letošní rok 1938, který měl být rokem oslav 20. výročí trvání republiky, přinesl našemu státu těžké a bolestné ztráty.
Mnichovský diktátem ze 30. září 1938 byli jsme připraveni o stará území, která patřila od nepaměti k zemím koruny české.
Vídeňským výrokem z 2. listopadu musilo odstoupiti značné části i Slovensko a Podkarpatská Rus.
Z celého území ztratili jsme 41 596 km2 a asi 5.000.000 lidí, z nich okrouhle 1.200.000 Čechů, Slováků a Ukrajinců, kteří zůstali pod cizím záborem.
 
Naší národní katastrofou je vinna Francie, která nedodržela spojeneckou smlouvu a s námi a v rozhodné chvíli nás opustila a zradila. Chtěli jsme brániti i krví své vlasti, ale nesměli jsme, protože Francie i Anglie prohlásily, že půjdou proti nám, neposlechneme-li.
 
Již od 12. března, kdy obsadil říšský kancléř Rakousko, žili jsme ve stálém neklidu a starostech. Zlá situace naše vyvrcholila v září, kdy jsme stáli na pokraji války. 
 
10. září pronesl president Dr. E. Beneš velmi mírumilovnou řeč do rozhlasu. 12 září prohlásil říšský kancléř A. Hitler v rozhlase, že žádá o vydání sudetského území do 1. října 1938, nebude-li mu vydáno, zakročí ozbrojenou mocí. 
 
13.září nastaly organisované výtržnosti v pohraničí, vláda vyhlásila stanné právo v osmi okresích.
 
K prvnímu výročí smrti T.G.Masaryka 14. září postavila Těl. Jednota Sokol kenotaf / symbolický hrob J.Ch./ s řeckým ohněm ve své zahradě, u něho stáli na stáži dorostenci v krojích.Vzpomínková smuteční slavnost nebyla konána pro zákaz všech shromáždění.
 
Britský ministerský předseda Chamberlein sděluje Hitlerovi :
„ Vzhledem ke vzrůstající kritické situaci navrhuji, že ihned se k Vám odeberu, abych se pokusil nalézti smírné řešení ….“ . 
 
15. září se Chamberlein dohodl s Hitlerem o územních ústupcích Československa.
Lord Runciman odletěl do Londýna k poradě britských a francouzských státníků. Němečtí poslanci Frank a Henlein uprchli do Německa.
 
18. září předseda vlády Dr. Hodža odmítl plebiscit a řekl, že republiku čeká nejtěžší zkouška.
 
Datem 21. září začínají se utvářeti politické události velmi tragicky.
O druhé hodině po půlnoci dostavili se k presidentu rep. vyslanci francouzský a anglický , naléhali na přijetí svých plánů.
President svolal politické ministry, kteří měli schůzi do 6 hod. ranní. O 6.30 byla ministerská rada, o deváté schůze koaliční dvacítky.
Odpoledne oznámil min. zahraničí Krofta vyslancům franc. a angl., že se vláda podrobila jejich nátlaku. 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...